SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Ideeën Doelgroep
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk op school het thema armoede en kansarmoede met een kinderrechtenbril BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Voer als school een doortastend armoedebeleid. Tips vind je in de brochure van Netwerk tegen armoede en in Klasse. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Werk een gelijkekansenbeleid uit en ga engagementen aan rond gelijke kansen voor iedereen op school, ongeacht huidskleur, geloof, handicap of socio-economische achtergrond. Dit kan je aanvullen met een fonds voor gelijke kansen op school, dat sommige kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid inschrijfbeleid: doorbreek segregatie via inschrijving en streef een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie na op sociaal-economisch vlak. Zorg dat de informatie om in te schrijven voor iedereen even vlot te vinden is. Organiseer de inschrijvingen zo dat iedereen dezelfde kans heeft om om zich in te schrijven op jouw school. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Schaf tweedehands materialen aan en maak deze toegankelijk voor gebruik door leerlingen. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bewaak de maximum factuur BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Organiseer deelprojecten rond materialen op school en ook met scholen onderling, met de gemeente of andere organisaties BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Geef de leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Kom als school tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen (eten, sanitair, energie, douchen, sport, ...) BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Ondersteun verplaatsingsmogelijkheden van de leerlingen vb.: bied fietsen aan of spring bij BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk hoe je ontbijten en middaglunchen voor iedereeen kan organiseren BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Plan en implementeer engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met NGO's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Bezoek een armoedeorganisatie BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Laat lokale getuigenissen aan bod komen BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Doe een project rond merkkledij, 2dehandskledij, sociale normen (en andere aspecten uit de armoedecirkel) BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Help mee in een volkskeuken BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Laat getuigenis van de hele wereld aan bod komen. vb dokters van de wereld BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Organiseer een inleefweek 'Armoede' met je klas. Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Besteed aandacht aan kinderrechten BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Geef op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober)een actuales over het web van armoede waarin sommigen verstrikt raken. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Maak kennis met de verschillende domeinen uit het armoedeweb via het spel ‘Weg uit dat web’ van Welzijnszorg. De leerlingen krijgen zo zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan. SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Neem een kijkje in het cijfermateriaal rond armoede en sociale uitsluiting van Statbel, het Belgisch statistiekbureau en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Bekijk reeksen (vb Kansarmoede), documentaires (vb Rabot), pano-reportage 'Armoede geraak je daar ooit uit? SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Bied stage aan binnen organisaties die armoede aanpakken. SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project rond: "Wordt armoede groter of kleiner?" SO
SDG 1: Geen armoede Leerlingen Voer een casestudy uit over armoede en rijkdom in geselecteerde landen (via desktoponderzoek) of op lokaal niveau (door excursies, interviews doen, etc.) SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer ontbijten voor alle leerlingen (niet enkel voor lln die met een lege maag naar school komen) i.s.m CLB BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Laat de leerlingenraad meewerken in STOS (samen tegen onbetaalde schoolfactuur) SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer inzamelacties BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plaats uitleenkasten of ruilkasten of weggeefkast BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Sluit aan bij het Tutti Frutti -project BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Ondersteun een school in het buitenland/ontwikkelingsland/ met materialen (vb: boeken, schriften, potloden,…) en zet uitwisselingsproject op bijvoorbeeld via VVOB (educatieve kansen) BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een sociale actiedag en maak kennis met sociale initiatieven in de buurt BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Benut (meerdaagse)uitstappen om leerlingen te laten kennismaken met duurzame ecologische en sociale initiatieven. Laat leerlingen het budget beheren bv. transport - restaurant - organisaties. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een fietsatelier op school BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en run een studentenbedrijf dat fairtradeproducten verkoopt SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Zet in op duurzame en gezonde voeding op school. Serveert de schoolkantine af en toe vis? Kies dan voor MSC-gecertifieerde vis (wilde vis uit duurzame visvangst) of ASC (verantwoord gekweekte vis). De viswijzer helpt je op weg. Zet in op groenten en fruit die duurzaam geproduceerd zijn. Biedt jouw school al groenten en fruit aan? Doe dan een duurzame zet en kies voor seizoensgebonden, lokaal en biologisch. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer sociale werking op school voor leerlingen die eten op school niet kunnen betalen. Neem dit ook op in het schoolbeleid. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Maak afspraken maken met keuken/catering (lokaal, vegetarisch, seizoensgebonden, bio,…) BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Gebruik een detectie methode voor lege brooddozen. Voer een beleid rond brooddozen, tussendoortjes en traktaties BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Bied gratis soep en brood aan voor alle leerlingen BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer onderzoeken van kleinschalige initiatieven bv. eigen kok, voedselveiligheid… BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Voer een beleid rond voedselverspilling BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen De leerlingen leren verschillende kookculturen kennen bv. pot-luck, veggie, wereldkeuken... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer met leerlingen het concept honger, ondervoeding en groepen die er bijzonder kwetsbaar voor zijn SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer de oorzaken van honger en ondervoeding, inclusief de relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid en de uitputting van de bodemkwaliteit SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer de gevolgen van honger en ondervoeding voor de gezondheid en het welzijn van mensen, maak de link met migratie SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Leg verbanden tussen de fysieke, emotionele en sociaal-culturele functies van voedsel SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bekijk honger in relatie tot overvloed, obesitas en voedselverspilling SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Vergroot de kennis van de omgekeerde voedingsdriehoek en de leerlijn gezonde en duurzame voeding van het Vlaams Instituut Gezond Leven BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Werk rond lokaal en seizoensgebonden producten. Bezoek boeren uit de buurt, een lokale CSA-boer, een bedrijf met permacultuur, BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer concepten en principes van duurzame landbouw, waaronder klimaatbestendige praktijken, biologische landbouw, biologisch-dynamische landbouw, permacultuur en agro-bosbouw SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Gebruik onderzoekend leren om de voedselkennis te vergroten, de voedselkilometers te berekenen van het ontbijt, tussendoortjes, middagmaal,... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Werk rond fairtrade: bezoek een wereldwinkel, voedelsbank, maak de link met mensenrechten BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Ga winkelen en lees verpakkingen van lievelingsvoeding, de ingrediëntenlijst, de labels,… BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Organiseer excursies naar plaatsen waar duurzame landbouw wordt beoefend. SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Organiseer met de leerlingen een debat rond duurzame voeding. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Lees een boek en werk rond dit thema in de klas BaO / SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bestudeer de oorzaken en gevolgen van honger in de wereld SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Maak analyses van case study's gericht op adequaat en niet-adequaat overheidsbeleid of managementstrategieën van ondernemingen om honger te bestrijden, voedselverspilling tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Organiseer rollenspelen met kleinschalige producenten versus grote ondernemingen op een mondiale markt die wordt beïnvloed door belastingen, subsidies, tarieven, quota's, enz. SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Laat leerlingen kennis maken met instellingen en bewegingen die verband houden met honger en duurzame landbouw, zoals het voedsel van de VN en Agriculture Organisation (FAO), Foodwatch, Slow Food, community-based agriculture, the international verkeer via Campesina, etc. SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Bekijk de impact van natuurlijke gevaren en rampen in de voedselproductiesystemen SO
SDG 2: Geen honger Leerlingen Volg de weg van het voedsel van boerderij tot vork - het telen, oogsten en bereiden van voedsel, b.v. in stedelijk of school tuinieren projecten BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie leg een moestuin aan BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Ga aan de slag met de groenten uit de moestuin: maak een receptenboekje, broodbeleg, kook met de geteelde producten,.. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie organiseer een solidariteitsmaaltijd BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Composteer op school BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Hou kippen op school BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een actiedag waarbij men verschillende keukens kan proeven BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Kook met gekke groenten BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Vermijd voedselverlies. Organiseer een restjesdag,... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Maak een gezonde lunch met lokale producten BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Betrek studenten om overgebleven voedsel bij mensen in nood te brengen SO
SDG 2: Geen honger Actie Sta stil bij de Wereldvoedseldag op 16 oktober BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zet in op de uitbouw van een gezondheidsbeleid in je school. Gezonde School helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie, installeer een veilig schoolklimaat en open klasklimaat. Zorg dat het schoolbeleid op een participatieve en transparante manier tot stand komt. Laat je hiervoor begeleiden door de Vlaamse scholierenkoepel (VSK) BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten van leerlingen en leerkrachten Richt je niet enkel op de kennis. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Integreer bewegend leren en outdoor education in schoolbeleid. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Organiseer outdoor education of het buitenlessen geven. Maak een platform waarop leerkrachten hun lessen delen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat leerlingen de mogelijkheid hebben om voldoende water te drinken. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat de lokalen voldoende geventileerd zijn wanneer de leerlingen er les krijgen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg voor een nette en aangename omgeving in het groen BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Voer een beleid rond prestatiedruk BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Voer klasgesprekken over welzijn, prestatiedruk, bewegen, alocholgebruik, drugs, zelfmoord, vaccins , gezonde en ongezonde voeding, overgewicht, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veiliger seks, verkeersongevallen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Voer onderzoek naar het binnenklimaat van de klas (CO2, verwarming, verlichting, luchtkwaliteit,...) BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bespreek een discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bespreek sexuele gezondheid en aids, genitale verminking,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bekijk video's die gezondheidsbevorderend gedrag vertonen (bijvoorbeeld een condoom gebruiken voor veiligere seks, 'nee' zeggen tegen drugsaanbiedingen ...) SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bekijk films over Artsen zonder grenzen ook met voorbeelden van epidemieën BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Bespreek de invoed van het gebruik van chemicaliën, de vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem op de gezondheid BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Beluister verhalen door mensen met ernstige ziekten, drugsverslaving, enz. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Leerlingen Informeer de leerlingen over epidemieën en endemische ziekten. Welke zijn die, wat zijn de uitdagingen, hoe worden successen geboekt.... (Malaria, Zika, Ebola, Covid 19,...) BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Onderneem acties om een gezond binnenklimaat na te streven BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer lezingen rond de problematiek van leerlingen (cyberpesten, gamen, alcohol, drugs,...) voor de ouders. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Zet een peter en meter werking op. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Sluit aan bij actuele initiatieven en actiedagen rond het welzijn. Maak hulplijnen bekend. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een cursus EHBO op school. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een Groene school met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleetje Swart). Het donut onderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond.
