De SDGs: ook op jouw school

Wat zijn de SDG's?

In september 2015 stelden alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) op. Die doelen zijn een kans om onze wereld te verbeteren voor iedereen tegen 2030.

 

Wat is duurzame ontwikkeling? 

Duurzame ontwikkeling betekent dat we in de behoeften van vandaag voorzien zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Of simpel gezegd: "Genoeg voor altijd en iedereen".

 

De 5 P’s van duurzame ontwikkeling

De SDGs zijn gebaseerd op vijf belangrijke pijlers, de 5 P’s:

 1. People (Mensen): Armoede en honger uitroeien en zorgen voor waardigheid en gelijkheid.
 2. Prosperity (Welvaart): Iedereen een welvarend en zinvol leven bieden in harmonie met de natuur.
 3. Peace (Vrede): Vreedzame, rechtvaardige en inclusieve gemeenschappen bevorderen..
 4. Partnership (Partnerschap): Samenwerken om de doelen te bereiken.
 5. Planet (Planeet): De natuurlijke hulpbronnen en het klimaat beschermen voor toekomstige generaties.

De SDG-doelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: je kunt niet aan één doel werken zonder ook rekening te houden met de andere. Wat positief is voor het ene doel, kan een negatief effect hebben op een ander. Daarom is een geïntegreerde aanpak nodig om alle doelen tegen 2030 te bereiken. Door samen te werken en een brede aanpak te hanteren, kunnen we echt verschil maken en bijdragen aan een duurzame en inclusieve wereld.

 

De rol van scholen

Scholen spelen een belangrijke rol in het behalen van de SDGs. Ze helpen kinderen en jongeren de kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die nodig zijn om bij te dragen aan deze doelen. Dit kan door lesinhoud te koppelen aan de SDGs en door lesmethoden aan te passen aan de principes van duurzame ontwikkeling.

 

Aan de slag met SDG's op school

 • Systeemdenken: Dit is een manier om te kijken naar hoe verschillende onderdelen van een systeem met elkaar verbonden zijn. Het helpt bij het begrijpen van de complexiteit van de SDGs en hoe ze elkaar beïnvloeden.
 • Kritisch Denken: Onderwijs over de SDGs moet gebaseerd zijn op feiten en actualiteit. Leerlingen moeten leren kritisch na te denken over deze informatie.
 • Ervaringsgericht Leren: Dit betekent leren door te doen. Scholen kunnen projecten en activiteiten opzetten die leerlingen helpen de SDGs in de praktijk te brengen.
 • Lokale en Wereldwijde Focus: Het is belangrijk om zowel lokale als wereldwijde kwesties te bespreken. Dit helpt leerlingen te begrijpen hoe hun acties invloed hebben op de hele wereld.

 

Praktische hulpmiddelen

 • SDG-kompas: Een tool om te kijken hoe de SDGs al aan bod komen op school en hoe dit verbeterd kan worden.
 • SDG-ideeënbox: Biedt inspiratie voor activiteiten en projecten rond de SDGs.
 • SDG-woordenwolk en -impactroos: Hulpmiddelen die systeemdenken bevorderen door de relaties tussen verschillende SDGs te laten zien.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over educatie voor duurzame ontwikkeling, kun je terecht op: