SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Omschrijving Doelgroep
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in de klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in de klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een cursus EHBO op school. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. Doe mee aan Buitenlesdag. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. Doe mee aan Buitenlesdag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een 'groene school' met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een 'groene school' met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleentje Swart). Het donutonderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleentje Swart). Het donutonderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Doe mee aan de Internationale 'Dag van de Leerkrachten'. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Doe mee aan de Internationale 'Dag van de Leerkrachten'. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet een beleid uit voor startende leerkrachten en stagairs en goede begeleiding/opvolging via bv. een coach of meter/peter. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet een beleid uit voor startende leerkrachten en stagairs en goede begeleiding/opvolging via bv. een coach of meter/peter. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op duaal leren (stages in partnerbedrijven). SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten (niet enkel kennis). BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten (niet enkel kennis). SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Neem deel aan een onderwijsproject of -netwerk dat onze landsgrenzen overschrijdt. Dat kan via een uitwisseling op afstand, zoals eTwinning, maar ook via een fysieke uitwisseling, bijvoorbeeld met Erasmus+ of, dichterbij, Buurklassen. Het geeft leerlingen en leerkrachten een beeld van het onderwijs(systeem) in verschillende landen en helpt bovendien stereotypes te doorbreken. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Neem deel aan een onderwijsproject of -netwerk dat onze landsgrenzen overschrijdt. Dat kan via een uitwisseling op afstand, zoals eTwinning, maar ook via een fysieke uitwisseling, bijvoorbeeld met Erasmus+ of, dichterbij, Buurklassen. Het geeft leerlingen en leerkrachten een beeld van het onderwijs(systeem) in verschillende landen en helpt bovendien stereotypes te doorbreken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op empowerment van jongeren en empowerment van gemarginaliseerde groepen. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op empowerment van jongeren en empowerment van gemarginaliseerde groepen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Organiseer een boeiende leeromgeving waarin verwondering, ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Organiseer een boeiende leeromgeving waarin verwondering, ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Koppel de vakgebonden, klasgebonden en klasdoorbrekende activiteiten aan duurzaamheid. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Koppel de vakgebonden, klasgebonden en klasdoorbrekende activiteiten aan duurzaamheid. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Geef leerlingen inspraak bij de keuze van de lesonderwerpen. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Geef leerlingen inspraak bij de keuze van de lesonderwerpen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Creeër een betekenisvolle context en het levensecht leren. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Creeër een betekenisvolle context en het levensecht leren. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Gebruik het systeemdenken en de holistische aanpak om thema's uit te werken. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Gebruik het systeemdenken en de holistische aanpak om thema's uit te werken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Voer een case study uit over het onderwijssysteem en de toegang tot het onderwijs (bijvoorbeeld inschrijving in het lager onderwijs) in geselecteerde gemeenschappen of landen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is een duurzame school?" SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer een talentenjacht. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer een talentenjacht. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer vakoverschrijdende projecten. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer vakoverschrijdende projecten. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Sta stil bij de 'Internationale dag van het recht op onderwijs'. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Sta stil bij de 'Internationale dag van het recht op onderwijs'. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Ontwikkel partnerschappen tussen scholen, universiteiten en andere instellingen die onderwijs aanbieden in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid). BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Ontwikkel partnerschappen tussen scholen, universiteiten en andere instellingen die onderwijs aanbieden in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord, Zuid en Zuid). SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan en voer een SDG-project uit op een school of universiteit, of voor de lokale gemeenschap. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Plan en voer een SDG-project uit op een school of universiteit, of voor de lokale gemeenschap. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Vier de UN World Youth Skills Day (15 juli), Internationale alfabetiseringsdag (8 september) of Wereldlerarendag (5 oktober) of neem deel aan Global Action Week for Education. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Vier de UN World Youth Skills Day (15 juli), Internationale alfabetiseringsdag (8 september) of Wereldlerarendag (5 oktober) of neem deel aan Global Action Week for Education. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer SDG-dagen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Organiseer SDG-dagen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Voer een genderinclusief beleid (bv. genderneutraal toilet). Wees je bewust van genderstereotypen. Geef het goede voorbeeld aan kinderen door in de klas en op school op gelijke voet beslissingen te nemen. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Voer een genderinclusief beleid (bv. genderneutraal toilet). Wees je bewust van genderstereotypen. Geef het goede voorbeeld aan kinderen door in de klas en op school op gelijke voet beslissingen te nemen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Screen de handboeken op gender. