SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Ideeën Doelgroep
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Onderzoek de voordelen van hernieuwbare energie onderzoeken BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Maak van je leerlingen energiedetectives, ga aan de slag met de energiekoffer en de CO2 calculator laat hen het voordeel van de zonnepanelen van de school berekenen, de verminderde CO2 uitstoot, BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen onderzoek de meest recente technieken m.b.t. hernieuwbare energie en voer ethische discussies met voor- en nadelen van energietypes en projecten. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Experimeteer met technologieën voor hernieuwbare energie SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Stimuleer bij onderzoeksopdrachten ( een GIP, stemprojecten, projecten ikv onderzoekscompetenties,...) duurzame energie als onderwerp. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen De leerlingen houden meterstanden bij en bereken het energieverbruik van de school, formuleer samen met de leerlingen acties om het energieverbruik te doen dalen. Voer deze acties ook uit. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld het rangschikken van redenen voor energiegebruik op een (subjectieve) dimensie van "voor het vervullen van basisbehoeften" (bijvoorbeeld energie voor koken) of "voor een luxe levensstijl" (bijvoorbeeld energie voor een zwembad) BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Maak een reperaarhoek in je klas BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zijn energie en menselijk welzijn verbonden? SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Leid een groepsproject over hoeveel energie nodig is om onze dagelijkse behoeften te produceren, bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen, enz. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Voer scenarioanalyses uit voor toekomstige energieproductie, levering en gebruik SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Bestudeer de energie-efficiëntie en voldoende energieverbruik, welke landen hebben energietekort, welke landen hebben ernergie teveel? In en uitvoer van energie,... SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Bestudeer de milieueffecten en problemen van energieproductie, levering en gebruik (bijvoorbeeld klimaatverandering, grijze energie SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Leerlingen Bespreek de rol van de publieke en private sector bij het waarborgen van de ontwikkeling van oplossingen met een lage koolstof-energie SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Start een Coöperatie op met vb ouders ifv aankoop zonnepanelen BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer een energie-slimme dag op school BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Contacteer MOS en werk een klimaattraject of klimaatbende uit. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Hang posters/sensibiliseer rond het doven van lichten, uitschakelen van andere apparatuur. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer ludieke , sensibiliserende acties zoals: zelf energie op wekken (fietsen op rollen) BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Maak bewuste keuzes bij de aankopen en kijk niet alleen naar de impact op het milieu (CO2-uitstoot, afval, recyclage, biodiversiteit,...) maar ook op arbeidsomstandigheden en wereldhandel. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer een transparant financieel beleid naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Geef leerkrachten en leerlingen Inspraak in waar het budget naartoe gaat BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer degelijke functioneringsgesprekken. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ondersteuning aan leerkrachten i.v.m. arbeidsrechten BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ruimte om eigen talenten in te zetten. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer bedrijfsbezoeken die maatschappelijk verantwoord ondernemen uitstralen, wereldwinkel, kringloop winkels BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer duurzame miniondernemingen op school. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bezoek aan wereldwinkel (fairtrade) BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Informeer en geef vormingen aan de leerlingen over omspringen met geld SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Laat leerlingen tijdens een uitstap het budget beheren SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Geef leerlingen inspraak in de methodieken, inhouden en evaluatie BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Laat leerlingen andere economische modellen zoals donuteconomie, circulaire economie, deeleconomie, communisme, steady-state economieën, economieën met een gezond welzijn, degrowth, zelfvoorzienende economieën, Inclusive Wealth Index6, Global Hunger Index7 onderzoeken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Laat leerlingen hun eigen utopie creatief uitwerken: in kaart brengen van bestaande problematieken en nieuwe modellen ontdekken (donuteconomie, basisinkomen) cfr Utopia Thomas More SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer spreekbeurten over een beroep (bv. van de ouders, familie,…) BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Organiseer een actie op school waarbij iedereen zijn kleren onder de loep neemt. Bestudeer de etiketjes en ontdek hoe jouw kleren gefabriceerd worden. En ontdek daarvan de gevolgen voor mens en milieu. Check #whomademyclothes BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat kan mijn carrière bijdragen aan duurzame ontwikkeling?" SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Breng meerdere levens- en loopbaantrajecten in kaart SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Neem contact op met werkgevers bij activiteiten in de klas SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Verken de behoeften en perspectieven van werkgevers en werknemers door middel van interviews SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bestudeer de bijdragen