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Doe mee aan de Internationale Dag van de Leerkrachten. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet een beleid uit voor startende leerkrachten en stagairs en goede begeleiding/opvolging via bv. een coach of meter/peter BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer het duaal leren (stages in partnerbedrijven) BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten (niet enkel kennis) BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Neem deel aan een onderwijsproject of -netwerk dat onze landsgrenzen overschrijdt. Dat kan via een uitwisseling op afstand, zoals eTwinning, maar ook via een fysieke uitwisseling, bijvoorbeeld met Erasmus+ ( ) of, dichterbij, Buurklassen( en ). Het geeft leerlingen en leerkrachten een beeld van het onderwijs(systeem) in verschillende landen en helpt bovendien stereotypes te doorbreken. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op empowerment van jongeren en empowerment van gemarginaliseerde groepen BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Organiseer een boeiende leeromgeving waarin verwondering, ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Koppel de vakgebonden, klasgebonden en klasdoorbrekende activiteiten aan duurzaamheid. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Geef leerlingen inspraak bij de keuze van de lesonderwerpen. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Creeër een betekenisvolle context en het levensecht leren BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Gebruik het systeemdenken en de hollistische aanpak om thema's uit te werken. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Voer een case study uit over het onderwijssysteem en de toegang tot het onderwijs (bijvoorbeeld inschrijving in het lager onderwijs) in geselecteerde gemeenschappen of landen SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is een duurzame school?" SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer een talentenjacht BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer vakoverschrijdende projecten BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Sta stil bij de 'Internationale dag van het recht op onderwijs' BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Ontwikkel partnerschappen tussen scholen, universiteiten en andere instellingen die onderwijs aanbieden in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid) BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan een kwaliteitsbewustmakingscampagne en voer deze uit BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan en voer een SDG-project uit op een school of universiteit, of voor de lokale gemeenschap BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Vier de UN World Youth Skills Day (15 juli), Internationale alfabetiseringsdag (8 september) of Wereldleraardsdag (5 oktober); of neem deel aan Global Action Week for Education BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer SDG-dagen op lokaal, regionaal en nationaal niveau BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Voer een genderinclusief beleid (bv. genderneutraal toilet). Wees je bewust van genderstereotypen. Geef het goede voorbeeld aan kinderen door in de klas en op school op gelijke voet beslissingen te nemen. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Screen de handboeken op gender BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Organiseer bijscholing voor leerkrachten BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Streef een sociale mix na in de klassen en het leerkrachtenteam BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Gebruik leerlingen als rolmodellen. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Geef les over gender en genderstereotypes BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Let bij groepswerk op voldoende diversiteit op vlak van gender BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Werk projecten uit met (bijna) zuivere jongensklassen samen met meisjesklassen (uit andere scholen of campussen) BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Informeer je leerlingen over gendernormen, anticonceptie, seksueel geweld en seksuele rechten handel invrouwen en meisjes. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Analyseer aan de hand van de methodiek Helden en Heldinnen hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, onze cultuur en ons dagelijks leven. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Breng kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen jongens en meisjes ter sprake aan de hand van de film 'Difret'. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Zorg ervoor dat het gender-, holebi- en transgenderthemain de klas aan bod komt. Raadpleerg www.schooluitdekast.be voor meer info BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Nodig sprekers uit die geweld hebben meegemaakt op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Nodig eens een spreker uit die de genderstereotypes in het werkveld doorbreekt: een vrouwelijke CEO, een man die kinderleider is, enzovoort. Ga na in je eigen netwerk wie zou willen getuigen over zijn of haar eigen parcours en zo anderen inspireert om hun eigen weg te volgen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Voer rollenspelgames uit waarin wordt ingegaan op inclusie en identiteit op basis van geslachtsrollen SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Werk samen met groepen uit andere delen van de wereld waar de aanpak van het geslacht anders kan zijn SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Breng een dag door met werken in traditioneel dames- of herenwerk (ruilwerk) SO
SDG 5: Gendergelijkheid Leerlingen Onderzoek hoe verschillende natuurlijke gevaren en rampen vrouwen, meisjes, mannen en jongens anders beïnvloeden SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een relatiedag waarbij de verschillende relatievormen bij holebi aan bod komen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Schenk aandacht aan Equal pay day, Nationale en Internationale vrouwendag en Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, 'coming out dag' SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een Equality day. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Hang op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, een regenboogvlag op. Doe mee aan Paars, een grote LGBTQ+- schoolcampagne over heel de wereld. De + in LGBTQ+ toont aan dat iedereen wordt inbegrepen, ongeacht iemands seksuele of genderidentiteit BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Doe mee aan de Week van de Lentekriebels. Het een perfectmoment om binnen je school bezig te zijn rond seksuele gezondheiden weerbaarheid. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is het verschil tussen ongelijkheid en gelijkheid en hoe is het van toepassing op de wereld van het werk?" SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Hou meterstanden bij. Breng waterverspilling en lekkages in kaart en herstel ze BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Vang het hemelwater op en gebruik het voor bv de planten water te geven, doorspoelen van de toiletten. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Controleer de kwaliteit van drinkwaterfonteintjes. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Neem bij verbouwing en renovaties het waterbeleid mee. Voorbeeld: controleer en vernieuw filters, spaarknoppen, wateropvang, zuivering, waterleidingen …) BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Kies voor milieuvriendelijke poetsproducten. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Besteed aandacht aan het belang van proper water. Organiseer iets rond wereldwaterdag of wereldtoiletdag. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Voorzie een plan om de waterveiligheid onder de klimaatverandering te garanderen: bijv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek eigen watervoetafdruk BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek naar grondwaterschaarste/ waterbeschikbaarheid, de wereldwijde waterkringloop en de waterverdeling en watergebruiksefficiëntie SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Geef les over het belang van watergerelateerde ecosystemen. Geef les over de Plastic soep. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Geef les over de effecten van vervuiling, dumping en uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Maak leerlingen bewust maken van indirect waterverbruik/ virtueel water BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek en bestudeer met de leerling de water- en sanitaire voorzieningen gerelateerde activiteiten en programma's, waaronder waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterbehandeling, recycling en hergebruiktechnieken, wateroctrooien, landschapsarchitectuur voor aanvulling van het grondwater en geïntegreerd beheer van waterbronnen SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Onderzoek de waterkwailiteit thuis, op school, in de buurt. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Leer kleuters en leerlingen over water/toilet hygiëne BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Organiseer een waterdebat: laat je leerlingen met elkaar in debat gaan over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen en hoe wij kunnen werken aan bewuster watergebruik en –gedrag BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Zet thema's uit over water en duurzame ontwikkeling (b.v. water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en banen) BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Maak een themaboek 'Water' in je klas. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Welke menselijke activiteit kan zonder water plaatsvinden? SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Vang water van een lekkende kraan gedurende bepaalde tijd op om duidelijk te maken hoeveel water er verloren gaat. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan Join for water BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Breng een bezoek aan Hidrodoe BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan de Wereldwaterdag BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel een concept voor lokaal duurzaam watergebruik en -voorziening op basis van succesverhalen SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Plan een bewustmakingscampagne of een jongerenactieproject over water en het belang ervan SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel een projectwerk over het onzichtbare water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Verspil geen energie. Promoot hergebruik en repareren in je school. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid De CO2 calculator,de Ener gieID en Energie Challenges worden mee opgenomen in de energieboekhouding BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een energie audit ifv de te nemen energiemaatregelen (zowel technisch als rationeel energiegebruik.  BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Sluit aan op groene stroom, stel de verwarmingsketel goed af, doe aan relightning, isoleer, maak gebruik van thermostatische kranen, koop zonnepanelen aan,... BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Ga energieverspilling tegen door standaardinstellingen aan te passen bv. verlichting, computers etc gaan uit na bepaald uur BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Kies een energie aanspreekpunt om defecten en pijnpunten te melden. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Bij nieuwbouw en verbouwingen wordt rekening gehouden met de BEN-norm BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Werk samen met steden en gemeenten of coöperaties voor aankoop van zonnepanelen BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Er wordt een brug geslagen met het educatieve luik met behulp van de CO2 calculator en de energiekoffer BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een repareerplaats op school. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Organiseer schoolbezoeken aan energiecentrales, zonnepanelen park, windmolenpark, geothermie installaties, getijden instalaties, energie-coöperaties, energieleveranciers,… BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Geef les over de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie (Piek van olieproductie en energiezekerheid) BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Onderzoek de voordelen van hernieuwbare energie onderzoeken BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Maak van je leerlingen energiedetectives, ga aan de slag met de energiekoffer en de CO2 calculator laat hen het voordeel van de zonnepanelen van de school berekenen, de verminderde CO2 uitstoot, BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen onderzoek de meest recente technieken m.b.t. hernieuwbare energie en voer ethische discussies met voor- en nadelen van energietypes en projecten. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Experimeteer met technologieën voor hernieuwbare energie SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Stimuleer bij onderzoeksopdrachten ( een GIP, stemprojecten, projecten ikv onderzoekscompetenties,...) duurzame energie als onderwerp. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen De leerlingen houden meterstanden bij en bereken het energieverbruik van de school, formuleer samen met de leerlingen acties om het energieverbruik te doen dalen. Voer deze acties ook uit. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld het rangschikken van redenen voor energiegebruik op een (subjectieve) dimensie van "voor het vervullen van basisbehoeften" (bijvoorbeeld energie voor koken) of "voor een luxe levensstijl" (bijvoorbeeld energie voor een zwembad) BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Maak een reperaarhoek in je klas BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zijn energie en menselijk welzijn verbonden? SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Leid een groepsproject over hoeveel energie nodig is om onze dagelijkse behoeften te produceren, bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen, enz. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Voer scenarioanalyses uit voor toekomstige energieproductie, levering en gebruik SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Bestudeer de energie-efficiëntie en voldoende energieverbruik, welke landen hebben energietekort, welke landen hebben ernergie teveel? In en uitvoer van energie,... SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Bestudeer de milieueffecten en problemen van energieproductie, levering en gebruik (bijvoorbeeld klimaatverandering, grijze energie SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Bespreek de rol van de publieke en private sector bij het waarborgen van de ontwikkeling van oplossingen met een lage koolstof-energie SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Start een Coöperatie op met vb ouders ifv aankoop zonnepanelen BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer een energie-slimme dag op school BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Contacteer MOS en werk een klimaattraject of klimaatbende uit. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Hang posters/sensibiliseer rond het doven van lichten, uitschakelen van andere apparatuur. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer ludieke , sensibiliserende acties zoals: zelf energie op wekken (fietsen op rollen) BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Maak bewuste keuzes bij de aankopen en kijk niet alleen naar de impact op het milieu (CO2-uitstoot, afval, recyclage, biodiversiteit,...) maar ook op arbeidsomstandigheden en wereldhandel. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer een transparant financieel beleid naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Geef leerkrachten en leerlingen Inspraak in waar het budget naartoe gaat BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer degelijke functioneringsgesprekken. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ondersteuning aan leerkrachten i.v.m. arbeidsrechten BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ruimte om eigen talenten in te zetten. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer bedrijfsbezoeken die maatschappelijk verantwoord ondernemen uitstralen, wereldwinkel, kringloop winkels BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer duurzame miniondernemingen op school. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bezoek aan wereldwinkel (fairtrade) BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Informeer en geef vormingen aan de leerlingen over omspringen met geld SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Laat leerlingen tijdens een uitstap het budget beheren SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Geef leerlingen inspraak in de methodieken, inhouden en evaluatie BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Laat leerlingen andere economische modellen zoals donuteconomie, circulaire economie, deeleconomie, communisme, steady-state economieën, economieën met een gezond welzijn, degrowth, zelfvoorzienende economieën, Inclusive Wealth Index6, Global Hunger Index7 onderzoeken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Laat leerlingen hun eigen utopie creatief uitwerken: in kaart brengen van bestaande problematieken en nieuwe modellen ontdekken (donuteconomie, basisinkomen) cfr Utopia Thomas More SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer spreekbeurten over een beroep (bv. van de ouders, familie,…) BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer een actie op school waarbij iedereen zijn kleren onder de loep neemt. Bestudeer de etiketjes en ontdek hoe jouw kleren gefabriceerd worden. En ontdek daarvan de gevolgen voor mens en milieu. Check #whomademyclothes BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat kan mijn carrière bijdragen aan duurzame ontwikkeling?" SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Breng meerdere levens- en loopbaantrajecten in kaart SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Neem contact op met werkgevers bij activiteiten in de klas SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Verken de behoeften en perspectieven van werkgevers en werknemers door middel van interviews SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bestudeer de bijdragen van economieën aan het menselijk welzijn en de sociale en individuele gevolgen van werkloosheid bekijken SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek theoretische veronderstellingen, modellen en indicatoren voor economische groei (BBP, BNI, HDI) SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek de ongelijkheid op de arbeidsmarkt: vertegenwoordiging en participatie van verschillende sociale groepen, en verschillende inkomsten / lonen en wekelijkse arbeidstijd tussen landen, sectoren, sociale groepen, geslachten SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek de formele en informele arbeid, arbeidsrechten, in het bijzonder voor migranten en vluchtelingen, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek ondernemerschap, (sociale) innovatie, nieuwe technologieën en lokale economieën voor duurzame ontwikkeling SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Breng leerlingen op de hoogte over de concepten en verschijnselen in financiële systemen en hun invloed op economische ontwikkeling (investeringen, kredieten, belangen, banken, speculaties op de beurs, inflatie, enz.) SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Organiseer stages in lokale bedrijven SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Zet een samenwerking op met lokale handelaars SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Plan en implementeer ondernemende en sociale ondernemersprojecten. Vb Hou een standje van de wereldwinkel tijdens bv. oudercontact SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Schenk aandacht aan de Dag van de mensenrechten/kinderrechten BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stippel een beleid uit met gedeelde verantwoordelijkheid van het onderhoud van lokalen bij leerlingen en leerkrachten BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Doe eens iets anders: maak van je dak een tuin, tover je school om in een buurthuis of verhuis met je klas naar een woon- en zorgcentrum BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Deel de schoolinfrastructuur met de buurt (en voor andere doeleinden) BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stel een actieplan op voor een duurzaam infrastructuurbeheer  (toegankelijkheid,...) BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Werk aan groen op school en in de omgeving BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Maak werk van de verkeersveiligheid rond de school. Contacteer het Agentschap wegen en verkeer. Zij helpen je om knelpunten op schoolroutes op te lossen en bieden goede praktijkvoorbeelden aan. Zie ook de website 'met de fiets naar school'. