Over SDGs@school

SDGs@school is een initiatief van MOS

De verschillende tools die beschikbaar zijn op de site kwamen tot stand via een co-creatief proces, gefaciliteerd door MOS en Route 2030.

Logo Route 2030 klein

 

Verschillende organisaties (Djapo, 11.11.11., Kruit, VIA Don Bosco, rvo-society, team Duurzame Ontwikkeling) en een aantal geëngageerde leerkrachten namen deel vanuit hun eigen expertise, gaven input en testten de eerste prototypes van de tools.

Speciale dank aan alle deelnemers van de werk- en focusgroepen! 

Wat is SDGs@school? 

SDGs@school is een website die ontwikkeld werd om scholen te helpen bij het integreren van de SDGs in een duurzame schoolwerking. Op die manier hoopt MOS ook bij te dragen aan SDG 4 ‘kwaliteitsvol onderwijs’. 

SDGs@school helpt heel de school, leerkrachten en leerlingen om: 

 • inzicht te krijgen in wat de SDGs betekenen voor hun school...
 • inzicht te krijgen op hoe hun school nu reeds omgaat met de SDGs.
 • inspiratie te krijgen om met de school mee te werken aan de SDGs.
 • acties in verband met de SDGs op te volgen en erover te communiceren.

Op de site zijn verschillende tools opgenomen.

Het SDG-kompas

Het SDG-kompas is bedoeld als een werkinstrument of tool. Het wijst de weg om de schoolwerking en het curriculum op te hangen aan de SDGs met een ruime blik op de wereld en de omgeving. Met het kompas maak je eerst van je school een blauwdruk die in kaart brengt hoe de werelddoelen al aan bod komen. Door deze oefening te doen wordt duidelijk hoe de werelddoelen nog beter geïntegreerd kunnen worden op school-en klasniveau. Of hoe je duurzaam denken en handelen op school aan de 17 werelddoelen kan aftoetsen.

Alle SDGs werden in het SDG-kompas hertaald naar een schoolcontext, wat het gemakkelijk maakt voor directies, leerkrachten en leerlingen om ermee aan de slag te gaan. 

Om het SDG-kompas in te vullen, heb je een account nodig. Dat maakt het mogelijk om het kompas in verschillende fases te doorlopen. Je werk blijft op die manier bewaard. 

  De SDG-ideeënbox

  Als je op zoek bent naar inspiratie om te werken rond één of meerdere SDGs op jouw school of in je klas, dan helpt de SDG-ideeënbox je op weg. Via de filter kan je gericht op zoek gaan.  

  De SDG-impactroos

  De SDG-impactroos is een methodiek om systeemdenken* te bevorderen. Met de SDG-impactroos kan je een (geplande) les, een project, een actie,... aftoetsen aan de SDGs. Op welke SDGs had een actie een positieve impact? Had ze ook impact op andere SDGs? Denk er samen over na en kom zo te weten hoe je jouw actie nog sterker kan maken.

  De SDG-woordenwolk

  Ook de SDG-woordenwolk maakt systeemdenken* aan de hand van de SDGs mogelijk. Onderzoek aan welke SDGs een bepaald lesonderwerp zoal kan gelinkt worden.

   

  * De SDGs zijn doelstellingen voor de planeet, een dynamisch en complex systeem. Daarom is systeemdenken een erg belangrijke voorwaarde om aan de slag te kunnen gaan met de SDGs. Systeemdenken is een andere manier van kijken naar en denken over de werkelijkheid. In plaats van een focus op afzonderlijke onderdelen van een systeem, ligt de focus van systeemdenken op het ontdekken van relaties, verbanden, interacties,.... om complexe systemen beter te begrijpen. De SDGs zijn één en ondeelbaar. Een doelstelling kan men niet bereiken zonder te werken aan andere doelstellingen of, wat positief kan zijn voor één doelstelling kan dan weer negatief uitdraaien voor een andere. Systemisch denken over de SDGs is daarom cruciaal voor het opstellen van beleid, in het onderwijzen over deze thema’s, en in het ontwikkelen van acties.