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Screen de handboeken op gender. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Organiseer bijscholing voor leerkrachten. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Organiseer bijscholing voor leerkrachten. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Streef een sociale mix na in de klassen en het leerkrachtenteam. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Streef een sociale mix na in de klassen en het leerkrachtenteam. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Gebruik leerlingen als rolmodellen. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Beleid Gebruik leerlingen als rolmodellen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Geef les over gender en genderstereotypes. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Geef les over gender en genderstereotypes. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Let bij groepswerk op voldoende diversiteit op vlak van gender. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Let bij groepswerk op voldoende diversiteit op vlak van gender. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Werk projecten uit met (bijna) zuivere jongensklassen samen met meisjesklassen (uit andere scholen of campussen). BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Werk projecten uit met (bijna) zuivere jongensklassen samen met meisjesklassen (uit andere scholen of campussen). SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Informeer je leerlingen over gendernormen, anticonceptie, seksueel geweld en seksuele rechten, handel in vrouwen en meisjes. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Informeer je leerlingen over gendernormen, anticonceptie, seksueel geweld en seksuele rechten, handel in vrouwen en meisjes. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Analyseer hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, onze cultuur en ons dagelijks leven. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Analyseer hoe stereotiepe man- en vrouwbeelden geworteld zijn in onze geschiedenis, onze cultuur en ons dagelijks leven. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Breng kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen jongens en meisjes ter sprake. Doe dit eventueel aan d ehand van een sprekende film of reportage. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Breng kindhuwelijken en de ongelijkheid tussen jongens en meisjes ter sprake. Doe dit eventueel aan d ehand van een sprekende film of reportage. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Zorg ervoor dat het gender-, holebi- en transgenderthema in de klas aan bod komt. Raadpleeg www.schooluitdekast.be voor meer info. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Zorg ervoor dat het gender-, holebi- en transgenderthema in de klas aan bod komt. Raadpleeg www.schooluitdekast.be voor meer info. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Nodig sprekers uit die geweld hebben meegemaakt op basis van genderidentiteit of seksuele geaardheid. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Nodig eens een spreker uit die de genderstereotypes in het werkveld doorbreekt: een vrouwelijke CEO, een man die kinderleider is, enzovoort. Ga na in je eigen netwerk wie wil getuigen over zijn of haar eigen parcours om zo anderen te inspireren hun eigen weg te volgen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Voer rollenspel games uit waarin wordt ingegaan op inclusie en identiteit op basis van geslachtsrollen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Werk samen met groepen uit andere delen van de wereld waar andere denkbeelden over geslacht heersen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Breng een dag door met werken in traditioneel dames- of herenwerk (ruilwerk). SO
SDG 5: Gendergelijkheid Klas Onderzoek hoe verschillende natuurlijke gevaren en rampen vrouwen, meisjes, mannen en jongens anders beïnvloeden. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een relatiedag waarbij de verschillende relatievormen bij holebi aan bod komen. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Schenk aandacht aan Equal pay day, Nationale en Internationale vrouwendag en Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, 'coming out dag'. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een Equality day. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Organiseer een Equality day. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Hang op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, een regenboogvlag op. Doe mee aan Paars, een grote LGBTQ+- schoolcampagne over heel de wereld. De + in LGBTQ+ toont aan dat iedereen wordt inbegrepen, ongeacht iemands seksuele of genderidentiteit. BaO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Hang op 17 mei, de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie, een regenboogvlag op. Doe mee aan Paars, een grote LGBTQ+- schoolcampagne over heel de wereld. De + in LGBTQ+ toont aan dat iedereen wordt inbegrepen, ongeacht iemands seksuele of genderidentiteit. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Doe mee aan de Week van de Lentekriebels. Het is een perfect moment om binnen je school bezig te zijn rond seksuele gezondheid en weerbaarheid. SO
SDG 5: Gendergelijkheid Actie Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat is het verschil tussen ongelijkheid en gelijkheid en hoe is het van toepassing op de wereld van het werk?" SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Hou meterstanden bij. Breng waterverspilling en lekkages in kaart en herstel ze. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Hou meterstanden bij. Breng waterverspilling en lekkages in kaart en herstel ze. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Vang het hemelwater op en gebruik het om bv. de planten water te geven, de toiletten door te spoelen. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Vang het hemelwater op en gebruik het om bv. de planten water te geven, de toiletten door te spoelen. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Controleer de kwaliteit van drinkwaterfonteintjes. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Controleer de kwaliteit van drinkwaterfonteintjes. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Neem bij verbouwing en renovaties het waterbeleid mee. Voorbeeld: controleer en vernieuw filters, spaarknoppen, wateropvang, zuivering, waterleidingen, waterafvoer, …) BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Neem bij verbouwing en renovaties het waterbeleid mee. Voorbeeld: controleer en vernieuw filters, spaarknoppen, wateropvang, zuivering, waterleidingen, waterafvoer …) SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Kies voor milieuvriendelijke poetsproducten. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Kies voor milieuvriendelijke poetsproducten. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Besteed aandacht aan het belang van proper water. Organiseer iets rond wereldwaterdag (22 maart) of wereldtoiletdag (19 november). BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Besteed aandacht aan het belang van proper water. Organiseer iets rond wereldwaterdag of wereldtoiletdag (19 november). SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Voorzie een plan om de waterveiligheid onder de klimaatverandering te garanderen: bv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Beleid Voorzie een plan om de waterveiligheid onder de klimaatverandering te garanderen: bv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de eigen watervoetafdruk. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de eigen watervoetafdruk. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek grondwaterschaarste/waterbeschikbaarheid, de wereldwijde waterkringloop en de waterverdeling en watergebruikefficiëntie. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over het belang van watergerelateerde ecosystemen. Geef les over de Plastic soep. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over het belang van watergerelateerde ecosystemen. Geef les over de Plastic soep. Stuur leerlingen op onderzoek uit. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over de effecten van vervuiling, dumping en uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit. Stuur leerlingen op onderzoek uit. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Geef les over de effecten van vervuiling, dumping en uitstoot van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit. Stuur leerlingen op onderzoek uit. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Maak leerlingen bewust van indirect waterverbruik/virtueel water. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Maak leerlingen bewust van indirect waterverbruik/virtueel water. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek en bestudeer met de leerlingen de water- en sanitaire voorzieningen gerelateerde activiteiten en programma's, waaronder: waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterbehandeling, recycling en hergebruiktechnieken, wateroctrooien, landschapsarchitectuur voor aanvulling van het grondwater en geïntegreerd beheer van waterbronnen. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de waterkwaliteit thuis, op school, in de buurt. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Onderzoek de waterkwaliteit thuis, op school, in de buurt. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Leer kleuters en leerlingen over water/toilet hygiëne. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer een waterdebat: laat je leerlingen met elkaar in debat gaan over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen en hoe wij kunnen werken aan bewuster watergebruik en –gedrag. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer een waterdebat: laat je leerlingen met elkaar in debat gaan over oplossingen voor de wereldwijde wateruitdagingen en hoe wij kunnen werken aan bewuster watergebruik en –gedrag. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Zet thema's uit over water en duurzame ontwikkeling (bv. water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en jobs. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Zet thema's uit over water en duurzame ontwikkeling (bv. water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en jobs. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Maak een themaboek 'Water' in je klas. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Welke menselijke activiteit kan zonder water plaatsvinden? SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Vang water van een lekkende kraan gedurende bepaalde tijd op om duidelijk te maken hoeveel water er verloren gaat. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Vang water van een lekkende kraan gedurende bepaalde tijd op om duidelijk te maken hoeveel water er verloren gaat. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan Wereldwaterdag@school, https://www.wereldwaterdagatschool.be/ BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Doe mee aan Wereldwaterdag@school, https://www.wereldwaterdagatschool.be/ SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel een concept voor lokaal duurzaam watergebruik en -voorziening op basis van succesverhalen. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Plan een bewustmakingscampagne of een jongerenproject over water en het belang ervan. SO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel projectwerk over het onzichtbare, indirect water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz. BaO
SDG 6: Schoon water en sanitair Actie Ontwikkel projectwerk over het onzichtbare, indirect water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Verspil geen energie. Promoot hergebruik en repareren in je school. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Verspil geen energie. Promoot hergebruik en repareren in je school. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator https://www.scholenvoorminderco2.be/) BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Hou een energieboekhouding bij. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator https://www.scholenvoorminderco2.be/) SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een energie-audit, i.f.v. de te nemen energiemaatregelen voor zowel technisch als rationeel energiegebruik.  BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een energie-audit, i.f.v. de te nemen energiemaatregelen voor zowel technisch als rationeel energiegebruik.  SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Sluit aan op groene stroom, stel de verwarmingsketel goed af, doe aan relightning, isoleer, maak gebruik van thermostatische kranen, koop zonnepanelen aan,... BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Sluit aan op groene stroom, stel de verwarmingsketel goed af, doe aan relightning, isoleer, maak gebruik van thermostatische kranen, koop zonnepanelen aan,... SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Ga energieverspilling tegen door standaardinstellingen aan te passen bv. verlichting, computers enz., na een bepaald uur. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Ga energieverspilling tegen door standaardinstellingen aan te passen bv. verlichting, computers enz., na een bepaald uur. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Kies een energieaanspreekpunt om defecten en pijnpunten te melden. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Kies een energieaanspreekpunt om defecten en pijnpunten te melden. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Bij nieuwbouw en verbouwingen wordt rekening gehouden met de BEN-norm. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Bij nieuwbouw en verbouwingen wordt rekening gehouden met de BEN-norm. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Werk samen met steden en gemeenten of coöperaties voor aankoop van zonnepanelen. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Werk samen met steden en gemeenten of coöperaties voor aankoop van zonnepanelen. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Zie het energiebeleid van de school ook als een educatieve kans en grijp die. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator (https://www.scholenvoorminderco2.be) en de MOS-energiekoffers. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Zie het energiebeleid van de school ook als een educatieve kans en grijp die. Gebruik daarvoor bv. de CO2-calculator (https://www.scholenvoorminderco2.be) en de MOS-energiekoffers. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een repareerplaats op school. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Beleid Maak een repareerplaats op school. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Organiseer schoolbezoeken aan energiecentrales, zonnepanelenpark, windmolenpark, geothermie-installaties, getijdeninstalaties, energiecoöperaties, energieleveranciers,… BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Organiseer schoolbezoeken aan energiecentrales, zonnepanelenpark, windmolenpark, geothermie-installaties, getijdeninstalaties, energiecoöperaties, energieleveranciers,… SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Geef les over de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie (piek van olieproductie en energiezekerheid). BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Geef les over de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie (piek van olieproductie en energiezekerheid). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Onderzoek de voordelen van hernieuwbare energie. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Onderzoek de voordelen van hernieuwbare energie. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak van je leerlingen energiedetectives, ga aan de slag met de MOS-energiekoffer en de CO2-calculator. Laat hen het voordeel van de zonnepanelen van de school berekenen en de verminderde CO2-uitstoot. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak van je leerlingen energiedetectives, ga aan de slag met de MOS-energiekoffer en de CO2-calculator. Laat hen het voordeel van de zonnepanelen van de school berekenen en de verminderde CO2-uitstoot. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Onderzoek de meest recente technieken m.b.t. hernieuwbare energie en voer ethische discussies met voor- en nadelen van energietypes en projecten. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Experimeteer met technologieën voor hernieuwbare energie. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Stimuleer bij onderzoeksopdrachten (een GIP, stemprojecten, projecten i.k.v. onderzoekscompetenties,...) duurzame energie als onderwerp. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas De leerlingen houden meterstanden bij en berekenen het energieverbruik van de school met behulp van de CO2-calculator van MOS. Formuleer samen met de leerlingen acties om het energieverbruik te doen dalen. Voer deze acties ook uit. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas De leerlingen houden meterstanden bij en berekenen het energieverbruik van de school met behulp van de CO2-calculator van MOS. Formuleer samen met de leerlingen acties om het energieverbruik te doen dalen. Voer deze acties ook uit. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik. Rangschik bijvoorbeeld redenen voor energieverbruik van "energieverbruik voor het vervullen van basisbehoeften" (bv. om te koken) tot "energieverbruik voor een luxe levensstijl" (bv. voor de verwarming van een zwembad). BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik. Rangschik bijvoorbeeld redenen voor energieverbruik van "energieverbruik voor het vervullen van basisbehoeften" (bv. om te koken) tot "energieverbruik voor een luxe levensstijl" (bv. voor de verwarming van een zwembad). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak een repareerhoek in je klas. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Maak een repareerhoek in je klas. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zijn energie en menselijk welzijn verbonden?" SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Leid een groepsproject over de hoeveel energie die nodig is om onze dagelijkse behoeften te produceren, bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen, enz. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Voer scenarioanalyses uit voor toekomstige energieproductie, -levering en -gebruik. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Bestudeer de energie-efficiëntie en voldoende energieverbruik. Welke landen hebben energietekort, welke landen hebben energie te veel? In- en uitvoer van energie,... SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Bestudeer de milieueffecten en problemen van energieproductie, -levering en -gebruik (bv. klimaatverandering, grijze energie). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Klas Bespreek de rol van de publieke en private sector bij het waarborgen van de ontwikkeling van oplossingen met een lage koolstofuitstoot. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Start een coöperatie op met bv. ouders i.f.v. de aankoop van zonnepanelen. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Start een coöperatie op met bv. ouders i.f.v. de aankoop van zonnepanelen. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer een energieslimme dag op school. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer een energieslimme dag op school. SO