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor de duurzaamheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waaronder toeleveringsketens, afvalverwerking en recycling BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor een duurzaam beleid van het internet - van groene chatgroepen tot de ecologische voetafdruk van zoekmachines BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat je leerlingen nadenken over wat infrastructuur is. Ga op stap in je eigen school of in de buurt en bekijk de infrastructuur (turnzaal, WC, eetzaal, station, brug, voetpad,…). Ga met je leerlingen na of die toegankelijk is voor iedereen. Hoe kan het beter? BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Bezoek een innovatief bedrijf / of gastles van innovatief bedrijf en maak kennis met duurzame beroepen BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Richt een van je onderzoeken op school (GIP, spreekbeurt, presentatie, thesis, ontwikkelen van een innoverend product, eco-design…) op het thema van duurzame ontwikkeling. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Bezoek een bouwwerf om te leren over isolatie, energie, duurzame materialen BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat leerlingen efficient en doelgericht omgaan met communicatie BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen De leerLingen maken kennis en verdiepen zich in duurzame communicatietechnologie BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Richt met je leerlingen een duurzame onderneming op (mini onderneming, winkeltje op school,...) BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Betrek leerlingen bij het opwaarderen en herinrichten van de refter, klassen, toiletten, speelplaats,... BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Onderzoek duurzame bouwmaterialen, grondstoffen, zonnepanelen, windturbines, zonneboilers binnen STEM onderwijs BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen "Laat je leerlingen een plek in hun gemeente ontwerpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Welke faciliteiten moet zo’n plek hebben? Hoe moet zo’n plek er idealiter uitzien?" BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat je leerlingen kennismaken met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat je leerlingen via Open Bedrijvendag kennismaken met duurzame én innoverende bedrijven. Of misschien werkt één van de ouders in je school wel voor zo’n bedrijf? Nodig hen uit in de klas. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat jongeren zelf toekomstplannen uitwerken ikv duurzame en innovatieve ontwikkelingen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Is alle innovatie goed?" SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Ontwikkel met de leerlingen een visie voor een wereld met fossiel-brandstofvrije transportsystemen SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Ontwikkel met de leerlingen een bedrijfscontinuïteitsplan voor een lokale onderneming na de impact van een natuurlijk gevaar nav de klimaatsverandering SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Speel een rollenspel een dag zonder toegang tot elektriciteit BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Doe een onderzoek naar de duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de buurt van de school BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Gebruik ook de buitenruimte als leeromgeving BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Nodig ouders, buren en leerlingen uit bij het pimpen van het schooldomein, de inrichting en het onderhoud. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Organiseer samen met je leerlingen een ‘duurzame’ uitvindersbeurs. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Betrek studenten en jongeren bij het ontwikkelen van ruimtes voor gemeenschapsborrels BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Streef een sociale mix na in alle klassen BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Doorbreek stereotypen en heb respect voor mensen die dingen op een andere manier doen. BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Laat leerlingen elkaar ondersteunen en start een buddysysteem op in de school. BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Leer hoe om te gaan met diversiteit op school. BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Wissel uit, start een project op met OKAN Klas en stimuleer een meter peter werking BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Zet een uitwisseling op met een school in een andere buurt of een ander land BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Ga in gesprek met je leerlingen over het thema migratie en vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen op de vlucht slaan, wat de oorzaak is van hun migratie,... Breng een getuigenis van een vluchteling in de klas. BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Sta stil bij de ongelijke verdeling van bestaansmiddelen (inkomensverdeling, aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen, …). Hanteer methodieken om verschillen en gelijkenissen te tonen zoals privilege walk, dollar street,... SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Maak je leerlingen bewust van het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de ongelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs in de wereld. BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Lees kinderen voor uit boeken die over andere culturen gaan. Breng kinderboeken over andere culturen in de klasbib. BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe beïnvloedt ongelijkheid het geluk van mensen?" SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Speel eenvoudige distributiespellen om psychologische effecten van oneerlijke en ongelijke behandeling of de verergering van de gevolgen van natuurlijke gevaren voor een gemeenschap als gevolg van ongelijkheid te ervaren SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Analyseer het aandeel van verschillende sociale categorieën in de eigen instelling SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Analyseer je eigen persoonlijke geschiedenis in tijden waarin iemand bevoorrecht was of gediscrimineerd SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Voer interviews met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld migranten) SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Ontwikkel een webpagina of blog met een goed begrip van de lokale migratie- en / of vluchtelingensituatie SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de hoeveelheid en effecten van internationale ontwikkelingshulp SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de historische wortels van de huidige ongelijkheden (inclusief de rol van multinationale ondernemingen) SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de verschillende indicatoren om ongelijkheid te meten SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de vertegenwoordiging van verschillende sociale groepen / naties in regeringen / op raden van betekenis en macht en instellingen SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee met my voice my school BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee met het Project Ongehoord BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee met het Sing Me In-project BaO / SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee aan School zonder rasisme. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zet als school in op community service learning (leren door maatschappelijk engagement) BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zorg voor voldoende ruimte die inspireert. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ondersteun en stimuleer de kinderen, leerlingen, schoolpersoneel die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Werk samen met de buurt en de gemeente. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ontwikkel een omgevingsboek van de school. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Stel je schoolinfrastructuur open voor derden, zodat iedereen toegang heeft tot de basisdiensten. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Bezoek met je leerlingen een lokale woongemeenschap, woonzorgcentrum, co-housing/deelwoning of kangoeroewoning om duurzaam ruimtegebruik te bespreken. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Onderzoek de verschillende mogelijkheden rond duurzame mobiliteit in de buurt van de school. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Organiseer excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Voer een onderzoek naar diverse afvalstromen (preventie, vermindering, recycle en hergebruik) en zwerfvuil in de gemeente. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Informeer leerlingen over de luchtkwaliteit in hun gemeente of in hun eigen straat. Breng de verschillen tussen straten of gemeenten in kaart en bespreek die: van waar komen ze en wat kunnen we er aan doen? BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen De leerlingen onderzoeken en verdiepen zich in thema's als ruimtelijke ordening (impact van onze versnippering en lintbebouwing op milieu, klimaat en mens), stedenbouw, lichtvervuiling, geluidsoverlast, biodiversiteitsverlies, ecologische stapstenen, hitte-eilandeffect, natuurlijke waterhuishouding, hemelwateropvang mogelijkheden en duurzaam watergebruik, afvalverwerking en composteren, klimaat-mitigatie en adaptatie, groendaken. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een onderzoek naar de watercyclus en herstel van grondwater door stedenbouw (groene daken, regenwateropvang, daglicht oude rivierbeddingen, duurzame stedelijke drainage). SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Kleur het grondplan van je gemeente in met groene zones, wat is de verhouding bebouwing en groen. Wat is de gemiddelde afstand die men moet afleggen om in een natuurlijke omgeving te gaan wandelen... SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Neem contact op met de duurzaamheids- of Noord-Zuidambtenaar en vraag welke innovatieve duurzaamheidsprojecten er lopen in jouw gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een onderzoek naar de preventie en veerkracht bij rampen en weersproblemen binnen de gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een studie rond de stedelijke ecologie en hoe wildlife zich aanpast aan de nederzettingen van de mens SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een onderzoek naar de dynamiek in verschillende gemeenschappen (besluitvorming, governance, planning, conflictoplossing, alternatieve gemeenschappen, gezonde gemeenschappen, inc sluipende gemeenschappen, ecovillages, transitiesteden) SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Nodig oudere generaties uit om te praten over hoe de regeling in de loop van de tijd is veranderd. Vraag hen naar hun connectie met de bioregio. Gebruik kunst, literatuur en geschiedenis om het nederzettingsgebied en de veranderingen ervan te verkennen SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Ontwikkel een (jeugd) actieproject over duurzame steden en gemeenschappen SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Zet acties op rond zwerfafval, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, hitte-eilandeffect,... in de buurt. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie "Registreer je school voor het project Buurten met erfgoed. Buurten met erfgoed wil de banden tussen de scholen en het lokale erfgoed aanhalen. Leraren (en (groot)ouders) werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers." BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie "Acties rond duurzame mobiliteit: - Voor de stappers: werk samen met buurt/gemeente ten voordele van goede/veilige voetpaden, oversteekplaatsen, aangename wandelroutes - Voor de trappers: werk samen met buurt/gemeente ten voordele van goede/veilige fietspaden, oversteekplaatsen, aangename routes. Gebruiik schoolfietsroutekaarten. Organiseer dagen om samen met leerlingen de fietspaden/routes te verkennen in verschillende buurten. Organiseer dagen waarop leerlingen veilig leren fietsen, hun fiets leren herstellen. Zet in op fietsbeschikbaarheid van de school zelf voor uitstappen in de buurt. Maak gebruik van zaken zoals Testkaravaan om personeel/lln te laten kennismaken met diverse vervoersmiddelen (zoals elektrische fietsen, bakfiets, vouwfiets...) - Openbaar vervoer: werk samen met buurt/gemeente/De Lijn/NMBS ten voordele van een goede afstemming tussen verbindingen en schooluren. - Voor personenvervoer: inzetten op carpoolen en autodelen. Parkingplaatsen minimaal houden. Organiseer een dag van de lege park." BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Laat leerlingen concreet invulling geven aan een publieke groene ruimte of een gemeenschappelijke tuin in samenwerking met het lokaal bestuur. BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Werk samen met je buurt: volkstuintjes, erfgoed, locale boer,... BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap BaO / SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Zou het duurzamer zijn als we allemaal in steden zouden wonen?"
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Indien de school dingen produceert, hanteert ze duurzaam productiebeleid. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Bij aankoopbeslissingen wordt gelet op sociale en milieuaspecten. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school hanteert duurzaamheidscriteria bij het aankopen van kledij (werkpakken, sportkledij, uniform,...) BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school gaat duurzaaam om met materialen (onderhouden van materialen en toestellen) BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Bij aankoop van elektrische apparaten bekijkt men het volledige energielabel voor duurzaamste keuze. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Neem deel aan groepsaankopen BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Voorzie een budget voor de aankoop van duurzame bekers, brooddozen, drinkbussen,... BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Vraag de standaardleveranciers van de school voor een duurzaam alternatief voor hun producten/diensten. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Werk een afvalbeleid uit. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Plaats zonnepanelen op het dak en deel de elektriciteit met de buurt. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Weer alle plastiek en wegwerpverpakking uit de school. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school heeft een doordacht duurzaam werkboeken beleid. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Laat je school door Fairfin begeleiden op het vlak van duurzaam financieel beleid. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Onderzoek met de leerlingen de levensloop van een product: Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Waarom gebeurt het zo? Kan het ook anders? Onderzoek de levensloop van een product uit je eigen omgeving vb smartphone, pennenzak, ... BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Ga met de leerlingen gedurende een maand een uitdaging aan met de klas. Wie doet wat -> checklist maken (bv. 1 maand geen plastieke verpakkingen) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Verdiep je met de leerlingen in grondstoffen, afval of re-en upcycling van materialen SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bereken met de leerlingen je ecologische voetafdruk BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de rol van media, reclame en groepsdruk op ons consumptiepatroon BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de dosering van schoonmaakproducten, verzorgingsproducten SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer de milieu- en sociale effecten van productie en consumptie SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de verschillend vormen van Groene economie (cradle-to-cradle, circulaire economie, groene groei, degrowth) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de plastic soep. Het afvalprobleem beperkt zich niet tot de nabije toekomst. Wat wij hier doen heeft een invloed elders op de wereld. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bekijk met de leerlingen de impact van vleesarm, GGO-vrij, lokaal, seizoensgebonden, afvalarm, eerlijke handel, biologisch op onze gezondheid, onze ecologische voetafdruk. Maak kennis met verschillende soorten labels. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen het verborgen waterverbruik. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen hun eigen aankoopgedrag. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bezoek met je klas een repaircafé. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Maak kennis met duurzaam ondernemen. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Filosofeer in je klas over cadeautjes. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Ga op watersafari in de supermarkt (bekijk de kostprijs, de oorsprong, de samenstelling,...) BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Laat de leerlingen een spreekbeurt geven over hun eigen grootste uitdaging betreffende hun duurzame consumptie. (aankoop van voeding, kledij, transport, verpakking,...). SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Is duurzaamheid iets om dingen op te geven?" SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Voer rollenspellen uit met verschillende rollen in een handelssysteem (producent, adverteerder, consument, afvalbeheerder, enz.) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Screen korte films / documentaires om de leerlingen inzicht te geven in productie- en consumptiepatronen (bijvoorbeeld Story of Stuff van Annie Leonard10) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bespreek wat een duurzame levensstijl is SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Onderzoek diverse praktijken van duurzame productie en consumptie BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een kookdag met restjes. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een repair café. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Voorzie drinkbussen, bekers, waterfonteintjes en watertappunten. BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een ruilactie in schoolgerief en verdeel verloren voorwerpen BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een tweedehandsbeurs BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Doe mee met acties van intercommunale en kringwinkel BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Doe mee aan burgerinitiatieven BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een upcycle workshop BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een fietsatelier op school BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een duurzaam schoolfeest BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een duurzame mini-onderneming, winkeltje op school BaO / SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Laat leerlingen uit TSO of BSO participeren aan de Secondlife@school-inspiratiedag. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een actiedag dat gerelateerd is aan productie en consumptie (bijvoorbeeld mode, technologie, etc.) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer 1 dag in de week een veggie dag of doe mee aan dagen zonder vlees, week van de korte keten. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Verminder de CO2-uitstoot van de school: schakelen over naar een groene elektriciteitsleverancier of plaats zonnepanelen. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Deel de elektriciteit van de zonnepanelen met de buurt BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak een planning op voor een isolatie aanpak. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak een planning op voor de vervanging van stookolie naar een duurzamer alternatief vb warmtepomp, ... BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid De school heeft een leerlijn klimaat. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Voer een duurzaam aankoopbeleid. De school koopt enkel de meest energie efficiente toestellen aan. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Organiseer een wekelijkse veggie dag. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Er is een mobiliteitswerkgroep die het STOP principe stimuleert. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Bij schooluitstappen wordt voor het duurzaamste transportmiddel gekozen. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Voorzie gratis abonnementen voor personeel voor gebruik van blue-bike en openbaar vervoer. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Neem de mobiliteitsafspraken op in het schoolreglement. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak een schoolbereikbaarheidsplan op. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Voorzie degelijke fietsenstalling, douches en kleedruimtes. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak werk van klimaatadaptatie: vergroen je speelplaats BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Vang het hemelwater maximaal op en gebruik het duurzaam gebruikt voor het sanitair, en geef het via een infiltratiesysteem terug aan de grond. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak met de cateraar afspraken om de porties vlees aan te passen en/of een veggiedag te introduceren. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken het energieverbruik van de school en bedenken acties om het energieverbruik te verminderen. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken het nut van isolatie via STEM opdrachten BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken welke planten geschikt zijn voor verkoeling en maximale wateropname op de speelplaats. SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen berekenen de CO2 impact van een jeans/smartphone/… SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de impact van vlees, vliegreizen, spullen op het klimaat. SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen Ga gedurende een maand een uitdaging aan met de klas. Wie doet wat -> checklist maken (bv. 1 maand geen vlees eten). SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de broeikasgassen en hun uitstoot BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de broeikasgasemissies die gerelateerd zijn aan energie, landbouw en aan de industrie SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken gevaren van de klimaatverandering die leiden tot rampen zoals droogte, extreme weersomstandigheden, enz. En hun ongelijke sociale en economische impact binnen huishoudens, gemeenschappen en landen en tussen landen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan voor landen (bijvoorbeeld kleine eilandstaten) SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de migratie en vlucht gerelateerd aan klimaatverandering SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de preventie-, mitigatie- en aanpassingsstrategieën en hun samenhang met rampenbestrijding en risicobeperking bij rampen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen maken kennis met lokale, nationale en mondiale instellingen die zich bezighouden met klimaatverandering SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen maken kennis met lokale, nationale en wereldwijde beleidsstrategieën om het klimaat te beschermen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen maken toekomstscenario's (inclusief alternatieve verklaringen voor de wereldwijde temperatuurstijging) BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de effecten van en impact op grote ecosystemen zoals bossen, oceanen, gletsjers en biodiversiteit BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen debateren over de ethiek en klimaatverandering SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen voeren een rollenspel uit om de impact van klimaatveranderinggerelateerde fenomenen vanuit verschillende perspectieven te schatten en te voelen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen analyseren verschillende scenario's voor klimaatverandering met betrekking tot hun aannames, consequenties en hun voorafgaande ontwikkelingspaden SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen ontwikkelen klimaatvriendelijke biografieën SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen ontwikkelen een studiecase over hoe klimaatverandering het risico op rampen in een lokale gemeenschap zou kunnen vergroten SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen ontwikkelen een op onderzoek gebaseerd project waarin de bewering wordt onderzocht "Degenen die de meeste schade aan de atmosfeer hebben aangericht, moeten dit betalen" SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school heeft een klimaatraad. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De leerlingen organiseren een actie(bv.tweedehandsbeurs, verkoop zelfgemaakte dessertjes met lokale producten,...) waarvan de opbrengst mee in de pot voor aankoop zonnepanelen gaat. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school start met de ouders een coöperatie voor de aankoop van zonnepanelen of andere energiebesparende aankopen. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school gaat de uitdaging aan om op een jaar 10% minder energie te verbruiken of CO2 uit te stoten. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school daagt de ouders of ouderraad uit om thuis op een jaar minder energie te verbruiken. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school organiseert acties rond mobiliteit (STOP-principe) en infrastructuur: een carpool systeem of fietspool opstarten. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie Werk aan een schoolstraat. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie Leerlingen en ouders helpen aan de vergroening van de speelplaats. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie Organiseer een jaarlijkse boomplantactie met je school. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie Organiseer een energiewijs schoolfeest. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie Ga gedurende een maand met de school een uitdaging aan. (bv. 1 maand met de fiets naar school, geen vlees eten,...) SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school neemt deel aan een klimaatbende/klimaattraject. BaO / SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school ontwikkelt een webpagina of blog voor groepsbijeenkomsten met betrekking tot klimaatverandering SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Maak een actieplan om alle single use plastiek te bannen. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Vraag aan leveranciers alternatieven voor plastiek. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Hergebruik regenwater. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Serveer alleen vis van duurzame visvangst. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Ban toxische producten en detergenten. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Bij het maken van beleidskeuzes neem volgende zaken in acht: voorkomen van afval door de aankoop maximaal te beperken, producten hergebruiken, opknappen, herstellen en recycleren. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Organiseer een afvalarm of afvalslim schoolfeest BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken waarom zeeën en oceanen van levensbelang zijn: belangrijk ecosysteem, capteren 30% van de totale CO2-uitstoot, zorgen voor 50% van onze zuurstof, onschatbare bron van voedsel, zeewier en minerale rijkdommen, het voedselweb, prooien en roofdieren, diepzee en diepzeewezens SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken waarom zeeën en oceanen onder druk komen staan: handel over zee, visserij, zwerfvuil, ontginning van fossiele brandstoffen via boortplatforms, diepzeemijnbouw, zandwinning,....De biodiversiteit neemt af en stromingen wijzigen. De oceaan warmt op en verzuurt, en het klimaat raakt ontregeld. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken wat microplastics zijn, wat plasticsoep is en hoe plastic in de zee komt. STE(A)M: Wat zijn plastics en hun levenscyclus? Waar komen (micro)plastics en micropolluenten vandaan? In welke producten zitten deze en in welke niet? Hoe men ze kan vermijden aan de bron? Laat leerlingen meedenken en zoeken naar oplossingen om ze de microplastics te verwijderen uit de oceanen. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen het lokaal water onderzoeken b.v. van een beek of rivier in de buurt. Laat leerlingen in kaart brengen van waar dit water komt en waar het naartoe stroomt en welke elementen storend zijn voor de waterkwaliteit. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Organiseer een kunstproject met afval vb. rioolputten the ocean starts here. Hoe stroomt het water van hier naar zee en wat neemt het allemaal mee? (deel van de kringloop) BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Organiseer 'Plogging' tijdens de les LO of gratis kajakken/kanoën als je afval opruimt BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Onderzoek met de leerlingen en breng de maatregelen om diepzee-ecosystemen te beschermen tegen negatieve effecten in kaart. Communiceren de voorstellen aan productontwikkelaars, beleidsmakers,... SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Ga met de leerlingen op zoek naar alternatieven voor single use verpakkingen bv. moederdag en vaderdaggeschenkjes BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Organiseer een excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen water als grote klimaatregelaar kennen: de hydrosfeer: de waterkringloop, wolkenvorming BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken hoe zeeën en oceanen voor Duurzame Mariene Energie kunnen zorgen (hernieuwbare energie, windturbines en hun controverse) SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen het ecologisch belang van de koraalriffen, kusten en mangroven onderzoeken SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat de leerlingen de inpact van de zeespiegelstijging onderzoeken (landen die geheel of gedeeltelijk landverlies zullen ervaren; klimaatvluchtelingen wat een verlies aan soevereiniteit zal betekenen) SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Debateer met leerlingen over de oceanen en het internationale recht: internationale wateren, geschillen over territoria, goedkope vlaggen en hun aanverwante kwesties SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Speel een rollenspel waarbij bewoners het land verplaatsen vanwege de zeespiegelstijging BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Doe excursies naar kustgebieden BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Voer een casestudy uit over culturele en subsistente relaties met de zee in verschillende landen SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Voer laboratoriumexperimenten uit om studenten te voorzien van bewijs van verzuring door de oceaan SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hebben we de oceaan nodig of heeft de oceaan ons nodig?" SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Debateer met de leerlingen over duurzaam gebruik en beheer van visbestanden op school BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Organiseer een opruimactie ism ouders, buurt, gemeente. Zet een samenwerkingsverband op om de hele gemeente proper te houden. Communiceer deze acties breed. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Zoek samen met de poetsploeg milieuvriendelijke poetsalternatieven. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Doe mee aan burgerinitiatieven (vb Mei plastiekvrij). BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Neem deel aan Join for water. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Breng een bezoek aan Hidrodoe. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Doe mee aan Wereldwaterdag, World Clean Up Day. BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Voorzie herbruikbare waterflessen, fonteintjes en watertaps BaO / SO
SDG 14: Leven in het water Actie Ontwikkel een (jeugd) actieproject met betrekking tot het leven onder water BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Voorzie een budget voor groen op de school, onderzoek daarbij mogelijke subsidiekanalen BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Geef inspraak aan leerlingen, leerkrachten, ouders en eventueel de buurt voor de realsatie van meer groen op de school BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Betrek partners en experten bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van groen op school. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Heb aandacht bij het ontwerpen en aanleggen van een groene speelplaats voor inheemse soorten. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Creëer een groene en avontuurlijke speelplaats met aandacht voor leernatuur, biodiversiteit en welbevinden. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Bekijk het leren in, van en met de natuur vanuit het leerplan. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Gebruik geen pesticiden en herbiciden om onkruid te bestrijden. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Zorg voor voldoende vuilbakken en maak sorteren aanlokkelijk. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Beleid Sluit je aan bij een netwerk van kinderen en natuur. Zo krijg je tips over meer natuur op school. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Besteed aandacht aan natuurbeleving in de leeractiviteiten. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen groenexpertise opdoen via verschillende kanalen vb ecopedia. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Doe inspiratie op over buitenlesgeven vb buitenlesdag.be BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Doe mee aan citizen science projecten. SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bezoek een organisatie/bedrijf die aan permacultuur doet of een bioboer. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Leg een moestuin aan en beheer deze samen met de buurt. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Werk samen met een expert of meester: imker, compostmeester,... BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Betrek de leerlingen bij de onderhouds- en beheerswerken. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Stimuleer onderzoeksprojecten van leerlingen waarin ze de buurt bevragen over de biodiversiteit. Laat leerlingen het aandeel groen van de buurt berekenen. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat leerlingen de verschillende biotopen in de buurt van de school ontdekken en bestuderen. (park, vijver, bos, in de buurt). BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Maak met de leerlingen een bioblitz aan voor jouw school en breng de biodiversiteit in kaart. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen de gevolgen van palmoliegebruik , papiergebruik, ...op de biodiversiteit onderzoeken. SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Breng met de leerlingen de versnipperingplaatsen van de gemeente in kaart SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Inventariseer met de leerlingen de dieren die overlijden door het verkeer. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bekijk met de leerlingen de ontsnipperingsplaatsen op het schooldomein. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bekijk en Inventariseer met de leerlingen welke dieren het schooldomein betreden BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Waarom is biodiversiteit belangrijk? BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bekijk met de leerlingen welke acties er in de gemeente worden ondernomen om de kleine groene gebieden met elkaar te verbinden zodat dieren zich verder kunnen verplaatsen BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat leerlingen de bedreigingen voor de biodiversiteit onderzoeken: habitatverlies, ontbossing, fragmentatie, invasieve soorten en overexploitatie (veroorzaakt door niet-duurzame productie- en consumptiepraktijken, niet-duurzame technologieën, enz.) SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen de gevaren van uitsterven bestuderen: individueel bedreigde soorten, hoe uitsterven voor altijd, de lange tijd die nodig is om soorten te vormen, en de zes massa-uitstervingen SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat leerlingen de invloed van de klimaatverandering op de biodiversiteit onderzoeken. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen de invloed van de klimaatverandering op de bodemvorming, -structuur onderzoeken en laat hen zoeken naar mogelijke acties om woestijvorming tegen te gaan SO
SDG 15: Leven op het land Actie Plaats een bijenkorf, insectenhotel en/of vogelkastjes, wormenbak op school. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Voorzie schuil-/overwinteringsplaatsen vb houtstapels, mesthopen, rommelhoekjes,... BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Investeer geld uit schoolactiviteiten voor groen op school. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Doe mee aan de paddentrekactie. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Doe mee aan de boomplantactie. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Leg een schooltuin/moestuin aan. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Organiseer (meerdaagse) duurzame schooluitstappen. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Organiseer een buitenlesdag. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Sensibiliseer de leerlingen rond sorteren BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Pimp de vuilbakken op school. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Sensibiliseer de leerlingen rond papiergebruik. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Organiseer een modderdag op school. BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Doe mee aan sensibiliseringsacties vb week van het bos, vogeltelweek, bodemhelden,... BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Geef aandacht aan Earth Day (22 april) en / of Wereldmilieudag (5 juni) BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Geef een overzicht van de omgeving, markeer gebieden van verschillende dieren in het wild en barrières, zoals verspreidingsbarrières zoals wegen en populaties van invasieve soorten BaO / SO
