Privacy

De persoonsgegevens van natuurlijke personen in het kader van MOS worden door het Departement Omgeving in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) en van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Het beleid van Departement Omgeving met betrekking tot deze persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen kunnen worden geraadpleegd op https://www.omgevingvlaanderen.be/privacy.