van economieën aan het menselijk welzijn en de sociale en individuele gevolgen van werkloosheid bekijken SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek theoretische veronderstellingen, modellen en indicatoren voor economische groei (BBP, BNI, HDI) SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek de ongelijkheid op de arbeidsmarkt: vertegenwoordiging en participatie van verschillende sociale groepen, en verschillende inkomsten / lonen en wekelijkse arbeidstijd tussen landen, sectoren, sociale groepen, geslachten SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek de formele en informele arbeid, arbeidsrechten, in het bijzonder voor migranten en vluchtelingen, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Bespreek ondernemerschap, (sociale) innovatie, nieuwe technologieën en lokale economieën voor duurzame ontwikkeling SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Leerlingen Breng leerlingen op de hoogte over de concepten en verschijnselen in financiële systemen en hun invloed op economische ontwikkeling (investeringen, kredieten, belangen, banken, speculaties op de beurs, inflatie, enz.) SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Organiseer stages in lokale bedrijven SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Zet een samenwerking op met lokale handelaars SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Plan en implementeer ondernemende en sociale ondernemersprojecten. Vb Hou een standje van de wereldwinkel tijdens bv. oudercontact SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Schenk aandacht aan de Dag van de mensenrechten/kinderrechten BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stippel een beleid uit met gedeelde verantwoordelijkheid van het onderhoud van lokalen bij leerlingen en leerkrachten BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Doe eens iets anders: maak van je dak een tuin, tover je school om in een buurthuis of verhuis met je klas naar een woon- en zorgcentrum BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Deel de schoolinfrastructuur met de buurt (en voor andere doeleinden) BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stel een actieplan op voor een duurzaam infrastructuurbeheer  (toegankelijkheid,...) BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Werk aan groen op school en in de omgeving BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Maak werk van de verkeersveiligheid rond de school. Contacteer het Agentschap wegen en verkeer. Zij helpen je om knelpunten op schoolroutes op te lossen en bieden goede praktijkvoorbeelden aan. Zie ook de website 'met de fiets naar school'. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor de duurzaamheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waaronder toeleveringsketens, afvalverwerking en recycling BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor een duurzaam beleid van het internet - van groene chatgroepen tot de ecologische voetafdruk van zoekmachines BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat je leerlingen nadenken over wat infrastructuur is. Ga op stap in je eigen school of in de buurt en bekijk de infrastructuur (turnzaal, WC, eetzaal, station, brug, voetpad,…). Ga met je leerlingen na of die toegankelijk is voor iedereen. Hoe kan het beter? BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Bezoek een innovatief bedrijf / of gastles van innovatief bedrijf en maak kennis met duurzame beroepen BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Richt een van je onderzoeken op school (GIP, spreekbeurt, presentatie, thesis, ontwikkelen van een innoverend product, eco-design…) op het thema van duurzame ontwikkeling. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Bezoek een bouwwerf om te leren over isolatie, energie, duurzame materialen BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat leerlingen efficient en doelgericht omgaan met communicatie BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen De leerLingen maken kennis en verdiepen zich in duurzame communicatietechnologie BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Richt met je leerlingen een duurzame onderneming op (mini onderneming, winkeltje op school,...) BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Betrek leerlingen bij het opwaarderen en herinrichten van de refter, klassen, toiletten, speelplaats,... BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Onderzoek duurzame bouwmaterialen, grondstoffen, zonnepanelen, windturbines, zonneboilers binnen STEM onderwijs BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen "Laat je leerlingen een plek in hun gemeente ontwerpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Welke faciliteiten moet zo’n plek hebben? Hoe moet zo’n plek er idealiter uitzien?" BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat je leerlingen kennismaken met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat je leerlingen via Open Bedrijvendag kennismaken met duurzame én innoverende bedrijven. Of misschien werkt één van de ouders in je school wel voor zo’n bedrijf? Nodig hen uit in de klas. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Laat jongeren zelf toekomstplannen uitwerken ikv duurzame en innovatieve ontwikkelingen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Is alle innovatie goed?" SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Ontwikkel met de leerlingen een visie voor een wereld met fossiel-brandstofvrije transportsystemen SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Ontwikkel met de leerlingen een bedrijfscontinuïteitsplan voor een lokale onderneming na de impact van een natuurlijk gevaar nav de klimaatsverandering SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Speel een rollenspel een dag zonder toegang tot elektriciteit BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Leerlingen Doe een onderzoek naar de duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de buurt van de school BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Gebruik ook de buitenruimte als leeromgeving BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Nodig ouders, buren en leerlingen uit bij het pimpen van het schooldomein, de inrichting en het onderhoud. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Organiseer samen met je leerlingen een ‘duurzame’ uitvindersbeurs. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Betrek studenten en jongeren bij het ontwikkelen van ruimtes voor gemeenschapsborrels BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Streef een sociale mix na in alle klassen BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Doorbreek stereotypen en heb respect voor mensen die dingen op een andere manier doen. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Laat leerlingen elkaar ondersteunen en start een buddysysteem op in de school. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Leer hoe om te gaan met diversiteit op school. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Wissel uit, start een project op met OKAN Klas en stimuleer een meter peter werking BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Zet een uitwisseling op met een school in een andere buurt of een ander land BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Ga in gesprek met je leerlingen over het thema migratie en vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen op de vlucht slaan, wat de oorzaak is van hun migratie,... Breng een getuigenis van een vluchteling in de klas. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Sta stil bij de ongelijke verdeling van bestaansmiddelen (inkomensverdeling, aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen, …). Hanteer methodieken om verschillen en gelijkenissen te tonen zoals privilege walk, dollar street,... SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Maak je leerlingen bewust van het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de ongelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs in de wereld. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Lees kinderen voor uit boeken die over andere culturen gaan. Breng kinderboeken over andere culturen in de klasbib. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe beïnvloedt ongelijkheid het geluk van mensen?" SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Speel eenvoudige distributiespellen om psychologische effecten van oneerlijke en ongelijke behandeling of de verergering van de gevolgen van natuurlijke gevaren voor een gemeenschap als gevolg van ongelijkheid te ervaren SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Analyseer het aandeel van verschillende sociale categorieën in de eigen instelling SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Analyseer je eigen persoonlijke geschiedenis in tijden waarin iemand bevoorrecht was of gediscrimineerd SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Voer interviews met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld migranten) SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Ontwikkel een webpagina of blog met een goed begrip van de lokale migratie- en / of vluchtelingensituatie SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de hoeveelheid en effecten van internationale ontwikkelingshulp SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de historische wortels van de huidige ongelijkheden (inclusief de rol van multinationale ondernemingen) SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de verschillende indicatoren om ongelijkheid te meten SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Leerlingen Bespreek de vertegenwoordiging van verschillende sociale groepen / naties in regeringen / op raden van betekenis en macht en instellingen SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee met my voice my school BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee met het Project Ongehoord BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee met het Sing Me In-project BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Doe mee aan School zonder rasisme. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zet als school in op community service learning (leren door maatschappelijk engagement) BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zorg voor voldoende ruimte die inspireert. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ondersteun en stimuleer de kinderen, leerlingen, schoolpersoneel die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Werk samen met de buurt en de gemeente. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ontwikkel een omgevingsboek van de school. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Stel je schoolinfrastructuur open voor derden, zodat iedereen toegang heeft tot de basisdiensten. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Bezoek met je leerlingen een lokale woongemeenschap, woonzorgcentrum, co-housing/deelwoning of kangoeroewoning om duurzaam ruimtegebruik te bespreken. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Onderzoek de verschillende mogelijkheden rond duurzame mobiliteit in de buurt van de school. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Organiseer excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Voer een onderzoek naar diverse afvalstromen (preventie, vermindering, recycle en hergebruik) en zwerfvuil in de gemeente. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Informeer leerlingen over de luchtkwaliteit in hun gemeente of in hun eigen straat. Breng de verschillen tussen straten of gemeenten in kaart en bespreek die: van waar komen ze en wat kunnen we er aan doen? BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen De leerlingen onderzoeken en verdiepen zich in thema's als ruimtelijke ordening (impact van onze versnippering en lintbebouwing op milieu, klimaat en mens), stedenbouw, lichtvervuiling, geluidsoverlast, biodiversiteitsverlies, ecologische stapstenen, hitte-eilandeffect, natuurlijke waterhuishouding, hemelwateropvang mogelijkheden en duurzaam watergebruik, afvalverwerking en composteren, klimaat-mitigatie en adaptatie, groendaken. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een onderzoek naar de watercyclus en herstel van grondwater door stedenbouw (groene daken, regenwateropvang, daglicht oude rivierbeddingen, duurzame stedelijke drainage). SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Kleur het grondplan van je gemeente in met groene zones, wat is de verhouding bebouwing en groen. Wat is de gemiddelde afstand die men moet afleggen om in een natuurlijke omgeving te gaan wandelen... SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Neem contact op met de duurzaamheids- of Noord-Zuidambtenaar en vraag welke innovatieve duurzaamheidsprojecten er lopen in jouw gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een onderzoek naar de preventie en veerkracht bij rampen en weersproblemen binnen de gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een studie rond de stedelijke ecologie en hoe wildlife zich aanpast aan de nederzettingen van de mens SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Doe een onderzoek naar de dynamiek in verschillende gemeenschappen (besluitvorming, governance, planning, conflictoplossing, alternatieve gemeenschappen, gezonde gemeenschappen, inc sluipende gemeenschappen, ecovillages, transitiesteden) SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Nodig oudere generaties uit om te praten over hoe de regeling in de loop van de tijd is veranderd. Vraag hen naar hun connectie met de bioregio. Gebruik kunst, literatuur en geschiedenis om het nederzettingsgebied en de veranderingen ervan te verkennen SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Leerlingen Ontwikkel een (jeugd) actieproject over duurzame steden en gemeenschappen SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Zet acties op rond zwerfafval, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, hitte-eilandeffect,... in de buurt. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie "Registreer je school voor het project Buurten met erfgoed. Buurten met erfgoed wil de banden tussen de scholen en het lokale erfgoed aanhalen. Leraren (en (groot)ouders) werken hiervoor samen met lokale en regionale erfgoed-, cultuur- en natuurmedewerkers." BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie "Acties rond duurzame mobiliteit: - Voor de stappers: werk samen met buurt/gemeente ten voordele van goede/veilige voetpaden, oversteekplaatsen, aangename wandelroutes - Voor de trappers: werk samen met buurt/gemeente ten voordele van goede/veilige fietspaden, oversteekplaatsen, aangename routes. Gebruiik schoolfietsroutekaarten. Organiseer dagen om samen met leerlingen de fietspaden/routes te verkennen in verschillende buurten. Organiseer dagen waarop leerlingen veilig leren fietsen, hun fiets leren herstellen. Zet in op fietsbeschikbaarheid van de school zelf voor uitstappen in de buurt. Maak gebruik van zaken zoals Testkaravaan om personeel/lln te laten kennismaken met diverse vervoersmiddelen (zoals elektrische fietsen, bakfiets, vouwfiets...) - Openbaar vervoer: werk samen met buurt/gemeente/De Lijn/NMBS ten voordele van een goede afstemming tussen verbindingen en schooluren. - Voor personenvervoer: inzetten op carpoolen en autodelen. Parkingplaatsen minimaal houden. Organiseer een dag van de lege park." BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Laat leerlingen concreet invulling geven aan een publieke groene ruimte of een gemeenschappelijke tuin in samenwerking met het lokaal bestuur. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Werk samen met je buurt: volkstuintjes, erfgoed, locale boer,... BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Zou het duurzamer zijn als we allemaal in steden zouden wonen?"
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Indien de school dingen produceert, hanteert ze duurzaam productiebeleid. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Bij aankoopbeslissingen wordt gelet op sociale en milieuaspecten. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school hanteert duurzaamheidscriteria bij het aankopen van kledij (werkpakken, sportkledij, uniform,...) BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school gaat duurzaaam om met materialen (onderhouden van materialen en toestellen) BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Bij aankoop van elektrische apparaten bekijkt men het volledige energielabel voor duurzaamste keuze. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Neem deel aan groepsaankopen BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Voorzie een budget voor de aankoop van duurzame bekers, brooddozen, drinkbussen,... BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Vraag de standaardleveranciers van de school voor een duurzaam alternatief voor hun producten/diensten. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Werk een afvalbeleid uit. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Plaats zonnepanelen op het dak en deel de elektriciteit met de buurt. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Weer alle plastiek en wegwerpverpakking uit de school. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school heeft een doordacht duurzaam werkboeken beleid. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Laat je school door Fairfin begeleiden op het vlak van duurzaam financieel beleid. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Onderzoek met de leerlingen de levensloop van een product: Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Waarom gebeurt het zo? Kan het ook anders? Onderzoek de levensloop van een product uit je eigen omgeving vb smartphone, pennenzak, ... BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Ga met de leerlingen gedurende een maand een uitdaging aan met de klas. Wie doet wat -> checklist maken (bv. 1 maand geen plastieke verpakkingen) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Verdiep je met de leerlingen in grondstoffen, afval of re-en upcycling van materialen SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bereken met de leerlingen je ecologische voetafdruk BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de rol van media, reclame en groepsdruk op ons consumptiepatroon BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de dosering van schoonmaakproducten, verzorgingsproducten SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer de milieu- en sociale effecten van productie en consumptie SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de verschillend vormen van Groene economie (cradle-to-cradle, circulaire economie, groene groei, degrowth) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen de plastic soep. Het afvalprobleem beperkt zich niet tot de nabije toekomst. Wat wij hier doen heeft een invloed elders op de wereld. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bekijk met de leerlingen de impact van vleesarm, GGO-vrij, lokaal, seizoensgebonden, afvalarm, eerlijke handel, biologisch op onze gezondheid, onze ecologische voetafdruk. Maak kennis met verschillende soorten labels. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen het verborgen waterverbruik. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bestudeer met de leerlingen hun eigen aankoopgedrag. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bezoek met je klas een repaircafé. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Maak kennis met duurzaam ondernemen. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Filosofeer in je klas over cadeautjes. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Ga op watersafari in de supermarkt (bekijk de kostprijs, de oorsprong, de samenstelling,...) BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Laat de leerlingen een spreekbeurt geven over hun eigen grootste uitdaging betreffende hun duurzame consumptie. (aankoop van voeding, kledij, transport, verpakking,...). SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Is duurzaamheid iets om dingen op te geven?" SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Voer rollenspellen uit met verschillende rollen in een handelssysteem (producent, adverteerder, consument, afvalbeheerder, enz.) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Screen korte films / documentaires om de leerlingen inzicht te geven in productie- en consumptiepatronen (bijvoorbeeld Story of Stuff van Annie Leonard10) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Bespreek wat een duurzame levensstijl is SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Leerlingen Onderzoek diverse praktijken van duurzame productie en consumptie BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een kookdag met restjes. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een repair café. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Voorzie drinkbussen, bekers, waterfonteintjes en watertappunten. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een ruilactie in schoolgerief en verdeel verloren voorwerpen BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een tweedehandsbeurs BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Doe mee met acties van intercommunale en kringwinkel BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Doe mee aan burgerinitiatieven BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een upcycle workshop BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een fietsatelier op school BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een duurzaam schoolfeest BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een duurzame mini-onderneming, winkeltje op school BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Laat leerlingen uit TSO of BSO participeren aan de Secondlife@school-inspiratiedag. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer een actiedag dat gerelateerd is aan productie en consumptie (bijvoorbeeld mode, technologie, etc.) SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Actie Organiseer 1 dag in de week een veggie dag of doe mee aan dagen zonder vlees, week van de korte keten. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Verminder de CO2-uitstoot van de school: schakelen over naar een groene elektriciteitsleverancier of plaats zonnepanelen. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Deel de elektriciteit van de zonnepanelen met de buurt BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak een planning op voor een isolatie aanpak. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak een planning op voor de vervanging van stookolie naar een duurzamer alternatief vb warmtepomp, ... BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid De school heeft een leerlijn klimaat. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Voer een duurzaam aankoopbeleid. De school koopt enkel de meest energie efficiente toestellen aan. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Organiseer een wekelijkse veggie dag. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Er is een mobiliteitswerkgroep die het STOP principe stimuleert. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Bij schooluitstappen wordt voor het duurzaamste transportmiddel gekozen. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Voorzie gratis abonnementen voor personeel voor gebruik van blue-bike en openbaar vervoer. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Neem de mobiliteitsafspraken op in het schoolreglement. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak een schoolbereikbaarheidsplan op. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Voorzie degelijke fietsenstalling, douches en kleedruimtes. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak werk van klimaatadaptatie: vergroen je speelplaats BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Vang het hemelwater maximaal op en gebruik het duurzaam gebruikt voor het sanitair, en geef het via een infiltratiesysteem terug aan de grond. BaO
SDG 13: Klimaatactie Beleid Maak met de cateraar afspraken om de porties vlees aan te passen en/of een veggiedag te introduceren. BaO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken het energieverbruik van de school en bedenken acties om het energieverbruik te verminderen. BaO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken het nut van isolatie via STEM opdrachten BaO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken welke planten geschikt zijn voor verkoeling en maximale wateropname op de speelplaats. SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen berekenen de CO2 impact van een jeans/smartphone/… SO