SDG 15: Leven op het land Actie Plant een wildtuin voor wilde dieren, bijvoorbeeld bijenvriendelijke bloemen, insectenhotels, vijvers, enz. in stedelijke gebieden BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Beleid Maak een transparant beleid voor ouder- en leerlingenraad BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Beleid Maak een antipestbeleid en stel een actieplan op. BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Beleid Stel je groene speelplaats open na de schooluren BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Leer de leerlingen debatteren/dialoog voeren/ mening uiten met respect voor de andere. Voer geregeld een klasdebat. BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Schenk aandacht aan oorzaken en gevolgen van geweld en conflicten wereldwijd. Speel in op de actualiteit en leg ook de link met herinneringseducatie. BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Leer de leerlingen op een vreedzame manier opkomen voor datgene waarin ze geloven. Leer hen geweldloze communicatie/conflicthantering gebruiken. BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Hou een debat over misdaad en straf en vergelijk wetten en straffen over de hele wereld SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek klimaatrechtvaardigheid SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek Trade justice SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek kinderarbeid en uitbuiting van kinderen BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek dat vrede vaak vooraf gaat aan wereldwijde verdragen en overeenkomsten met betrekking tot oorlog, vrede en vluchtelingen SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek corruptie en hoe het te meten SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek de illegale wapenhandel SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek drugsmisbruik en zijn handel SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bezoek Kazerne Dossin in Mechelen over de Holocaust en mensenrechten (WO II). Andere plekken die je kan bezoeken zijn bijvoorbeeld de militaire begraafplaatsen, de Menenpoort en het In Flanders Field Museum (WOI). Leg de link met hedendaagse vormen van antisemitisme, racisme, discriminatie, polarisatie en radicalisering. BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Laat leerlingen kennismaken met het rechtssysteem in België. Doe dat ook met internationale rechtssystemen en alternatieve manieren van rechtspraak, zoals verzoeningscommissies in pakweg Zuid-Afrika of Rwanda. Inspiratie vind je op 'de kracht van je stem SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie. Voorzie in je dagdagelijkse lespraktijk ook genoeg ruimte voor het ventileren van gevoelens en meningen. En werk aan democratische attitudes. Organiseer klas- en schooldebatten en doorbreek het wij-zijdenken. BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek cyberpesten SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek Fakenews BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Maak de wapenwedloop bespreekbaar SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Maak van het conflict in Syrië een minder ver-van-mijn-show en laat je leerlingen een brief schrijven naar een gevluchte Syrische leeftijdsgenoot in Libanon met het project Jongeren op de vlucht van Caritas International. SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Voer een rollenspel uit over verschillende mensen van over de hele wereld die het slachtoffer zijn van onrecht SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Heb interreligieuze dialogen in scholen en universiteitscampussen over rechtvaardigheid en gelijkheid SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Organiseer een excursie naar een plaatselijke rechtbank of een politiebureau BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Ontwerp een poster "Wat is eerlijk / rechtvaardig" op school BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Hou debatten over kwesties van rechtvaardigheid van historische en culturele context, de verdwijningen in Argentinië, Apartheid in Zuid-Afrika, enz. en hoe deze rechtvaardigheidskwesties zich hebben ontwikkeld SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zou een vreedzame wereld eruit zien?" SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Laat leerlingen kennismaken met het internationale strafhof en zijn rol SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Organiseer schooldebatten SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee aan de week tegen pesten // anti-pestdag BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee met schrijf-ze-vrijdag of de week van de vrede SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee aan de Vlaamse Vredesweek van Pax Christi (elk jaar rond eind september-begin oktober). BaO / SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee aan de jaarlijkse Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Zo steun je mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Heb aandacht voor de Internationale Dag van de Vrede (21 september) BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Zet in op duaal leren (stages in partnerbedrijven). SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Doe mee aan groepsaankopen (van bv. zonnepanelen, herbruikbare bekers, drinkflessen, ...). BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Versterk buurtparticipatie. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Deel de infrastructuur van de school buiten de schooluren (bv. speelplaats, turnzaal, refter, ...). BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Werk samen met lokale handelaars. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Werk samen met het gemeentebestuur. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Zet in op internationale samenwerking. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Sluit je aan bij stedenband. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Werk samen met scholenbanden (VVOB). BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Stimuleer een duurzame grondhouding en streef naar een duurzame visie op scholengroepniveau. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen verschillende staatsvormen onderzoeken. SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen de actualiteit opvolgen. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Leer de leerlingen in diverse vormen samenwerken. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Leer de leerlingen discusieren op een respectvolle manier. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat leerlingen aansluiten op Equator. Dit is een beveiligd internationaal leerplatform waarmee kinderen uit de hele wereld samen groeien naar actief wereldburgerschap. Leerlingen uit de lagere school wisselen videoboodschappen met elkaar uit en leren zo elkaars leefwereld beter kennen. Dat doen ze onder begeleiding van een leerkracht. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen een analyse maken over de ontwikkeling en implementatie van wereldwijd beleid inzake klimaatverandering, biodiversiteit, enz. SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen een analyse maken van de voortgang bij het implementeren van de SDG's wereldwijd en op nationaal niveau en bepaal wie verantwoordelijk is voor de voortgang of het ontbreken ervan. SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Voer simulatiespellen uit die gerelateerd zijn aan wereldwijde conferentieonderhandelingen (bijvoorbeeld National Model United Nations, de klimaattop,...) BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Actie Werk samen met MOS en ngo's. BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Actie Schakel ouders in bij het inrichten en onderhouden van de buitenruimte, bij het pimpen van de eetzaal, ... BaO / SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Actie Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor SDG's BaO / SO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je insprireren door het aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs BaO / SO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je insprireren door het aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs SO
SDGs in het algemeen Klas Laat je insprireren door het educatief aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs BaO / SO
SDGs in het algemeen Klas Laat je insprireren door het educatief aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs SO
SDGs in het algemeen Beleid Neem de SDGs op in in de visie of het opvoedingsproject van de school BaO / SO
SDGs in het algemeen Beleid Neem de SDGs op in in de visie of het opvoedingsproject van de school SO
SDGs in het algemeen Beleid Breng op één of andere manier in beeld hoe jullie school omgaat met de SDG's. Dat kan bijvoorbeeld met het SDG-kompas. BaO / SO
SDGs in het algemeen Beleid Breng op één of andere manier in beeld hoe jullie school omgaat met de SDG's. Dat kan bijvoorbeeld met het SDG-kompas. SO
SDGs in het algemeen Beleid Zet in op professionalisering van het schoolteam omtrent educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie. Mis de jaarlijkse Teach Up! 2030 niet. https://teachup2030.be/ BaO / SO
SDGs in het algemeen Beleid Zet in op professionalisering van het schoolteam omtrent educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie. Mis de jaarlijkse Teach Up! 2030 niet. https://teachup2030.be/ SO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je als school niet afschrikken door de veelheid en diversiteit aan maatschappelijke uitdagingen en SDGs. Het is erg verrijkend om te zoeken naar verbindingen of dwarsverbanden tussen deze thema’s zonder daarbij thematische verdieping uit het oog te verliezen. Laat je hierin inspireren door andere scholen via https://www.samenlevingindeklas.be/ BaO / SO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je als school niet afschrikken door de veelheid en diversiteit aan maatschappelijke uitdagingen en SDGs. Het is erg verrijkend om te zoeken naar verbindingen of dwarsverbanden tussen deze thema’s zonder daarbij thematische verdieping uit het oog te verliezen. Laat je hierin inspireren door andere scholen via https://www.samenlevingindeklas.be/ SO
SDGs in het algemeen Klas Ga op zoek naar lesmaterialen die te maken hebben met SDGs. Je kan hiervoor de SDGs-themapagina op KlasCement raadplegen. https://www.klascement.net/mos/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/ BaO / SO
SDGs in het algemeen Klas Ga op zoek naar lesmaterialen die te maken hebben met SDGs. Je kan hiervoor de SDGs-themapagina op KlasCement raadplegen. https://www.klascement.net/mos/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/ SO
SDGs in het algemeen Klas Geef les over de de historiek van, het belang van en de rapportage over de SDGs. Dat kan op verschillende manieren. Er bestaan al heel wat bordspelen, educatieve pakketten,… om leerlingen kennis te laten maken met de SDGs. BaO / SO
SDGs in het algemeen Klas Geef les over de de historiek van, het belang van en de rapportage over de SDGs. Dat kan op verschillende manieren. Er bestaan al heel wat bordspelen, educatieve pakketten,… om leerlingen kennis te laten maken met de SDGs. SO
SDGs in het algemeen Klas Doe aan systeemdenken adhv de SDGs. Link jouw lesonderwerp aan de SDGs. Je kan daarvoor de SDG-woordenwolk gebruiken. BaO / SO
SDGs in het algemeen Klas Doe aan systeemdenken adhv de SDGs. Link jouw lesonderwerp aan de SDGs. Je kan daarvoor de SDG-woordenwolk gebruiken. SO
SDGs in het algemeen Klas Hang poster van de SDGs op in de klas en verwijs er regelmatig naar. BaO / SO
SDGs in het algemeen Klas Hang poster van de SDGs op in de klas en verwijs er regelmatig naar. SO
SDGs in het algemeen Actie Leg bij acties die je organiseert op school telkens de link naar de SDGs. Dit kan je doen door de icoontjes van de belangrijkste SDGs die linken aan de actie mee op te nemen in de communicatie erover. Je kan ook de SDG-impactroos hiervoor inzetten. BaO / SO
SDGs in het algemeen Actie Leg bij acties die je organiseert op school telkens de link naar de SDGs. Dit kan je doen door de icoontjes van de belangrijkste SDGs die linken aan de actie mee op te nemen in de communicatie erover. Je kan ook de SDG-impactroos hiervoor inzetten. SO
SDGs in het algemeen Actie Probeer de impact van elke actie op de SDGs in te schatten. Denk na over je actie en pas ze aan zodat ze nog meer impact genereert. Je kan daarvoor de SDG-impactroos gebruiken. BaO / SO
SDGs in het algemeen Actie Probeer de impact van elke actie op de SDGs in te schatten. Denk na over je actie en pas ze aan zodat ze nog meer impact genereert. Je kan daarvoor de SDG-impactroos gebruiken. SO
SDGs in het algemeen Actie Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor de SDGs. BaO / SO
SDGs in het algemeen Actie Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor de SDGs. SO
SDGs in het algemeen Actie Maak de SDGs zichtbaar op school bv. aan de hand van een muurtekening, vlag of posters. BaO / SO
SDGs in het algemeen Actie Maak de SDGs zichtbaar op school bv. aan de hand van een muurtekening, vlag of posters. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk op school het thema armoede en kansarmoede met een kinderrechtenbril. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk op school het thema armoede en kansarmoede met een kinderrechtenbril. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Voer als school een doortastend armoedebeleid. Vind hiervoor tips in materialen die uitgewerkt zijn door organisaties die strijden tegen armoede. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Voer als school een doortastend armoedebeleid. Vind hiervoor tips in materialen die uitgewerkt zijn door organisaties die strijden tegen armoede. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Werk een gelijkekansenbeleid uit en ga engagementen aan rond gelijke kansen voor iedereen op school, ongeacht huidskleur, geloof, handicap of socio-economische achtergrond. Dit kan je aanvullen met een fonds voor gelijke kansen op school, dat sommige kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Werk een gelijkekansenbeleid uit en ga engagementen aan rond gelijke kansen voor iedereen op school, ongeacht huidskleur, geloof, handicap of socio-economische achtergrond. Dit kan je aanvullen met een fonds voor gelijke kansen op school, dat sommige kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Doorbreek segregatie via inschrijving en streef een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie na op sociaal-economisch vlak. Zorg dat de informatie om in te schrijven voor iedereen even vlot te vinden is. Organiseer de inschrijvingen zo dat iedereen dezelfde kans heeft om zich in te schrijven op jouw school. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Doorbreek segregatie via inschrijving en streef een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie na op sociaal-economisch vlak. Zorg dat de informatie om in te schrijven voor iedereen even vlot te vinden is. Organiseer de inschrijvingen zo dat iedereen dezelfde kans heeft om zich in te schrijven op jouw school. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Schaf tweedehands materialen aan en maak deze toegankelijk voor leerlingen. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Schaf tweedehands materialen aan en maak deze toegankelijk voor leerlingen. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bewaak de maximum factuur. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bewaak de maximum factuur. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Organiseer deelprojecten rond materialen op school, met scholen onderling, met de gemeente of andere organisaties. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Organiseer deelprojecten rond materialen op school, met scholen onderling, met de gemeente of andere organisaties. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Geef de leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Geef de leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Kom als school tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen (eten, sanitair, energie, douchen, sport, ...) BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Kom als school tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen (eten, sanitair, energie, douchen, sport, ...) SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Ondersteun verplaatsingsmogelijkheden van de leerlingen vb.: bied fietsen aan,… BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Ondersteun verplaatsingsmogelijkheden van de leerlingen vb.: bied fietsen aan,... SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk hoe je ontbijt en middaglunch voor iedereeen kan organiseren. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk hoe je ontbijt en middaglunch voor iedereeen kan organiseren. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Plan en implementeer engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met ngo's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Plan en implementeer engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met ngo's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Bezoek een armoedeorganisatie. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Bezoek een armoedeorganisatie. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat lokale getuigenissen over leven in armoede aan bod komen. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat lokale getuigenissen over leven in armoede aan bod komen. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Doe een project rond merkkledij, tweedehandskledij, sociale normen (en andere aspecten uit de armoedecirkel). BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Doe een project rond merkkledij, tweedehandskledij, sociale normen (en andere aspecten uit de armoedecirkel). SO
SDG 1: Geen armoede Klas Help mee in een volkskeuken. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Help mee in een volkskeuken. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat getuigenissen over leven in armoede van de hele wereld aan bod komen, bv. via documenataires, getuigenissen, uitwisselingsprojecten,… BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat getuigenissen over leven in armoede van de hele wereld aan bod komen, bv. via documenataires, getuigenissen, uitwisselingsprojecten,… SO
SDG 1: Geen armoede Klas Organiseer een inleefweek 'Armoede' met je klas. Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Organiseer een inleefweek 'Armoede' met je klas. Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Besteed aandacht aan kinderrechten. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Besteed aandacht aan kinderrechten. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Geef een les over het web van armoede waarin sommigen verstrikt raken. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Klas Geef een les over het web van armoede waarin sommigen verstrikt raken. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Maak kennis met de verschillende domeinen uit het armoedeweb. De leerlingen krijgen zo zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Neem een kijkje in het cijfermateriaal rond armoede en sociale uitsluiting van Statbel, het Belgisch statistiekbureau en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Bekijk documentaires over het thema armoede. In de audiovisuele beeldbank van het Archief voor Onderwijs zijn zeker actuele en interessante documentaires te vinden. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Moedig stages aan in organisaties die armoede aanpakken. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project rond: "Wordt armoede groter of kleiner?" SO
SDG 1: Geen armoede Klas Voer een casestudy uit over armoede en rijkdom in geselecteerde landen via desktoponderzoek of op lokaal niveau (door excursies, interviews, etc.). SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer ontbijt voor alle leerlingen, (niet enkel voor lln die met een lege maag naar school komen) i.s.m. CLB. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer ontbijt voor alle leerlingen, (niet enkel voor lln die met een lege maag naar school komen) i.s.m. CLB. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Zet als school in op STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen: https://www.aanpakschoolfacturen.be/). BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Zet als school in op STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen: https://www.aanpakschoolfacturen.be/). SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer inzamelacties. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer inzamelacties. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plaats uitleenkasten, ruilkasten of weggeefkasten. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plaats uitleenkasten, ruilkasten of weggeefkasten. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Ondersteun een school in het buitenland/ontwikkelingsland met materialen (vb: boeken, schriften, potloden,…) en zet uitwisselingsprojecten op. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Ondersteun een school in het buitenland/ontwikkelingsland met materialen (vb: boeken, schriften, potloden,…) en zet uitwisselingsprojecten op. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een sociale actiedag en maak kennis met sociale initiatieven in de buurt. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een sociale actiedag en maak kennis met sociale initiatieven in de buurt. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Benut (meerdaagse)uitstappen om leerlingen te laten kennismaken met duurzame ecologische en sociale initiatieven. Laat leerlingen het budget beheren bv. transport - restaurant - organisatie. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een fietsatelier op school. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een fietsatelier op school. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en run een studentenbedrijf dat fairtradeproducten verkoopt. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd. BaO / SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Zet in op duurzame en gezonde voeding op school. Serveert de schoolkantine af en toe vis? Kies dan voor MSC-gecertifieerde vis (wilde vis uit duurzame visvangst) of ASC (verantwoord gekweekte vis). De viswijzer helpt je op weg. Zet in op groenten en fruit die duurzaam geproduceerd zijn. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Zet in op duurzame en gezonde voeding op school. Serveert de schoolkantine af en toe vis? Kies dan voor MSC-gecertifieerde vis (wilde vis uit duurzame visvangst) of ASC (verantwoord gekweekte vis). De viswijzer helpt je op weg. Zet in op groenten en fruit die duurzaam geproduceerd zijn. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer sociale werking op school voor leerlingen die een middagmaal op school niet kunnen betalen. Neem dit ook op in het schoolbeleid. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer sociale werking op school voor leerlingen die een middagmaal op school niet kunnen betalen. Neem dit ook op in het schoolbeleid. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Promoot gezonde voedsingsgewoonten op school (bv; via het project Oog Voor lekkers https://www.oogvoorlekkers.be/) BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Promoot gezonde voedsingsgewoonten op school (bv; via het project Snack & Chill https://www.gezondleven.be/projecten/snack-chill/) SO
SDG 2: Geen honger Beleid Maak afspraken met de keuken/catering om te voldoen aan: lokale, ecologische, faire, vegetarische, seizoensgebonden, biologische producten. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Maak afspraken met de keuken/catering om te voldoen aan: lokale, ecologische, faire, vegetarische, seizoensgebonden, biologische producten. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Gebruik een detectiemethode voor lege brooddozen. Voer een beleid rond brooddozen, tussendoortjes en traktaties. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Gebruik een detectiemethode voor lege brooddozen. Voer een beleid rond brooddozen, tussendoortjes en traktaties. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Bied gratis soep en brood aan voor alle leerlingen. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Bied gratis soep en brood aan voor alle leerlingen. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer onderzoeken van kleinschalige initiatieven bv. eigen kok, gebruik van lokale producten, voedselveiligheid… BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer onderzoeken van kleinschalige initiatieven bv. eigen kok, gebruik van lokale producten, voedselveiligheid… SO
SDG 2: Geen honger Beleid Voer een beleid rond voedselverspilling. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Beleid Voer een beleid rond voedselverspilling. SO
SDG 2: Geen honger Klas De leerlingen leren verschillende kookculturen kennen bv. potluck, veggie, wereldkeuken... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas De leerlingen leren verschillende kookculturen kennen bv. potluck, veggie, wereldkeuken... SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer met leerlingen het concept honger en ondervoeding. Bestudeer groepen die er bijzonder kwetsbaar voor zijn. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer de oorzaken van honger en ondervoeding, inclusief de relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid en de uitputting van de bodemkwaliteit. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer de gevolgen van honger en ondervoeding voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Maak de link met migratie. SO
SDG 2: Geen honger Klas Leg verbanden tussen de fysieke, emotionele en sociaal-culturele functies van voedsel. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bekijk honger in relatie tot overvloed, obesitas en voedselverspilling. SO
SDG 2: Geen honger Klas Hang een poster van de voedingsdriehoek op in de klas en verwijs er regelmatig naar in de lessen. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Hang een poster van de voedingsdriehoek op in de klas en verwijs er regelmatig naar in de lessen. SO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond lokaal en seizoensgebonden producten. Bezoek boeren uit de buurt, een lokale CSA-boer, een bedrijf met permacultuur, een agroforestryboer,... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond lokaal en seizoensgebonden producten. Bezoek boeren uit de buurt, een lokale CSA-boer, een bedrijf met permacultuur, een agroforestryboer,... SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer concepten en principes van duurzame landbouw, waaronder klimaatbestendige praktijken, biologische landbouw, biologisch-dynamische landbouw, permacultuur en agro-bosbouw. SO
SDG 2: Geen honger Klas Gebruik onderzoekend leren om de voedselkennis te vergroten, de voedselkilometers te berekenen van het ontbijt, tussendoortjes, middagmaal,... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Gebruik onderzoekend leren om de voedselkennis te vergroten, de voedselkilometers te berekenen van het ontbijt, tussendoortjes, middagmaal,... SO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond fairtrade: bezoek een wereldwinkel, voedelsbank, maak de link met mensenrechten. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond fairtrade: bezoek een wereldwinkel, voedelsbank, maak de link met mensenrechten. SO
SDG 2: Geen honger Klas Ga winkelen en lees verpakkingen van lievelingsvoeding, de ingrediëntenlijst, de labels,… BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Ga winkelen en lees verpakkingen van lievelingsvoeding, de ingrediëntenlijst, de labels,… SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer excursies naar plaatsen waar duurzame landbouw wordt beoefend. SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer met de leerlingen een debat rond duurzame voeding. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer met de leerlingen een debat rond duurzame voeding. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer de oorzaken en gevolgen van honger in de wereld. SO
SDG 2: Geen honger Klas Maak analyses van case studies gericht op adequaat en niet-adequaat overheidsbeleid of managementstrategieën van ondernemingen om honger te bestrijden, voedselverspilling tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen. SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer rollenspelen met kleinschalige producenten versus grote ondernemingen op een mondiale markt die wordt beïnvloed door belastingen, subsidies, tarieven, quota's, enz. SO
SDG 2: Geen honger Klas Laat leerlingen kennis maken met instellingen en bewegingen die verband houden met honger en duurzame landbouw (bv; FAO, Foodwatch, Slow Food, community-based agriculture, the International Peasants' Voice via Campesina, etc.) SO
SDG 2: Geen honger Klas Bekijk de impact van natuurlijke gevaren en rampen in de voedselproductiesystemen. SO
SDG 2: Geen honger Klas Volg de weg van het voedsel van boerderij tot vork : het telen, oogsten en bereiden van voedsel, bv. Stedelijke of schooltuinprojecten. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Klas Volg de weg van het voedsel van boerderij tot vork : het telen, oogsten en bereiden van voedsel, bv. Stedelijke of schooltuinprojecten. SO
SDG 2: Geen honger Actie Leg een moestuin aan. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Leg een moestuin aan. SO
SDG 2: Geen honger Actie Ga aan de slag met de groenten uit de moestuin: maak een receptenboekje, broodbeleg, kook met de geteelde producten,.. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Ga aan de slag met de groenten uit de moestuin: maak een receptenboekje, broodbeleg, kook met de geteelde producten,.. SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een solidariteitsmaaltijd. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een solidariteitsmaaltijd. SO
SDG 2: Geen honger Actie Composteer op school. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Composteer op school. SO
SDG 2: Geen honger Actie Hou kippen op school. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Hou kippen op school. SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een actiedag waarbij men verschillende keukens kan proeven. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een actiedag waarbij men verschillende keukens kan proeven. SO
SDG 2: Geen honger Actie Kook met gekke groenten. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Kook met gekke groenten. SO
SDG 2: Geen honger Actie Vermijd voedselverlies. Organiseer een restjesdag,... BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Vermijd voedselverlies. Organiseer een restjesdag,... SO
SDG 2: Geen honger Actie Maak een gezonde lunch met lokale producten. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Maak een gezonde lunch met lokale producten. SO
SDG 2: Geen honger Actie Betrek leerlingen om overgebleven voedsel naar mensen in nood te brengen. SO
SDG 2: Geen honger Actie Sta stil bij Wereldvoedseldag op 16 oktober. BaO / SO
SDG 2: Geen honger Actie Sta stil bij Wereldvoedseldag op 16 oktober. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zet in op de uitbouw van een gezondheidsbeleid in je school. Mijn Gezonde School (https://www.mijngezondeschool.be/) helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zet in op de uitbouw van een gezondheidsbeleid in je school. Mijn Gezonde School (https://www.mijngezondeschool.be/) helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie, installeer een veilig schoolklimaat en open klasklimaat. Zorg dat het schoolbeleid op een participatieve en transparante manier tot stand komt. Laat je hiervoor begeleiden door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie, installeer een veilig schoolklimaat en open klasklimaat. Zorg dat het schoolbeleid op een participatieve en transparante manier tot stand komt. Laat je hiervoor begeleiden door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten van leerlingen en leerkrachten. Richt je niet enkel op de kennis. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten van leerlingen en leerkrachten. Richt je niet enkel op de kennis. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Integreer bewegend leren en outdoor education in het schoolbeleid. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Integreer bewegend leren en outdoor education in het schoolbeleid. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Organiseer outdoor education of het buiten lesgeven. Maak een platform waarop leerkrachten hun lessen delen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Organiseer outdoor education of het buiten lesgeven. Maak een platform waarop leerkrachten hun lessen delen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat leerlingen de mogelijkheid hebben om voldoende water te drinken. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat leerlingen de mogelijkheid hebben om voldoende water te drinken. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat de lokalen voldoende geventileerd zijn wanneer de leerlingen er les krijgen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat de lokalen voldoende geventileerd zijn wanneer de leerlingen er les krijgen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg voor een nette en aangename omgeving in het groen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg voor een nette en aangename omgeving in het groen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Voer een beleid rond prestatiedruk. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Voer een beleid rond prestatiedruk. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer klasgesprekken over welzijn, prestatiedruk, bewegen, alocholgebruik, drugs, zelfmoord, vaccins, gezonde en ongezonde voeding, overgewicht, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veilige seks, verkeersongevallen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer klasgesprekken over welzijn, prestatiedruk, bewegen, alocholgebruik, drugs, zelfmoord, vaccins, gezonde en ongezonde voeding, overgewicht, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veilige seks, verkeersongevallen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer onderzoek naar het binnenklimaat van de klas (CO2, verwarming, verlichting, luchtkwaliteit,...). BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer onderzoek naar het binnenklimaat van de klas (CO2, verwarming, verlichting, luchtkwaliteit,...). SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek een discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek een discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek seksuele gezondheid en aids, genitale verminking,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bekijk video's die gezondheidsbevorderend gedrag vertonen (bijvoorbeeld een condoom gebruiken voor veilige seks, 'nee' zeggen tegen drugsaanbiedingen...). SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bekijk films of reportages over gezondheidscrissisen elders in de wereld. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bekijk films of reportages over gezondheidscrissisen elders in de wereld. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek de invoed van het gebruik van chemicaliën, de vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem op de gezondheid. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek de invoed van het gebruik van chemicaliën, de vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem op de gezondheid. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Beluister verhalen van mensen met ernstige ziekten, een drugsverslaving, enz. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Informeer de leerlingen over epidemieën en endemische ziekten. Welke zijn die, wat zijn de uitdagingen, hoe worden successen geboekt (Malaria, Zika, Ebola, Covid 19,...)? BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Informeer de leerlingen over epidemieën en endemische ziekten. Welke zijn die, wat zijn de uitdagingen, hoe worden successen geboekt (Malaria, Zika, Ebola, Covid 19,...)? SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Onderneem acties om een gezond binnenklimaat na te streven. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Onderneem acties om een gezond binnenklimaat na te streven. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer lezingen rond de problematiek van leerlingen (cyberpesten, gamen, alcohol, drugs,...) voor de ouders. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer lezingen rond de problematiek van leerlingen (cyberpesten, gamen, alcohol, drugs,...) voor de ouders. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Zet een peter- en meter werking op. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Zet een peter- en meter werking op. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Sluit aan bij actuele initiatieven en actiedagen rond het welzijn. Maak hulplijnen bekend. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Sluit aan bij actuele initiatieven en actiedagen rond het welzijn. Maak hulplijnen bekend. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in de klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in de klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een cursus EHBO op school. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. Doe mee aan Buitenlesdag. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. Doe mee aan Buitenlesdag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een 'groene school' met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een 'groene school' met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. BaO / SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleentje Swart). Het donutonderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleentje Swart). Het donutonderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Doe mee aan de Internationale 'Dag van de Leerkrachten'. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Doe mee aan de Internationale 'Dag van de Leerkrachten'. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet een beleid uit voor startende leerkrachten en stagairs en goede begeleiding/opvolging via bv. een coach of meter/peter. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet een beleid uit voor startende leerkrachten en stagairs en goede begeleiding/opvolging via bv. een coach of meter/peter. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op duaal leren (stages in partnerbedrijven). SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten (niet enkel kennis). BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten (niet enkel kennis). SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Neem deel aan een onderwijsproject of -netwerk dat onze landsgrenzen overschrijdt. Dat kan via een uitwisseling op afstand, zoals eTwinning, maar ook via een fysieke uitwisseling, bijvoorbeeld met Erasmus+ of, dichterbij, Buurklassen. Het geeft leerlingen en leerkrachten een beeld van het onderwijs(systeem) in verschillende landen en helpt bovendien stereotypes te doorbreken. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Neem deel aan een onderwijsproject of -netwerk dat onze landsgrenzen overschrijdt. Dat kan via een uitwisseling op afstand, zoals eTwinning, maar ook via een fysieke uitwisseling, bijvoorbeeld met Erasmus+ of, dichterbij, Buurklassen. Het geeft leerlingen en leerkrachten een beeld van het onderwijs(systeem) in verschillende landen en helpt bovendien stereotypes te doorbreken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op empowerment van jongeren en empowerment van gemarginaliseerde groepen. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op empowerment van jongeren en empowerment van gemarginaliseerde groepen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Organiseer een boeiende leeromgeving waarin verwondering, ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Organiseer een boeiende leeromgeving waarin verwondering, ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Koppel de vakgebonden, klasgebonden en klasdoorbrekende activiteiten aan duurzaamheid. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Koppel de vakgebonden, klasgebonden en klasdoorbrekende activiteiten aan duurzaamheid. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Geef leerlingen inspraak bij de keuze van de lesonderwerpen. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Geef leerlingen inspraak bij de keuze van de lesonderwerpen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Creeër een betekenisvolle context en het levensecht leren. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Creeër een betekenisvolle context en het levensecht leren. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Gebruik het systeemdenken en de holistische aanpak om thema's uit te werken. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Gebruik het systeemdenken en de holistische aanpak om thema's uit te werken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Voer een case study uit over het onderwijssysteem en de toegang tot het onderwijs (bijvoorbeeld inschrijving in het lager onderwijs) in geselecteerde gemeenschappen of landen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is een duurzame school?" SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer een talentenjacht. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer een talentenjacht. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer vakoverschrijdende projecten. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer vakoverschrijdende projecten. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Sta stil bij de 'Internationale dag van het recht op onderwijs'. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Sta stil bij de 'Internationale dag van het recht op onderwijs'. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Ontwikkel partnerschappen tussen scholen, universiteiten en andere instellingen die onderwijs aanbieden in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid). BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Ontwikkel partnerschappen tussen scholen, universiteiten en andere instellingen die onderwijs aanbieden in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid). SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan en voer een SDG-project uit op een school of universiteit, of voor de lokale gemeenschap. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan en voer een SDG-project uit op een school of universiteit, of voor de lokale gemeenschap. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Vier de UN World Youth Skills Day (15 juli), Internationale alfabetiseringsdag (8 september) of Wereldlerarendag (5 oktober) of neem deel aan Global Action Week for Education. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Vier de UN World Youth Skills Day (15 juli), Internationale alfabetiseringsdag (8 september) of Wereldlerarendag (5 oktober) of neem deel aan Global Action Week for Education. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer SDG-dagen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. BaO / SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer SDG-dagen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Voer een genderinclusief beleid (bv. genderneutraal toilet). Wees je bewust van genderstereotypen. Geef het goede voorbeeld aan kinderen door in de klas en op school op gelijke voet beslissingen te nemen. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Voer een genderinclusief beleid (bv. genderneutraal toilet). Wees je bewust van genderstereotypen. Geef het goede voorbeeld aan kinderen door in de klas en op school op gelijke voet beslissingen te nemen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Screen de handboeken op gender. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Screen de handboeken op gender. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Organiseer bijscholing voor leerkrachten. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Organiseer bijscholing voor leerkrachten. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Streef een sociale mix na in de klassen en het leerkrachtenteam. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Streef een sociale mix na in de klassen en het leerkrachtenteam. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Gebruik leerlingen als rolmodellen. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Gebruik leerlingen als rolmodellen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Geef les over gender en genderstereotypes. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Geef les over gender en genderstereotypes. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Let bij groepswerk op voldoende diversiteit op vlak van gender. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Let bij groepswerk op voldoende diversiteit op vlak van gender. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Werk projecten uit met (bijna) zuivere jongensklassen samen met meisjesklassen (uit andere scholen of campussen). BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Werk projecten uit met (bijna) zuivere jongensklassen samen met meisjesklassen (uit andere scholen of campussen). SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Informeer je leerlingen over gendernormen, anticonceptie, seksueel geweld en seksuele rechten, handel in vrouwen en meisjes. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Informeer je leerlingen over gendernormen, anticonceptie, seksueel geweld en seksuele rechten, handel in vrouwen en meisjes. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Analyseer hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, onze cultuur en ons dagelijks leven. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Analyseer hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, onze cultuur en ons dagelijks leven. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Breng kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen jongens en meisjes ter sprake. Doe dit eventueel aan d ehand van een sprekende film of reportage. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Breng kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen jongens en meisjes ter sprake. Doe dit eventueel aan d ehand van een sprekende film of reportage. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Zorg ervoor dat het gender-, holebi- en transgenderthema in de klas aan bod komt. Raadpleeg www.schooluitdekast.be voor meer info. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Zorg ervoor dat het gender-, holebi- en transgenderthema in de klas aan bod komt. Raadpleeg www.schooluitdekast.be voor meer info. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Nodig sprekers uit die geweld hebben meegemaakt op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Nodig eens een spreker uit die de genderstereotypes in het werkveld doorbreekt: een vrouwelijke CEO, een man die kinderleider is, enzovoort. Ga na in je eigen netwerk wie wil getuigen over zijn of haar eigen parcours om zo anderen te inspireren hun eigen weg te volgen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Voer rollenspel games uit waarin wordt ingegaan op inclusie en identiteit op basis van geslachtsrollen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Werk samen met groepen uit andere delen van de wereld waar andere denkbeelden over geslacht heersen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Breng een dag door met werken in traditioneel dames- of herenwerk (ruilwerk). SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Onderzoek hoe verschillende natuurlijke gevaren en rampen vrouwen, meisjes, mannen en jongens anders beïnvloeden. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een relatiedag waarbij de verschillende relatievormen bij holebi aan bod komen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Schenk aandacht aan Equal pay day, Nationale en Internationale vrouwendag en Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, 'coming out dag'. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een Equality day. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een Equality day. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Hang op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, een regenboogvlag op. Doe mee aan Paars, een grote LGBTQ+- schoolcampagne over heel de wereld. De + in LGBTQ+ toont aan dat iedereen wordt inbegrepen, ongeacht iemands seksuele of genderidentiteit. BaO / SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Hang op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, een regenboogvlag op. Doe mee aan Paars, een grote LGBTQ+- schoolcampagne over heel de wereld. De + in LGBTQ+ toont aan dat iedereen wordt inbegrepen, ongeacht iemands seksuele of genderidentiteit. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Doe mee aan de Week van de Lentekriebels. Het is een perfect moment om binnen je school bezig te zijn rond seksuele gezondheid en weerbaarheid. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is het verschil tussen ongelijkheid en gelijkheid en hoe is het van toepassing op de wereld van het werk?" SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Hou meterstanden bij. Breng waterverspilling en lekkages in kaart en herstel ze. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Hou meterstanden bij. Breng waterverspilling en lekkages in kaart en herstel ze. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Vang het hemelwater op en gebruik het om bv. de planten water te geven, de toiletten door te spoelen. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Vang het hemelwater op en gebruik het om bv. de planten water te geven, de toiletten door te spoelen. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Controleer de kwaliteit van drinkwaterfonteintjes. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Controleer de kwaliteit van drinkwaterfonteintjes. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Neem bij verbouwing en renovaties het waterbeleid mee. Voorbeeld: controleer en vernieuw filters, spaarknoppen, wateropvang, zuivering, waterleidingen, waterafvoer, …) BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Neem bij verbouwing en renovaties het waterbeleid mee. Voorbeeld: controleer en vernieuw filters, spaarknoppen, wateropvang, zuivering, waterleidingen, waterafvoer …) SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Kies voor milieuvriendelijke poetsproducten. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Kies voor milieuvriendelijke poetsproducten. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Besteed aandacht aan het belang van proper water. Organiseer iets rond wereldwaterdag (22 maart) of wereldtoiletdag (19 november). BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Besteed aandacht aan het belang van proper water. Organiseer iets rond wereldwaterdag of wereldtoiletdag (19 november). SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Voorzie een plan om de waterveiligheid onder de klimaatverandering te garanderen: bv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Voorzie een plan om de waterveiligheid onder de klimaatverandering te garanderen: bv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de eigen watervoetafdruk. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de eigen watervoetafdruk. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek grondwaterschaarste/waterbeschikbaarheid, de wereldwijde waterkringloop en de waterverdeling en watergebruikefficiëntie. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over het belang van watergerelateerde ecosystemen. Geef les over de Plastic soep. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over het belang van watergerelateerde ecosystemen. Geef les over de Plastic soep. Stuur leerlingen op onderzoek uit. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over de effecten van vervuiling, dumping en uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over de effecten van vervuiling, dumping en uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit. Stuur leerlingen op onderzoek uit. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Maak leerlingen bewust van indirect waterverbruik/virtueel water. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Maak leerlingen bewust van indirect waterverbruik/virtueel water. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek en bestudeer met de leerlingen de water- en sanitaire voorzieningen gerelateerde activiteiten en programma's, waaronder: waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterbehandeling, recycling en hergebruiktechnieken, wateroctrooien, landschapsarchitectuur voor aanvulling van het grondwater en geïntegreerd beheer van waterbronnen. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de waterkwaliteit thuis, op school, in de buurt. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de waterkwaliteit thuis, op school, in de buurt. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Leer kleuters en leerlingen over water/toilet hygiëne. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer een waterdebat: laat je leerlingen met elkaar in debat gaan over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen en hoe wij kunnen werken aan bewuster watergebruik en –gedrag. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer een waterdebat: laat je leerlingen met elkaar in debat gaan over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen en hoe wij kunnen werken aan bewuster watergebruik en –gedrag. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Zet thema's uit over water en duurzame ontwikkeling (bv. water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en jobs. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Zet thema's uit over water en duurzame ontwikkeling (bv. water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en jobs. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Maak een themaboek 'Water' in je klas. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Welke menselijke activiteit kan zonder water plaatsvinden? SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Vang water van een lekkende kraan gedurende bepaalde tijd op om duidelijk te maken hoeveel water er verloren gaat. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Vang water van een lekkende kraan gedurende bepaalde tijd op om duidelijk te maken hoeveel water er verloren gaat. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan Wereldwaterdag@school, https://www.wereldwaterdagatschool.be/ BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan Wereldwaterdag@school, https://www.wereldwaterdagatschool.be/ SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel een concept voor lokaal duurzaam watergebruik en -voorziening op basis van succesverhalen. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Plan een bewustmakingscampagne of een jongerenproject over water en het belang ervan. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel projectwerk over het onzichtbare, indirect water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz. BaO / SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel projectwerk over het onzichtbare, indirect water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Verspil geen energie. Promoot hergebruik en repareren in je school. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Verspil geen energie. Promoot hergebruik en repareren in je school. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator https://www.scholenvoorminderco2.be/) BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator https://www.scholenvoorminderco2.be/) SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een energie-audit, i.f.v. de te nemen energiemaatregelen voor zowel technisch als rationeel energiegebruik.  BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een energie-audit, i.f.v. de te nemen energiemaatregelen voor zowel technisch als rationeel energiegebruik.  SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Sluit aan op groene stroom, stel de verwarmingsketel goed af, doe aan relightning, isoleer, maak gebruik van thermostatische kranen, koop zonnepanelen aan,... BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Sluit aan op groene stroom, stel de verwarmingsketel goed af, doe aan relightning, isoleer, maak gebruik van thermostatische kranen, koop zonnepanelen aan,... SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Ga energieverspilling tegen door standaardinstellingen aan te passen bv. verlichting, computers enz., na een bepaald uur. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Ga energieverspilling tegen door standaardinstellingen aan te passen bv. verlichting, computers enz., na een bepaald uur. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Kies een energieaanspreekpunt om defecten en pijnpunten te melden. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Kies een energieaanspreekpunt om defecten en pijnpunten te melden. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Bij nieuwbouw en verbouwingen wordt rekening gehouden met de BEN-norm. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Bij nieuwbouw en verbouwingen wordt rekening gehouden met de BEN-norm. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Werk samen met steden en gemeenten of coöperaties voor aankoop van zonnepanelen. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Werk samen met steden en gemeenten of coöperaties voor aankoop van zonnepanelen. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Zie het energiebeleid van de school ook als een educatieve kans en grijp die. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator (https://www.scholenvoorminderco2.be) en de MOS-energiekoffers. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Zie het energiebeleid van de school ook als een educatieve kans en grijp die. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator (https://www.scholenvoorminderco2.be) en de MOS-energiekoffers. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een repareerplaats op school. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een repareerplaats op school. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Organiseer schoolbezoeken aan energiecentrales, zonnepanelenpark, windmolenpark, geothermie-installaties, getijdeninstalaties, energiecoöperaties, energieleveranciers,… BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Organiseer schoolbezoeken aan energiecentrales, zonnepanelenpark, windmolenpark, geothermie-installaties, getijdeninstalaties, energiecoöperaties, energieleveranciers,… SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Geef les over de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie (piek van olieproductie en energiezekerheid). BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Geef les over de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie (piek van olieproductie en energiezekerheid). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Onderzoek de voordelen van hernieuwbare energie. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Onderzoek de voordelen van hernieuwbare energie. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak van je leerlingen energiedetectives, ga aan de slag met de MOS-energiekoffer en de CO2-calculator. Laat hen het voordeel van de zonnepanelen van de school berekenen en de verminderde CO2-uitstoot. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak van je leerlingen energiedetectives, ga aan de slag met de MOS-energiekoffer en de CO2-calculator. Laat hen het voordeel van de zonnepanelen van de school berekenen en de verminderde CO2-uitstoot. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Onderzoek de meest recente technieken m.b.t. hernieuwbare energie en voer ethische discussies met voor- en nadelen van energietypes en projecten. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Experimeteer met technologieën voor hernieuwbare energie. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Stimuleer bij onderzoeksopdrachten (een GIP, stemprojecten, projecten i.k.v. onderzoekscompetenties,...) duurzame energie als onderwerp. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas De leerlingen houden meterstanden bij en berekenen het energieverbruik van de school met behulp van de CO2-calculator van MOS. Formuleer samen met de leerlingen acties om het energieverbruik te doen dalen. Voer deze acties ook uit. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas De leerlingen houden meterstanden bij en berekenen het energieverbruik van de school met behulp van de CO2-calculator van MOS. Formuleer samen met de leerlingen acties om het energieverbruik te doen dalen. Voer deze acties ook uit. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik. Rangschik bijvoorbeeld redenen voor energieverbruik van "energieverbruik voor het vervullen van basisbehoeften" (bv. om te koken) tot "energieverbruik voor een luxe levensstijl" (bv. voor de verwarming van een zwembad). BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik. Rangschik bijvoorbeeld redenen voor energieverbruik van "energieverbruik voor het vervullen van basisbehoeften" (bv. om te koken) tot "energieverbruik voor een luxe levensstijl" (bv. voor de verwarming van een zwembad). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak een repareerhoek in je klas. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak een repareerhoek in je klas. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zijn energie en menselijk welzijn verbonden?" SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Leid een groepsproject over de hoeveel energie die nodig is om onze dagelijkse behoeften te produceren, bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen, enz. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Voer scenarioanalyses uit voor toekomstige energieproductie, -levering en -gebruik. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Bestudeer de energie-efficiëntie en voldoende energieverbruik. Welke landen hebben energietekort, welke landen hebben energie te veel? In- en uitvoer van energie,... SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Bestudeer de milieueffecten en problemen van energieproductie, -levering en -gebruik (bv. klimaatverandering, grijze energie). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Bespreek de rol van de publieke en private sector bij het waarborgen van de ontwikkeling van oplossingen met een lage koolstofuitstoot. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Start een coöperatie op met bv. ouders i.f.v. de aankoop van zonnepanelen. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Start een coöperatie op met bv. ouders i.f.v. de aankoop van zonnepanelen. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer een energieslimme dag op school. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer een energieslimme dag op school. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Contacteer MOS en werk een klimaattraject of klimaatbende uit. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Contacteer MOS en werk een klimaattraject of klimaatbende uit. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Hang posters/sensibiliseer rond het doven van lichten, uitschakelen van andere apparatuur. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Hang posters/sensibiliseer rond het doven van lichten, uitschakelen van andere apparatuur. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer ludieke, sensibiliserende acties zoals: zelf energie opwekken (fietsen op rollen). BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer ludieke, sensibiliserende acties zoals: zelf energie opwekken (fietsen op rollen). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau. BaO / SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Maak bewuste keuzes bij de aankopen en kijk niet alleen naar de impact op het milieu en klimaat (CO2-uitstoot, afval, recyclage, biodiversiteit,...) maar ook op arbeidsomstandigheden en wereldhandel. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Maak bewuste keuzes bij de aankopen en kijk niet alleen naar de impact op het milieu en klimaat (CO2-uitstoot, afval, recyclage, biodiversiteit,...) maar ook op arbeidsomstandigheden en wereldhandel. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer een transparant financieel beleid naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer een transparant financieel beleid naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Geef leerkrachten en leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Geef leerkrachten en leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer degelijke functioneringsgesprekken. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer degelijke functioneringsgesprekken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ondersteuning aan leerkrachten i.v.m. arbeidsrechten. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ondersteuning aan leerkrachten i.v.m. arbeidsrechten. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ruimte om eigen talenten in te zetten. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ruimte om eigen talenten in te zetten. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer een bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer een bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer duurzame mini-onderneming op school. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Informeer leerlingen over en geef vormingen over omspringen met geld. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat leerlingen tijdens een uitstap het budget beheren. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Geef leerlingen inspraak in de methodieken, inhouden en evaluatie. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Geef leerlingen inspraak in de methodieken, inhouden en evaluatie. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat leerlingen andere economische modellen zoals donuteconomie, circulaire economie, deeleconomie, communisme, steady-state economieën, economieën met een gezond welzijn, degrowth, zelfvoorzienende economieën, Inclusive Wealth Index6, Global Hunger Index7,... onderzoeken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat leerlingen hun eigen Utopia (denkbeeldig land) creatief uitwerken. Laat hen daarbij bestaande problematieken in kaart brengen en nieuwe modellen ontdekken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer spreekbeurten over een beroep (bv. van de ouders, familie,…). BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer spreekbeurten over een beroep (bv. van de ouders, familie,…). SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat je leerlingen hun kleren onder de loep nemen. Bestudeer samen met hen de etiketjes en ontdek hoe onze kleren gefabriceerd worden. Bespreek de gevolgen voor mens en milieu. BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat je leerlingen hun kleren onder de loep nemen. Bestudeer samen met hen de etiketjes en ontdek hoe onze kleren gefabriceerd worden. Bespreek de gevolgen voor mens en milieu. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat kan mijn carrière bijdragen aan duurzame ontwikkeling?" SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Breng meerdere levens- en loopbaantrajecten in kaart. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Neem contact op met werkgevers bij activiteiten in de klas. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Verken de behoeften en perspectieven van werkgevers en werknemers door middel van interviews. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bestudeer de bijdragen van economieën aan het menselijk welzijn en bekijk de sociale en individuele gevolgen van werkloosheid. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek theoretische veronderstellingen, modellen en indicatoren voor economische groei (BBP, BNI, HDI). SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek de ongelijkheid op de arbeidsmarkt: vertegenwoordiging en participatie van verschillende sociale groepen, en verschillende inkomsten / lonen en wekelijkse arbeidstijd tussen landen, sectoren, sociale groepen, geslachten. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek de formele en informele arbeid, arbeidsrechten in het bijzonder voor migranten en vluchtelingen, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek ondernemerschap, (sociale) innovatie, nieuwe technologieën en lokale economieën voor duurzame ontwikkeling. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Breng leerlingen op de hoogte van de concepten en verschijnselen in financiële systemen en hun invloed op economische ontwikkeling (investeringen, kredieten, belangen, banken, speculaties op de beurs, inflatie, enz.). SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Organiseer stages in lokale bedrijven. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Zet een samenwerking op met lokale handelaars. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Plan en implementeer ondernemende en sociale ondernemersprojecten. Bv. Open een duurzaam winkeltje tijdens het oudercontact. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Schenk aandacht aan de internationale Mensenrechtendag (10 december) en de internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november). BaO / SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Schenk aandacht aan de internationale Mensenrechtendag (10 december) en de internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stippel een beleid uit met gedeelde verantwoordelijkheid van het onderhoud van lokalen bij leerlingen en leerkrachten. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stippel een beleid uit met gedeelde verantwoordelijkheid van het onderhoud van lokalen bij leerlingen en leerkrachten. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Doe eens iets anders: maak van je dak een tuin, tover je school om in een buurthuis of verhuis met je klas naar een woon- en zorgcentrum. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Doe eens iets anders: maak van je dak een tuin, tover je school om in een buurthuis of verhuis met je klas naar een woon- en zorgcentrum. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Deel de schoolinfrastructuur met de buurt (en voor andere doeleinden). BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Deel de schoolinfrastructuur met de buurt (en voor andere doeleinden). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stel een actieplan op voor een duurzaam infrastructuurbeheer  (toegankelijkheid,...). BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stel een actieplan op voor een duurzaam infrastructuurbeheer  (toegankelijkheid,...). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Werk aan groen op school en in de omgeving. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Werk aan groen op school en in de omgeving. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Schenk aandacht aan de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de schoolroutes. Contacteer de wegbeheerder en breng samen de knelpunten op schoolroutes in kaart. Ga samen op zoek naar oplossingen. Laat je insprireren: https://www.vlaanderen.be/met-de-fiets-naar-school BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Schenk aandacht aan de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de schoolroutes. Contacteer de wegbeheerder en breng samen de knelpunten op schoolroutes in kaart. Ga samen op zoek naar oplossingen. Laat je insprireren: https://www.vlaanderen.be/met-de-fiets-naar-school SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor de duurzaamheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waaronder toeleveringsketens, afvalverwerking en recycling. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor de duurzaamheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waaronder toeleveringsketens, afvalverwerking en recycling. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor een duurzaam beleid van het internet - van groene chatgroepen tot de ecologische voetafdruk van zoekmachines. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor een duurzaam beleid van het internet - van groene chatgroepen tot de ecologische voetafdruk van zoekmachines. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen nadenken over wat infrastructuur is. Ga op stap in je eigen school of in de buurt en bekijk de infrastructuur (turnzaal, WC, eetzaal, station, brug, voetpad,…). Ga met je leerlingen na of die toegankelijk is voor iedereen. Hoe kan het beter? BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen nadenken over wat infrastructuur is. Ga op stap in je eigen school of in de buurt en bekijk de infrastructuur (turnzaal, WC, eetzaal, station, brug, voetpad,…). Ga met je leerlingen na of die toegankelijk is voor iedereen. Hoe kan het beter? SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een innovatief bedrijf / of gastles van innovatief bedrijf en maak kennis met duurzame beroepen. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een innovatief bedrijf / of gastles van innovatief bedrijf en maak kennis met duurzame beroepen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Richt een van je onderzoeken op school (GIP, spreekbeurt, presentatie, thesis, ontwikkelen van een innoverend product, eco-design…) op het thema van duurzame ontwikkeling. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een bouwwerf om te leren over isolatie, energie, duurzame materialen. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een bouwwerf om te leren over isolatie, energie, duurzame materialen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat leerlingen efficient en doelgericht omgaan met communicatie. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat leerlingen efficient en doelgericht omgaan met communicatie. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas De leerlingen maken kennis met en verdiepen zich in duurzame communicatietechnologie. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas De leerlingen maken kennis met en verdiepen zich in duurzame communicatietechnologie. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Richt met je leerlingen een duurzame onderneming op (mini-onderneming, winkeltje op school,...). BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Richt met je leerlingen een duurzame onderneming op (mini-onderneming, winkeltje op school,...). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Betrek leerlingen bij het opwaarderen en herinrichten van de refter, klassen, toiletten, speelplaats,... BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Betrek leerlingen bij het opwaarderen en herinrichten van de refter, klassen, toiletten, speelplaats,... SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Onderzoek duurzame bouwmaterialen, grondstoffen, zonnepanelen, windturbines, zonneboilers binnen STEM onderwijs. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Onderzoek duurzame bouwmaterialen, grondstoffen, zonnepanelen, windturbines, zonneboilers binnen STEM onderwijs. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen een plek in hun gemeente ontwerpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Welke faciliteiten moet zo’n plek hebben? Hoe moet zo’n plek er idealiter uitzien? BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen een plek in hun gemeente ontwerpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Welke faciliteiten moet zo’n plek hebben? Hoe moet zo’n plek er idealiter uitzien? SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen kennismaken met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen via Open Bedrijvendag kennismaken met duurzame én innoverende bedrijven. Of misschien werkt één van de ouders in je school wel voor zo’n bedrijf? Nodig hem of haar uit in de klas. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat jongeren zelf toekomstplannen uitwerken i.k.v. duurzame en innovatieve ontwikkelingen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Is alle innovatie goed?" SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Ontwikkel met de leerlingen een visie voor een wereld met fossielebrandstofvrije transportsystemen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Ontwikkel met de leerlingen een bedrijfscontinuïteitsplan voor een lokale onderneming na de impact van een natuurlijk gevaar n.a.v. de klimaatsverandering. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Speel een rollenspel over een dag zonder toegang tot elektriciteit. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Speel een rollenspel over een dag zonder toegang tot elektriciteit. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Doe een onderzoek naar de duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de buurt van de school. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Doe een onderzoek naar de duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de buurt van de school. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Gebruik ook de buitenruimte als leeromgeving. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Gebruik ook de buitenruimte als leeromgeving. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Nodig ouders, buren en leerlingen uit bij het pimpen van het schooldomein, de inrichting en het onderhoud. BaO / SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie