SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Omschrijving Doelgroep
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Contacteer MOS en werk een klimaattraject of klimaatbende uit. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Contacteer MOS en werk een klimaattraject of klimaatbende uit. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Hang posters/sensibiliseer rond het doven van lichten, uitschakelen van andere apparatuur. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Hang posters/sensibiliseer rond het doven van lichten, uitschakelen van andere apparatuur. SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer ludieke, sensibiliserende acties zoals: zelf energie opwekken (fietsen op rollen). BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Organiseer ludieke, sensibiliserende acties zoals: zelf energie opwekken (fietsen op rollen). SO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau. BaO
SDG 7: Betaalbare en duurzame energie Actie Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Maak bewuste keuzes bij de aankopen en kijk niet alleen naar de impact op het milieu en klimaat (CO2-uitstoot, afval, recyclage, biodiversiteit,...) maar ook op arbeidsomstandigheden en wereldhandel. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Maak bewuste keuzes bij de aankopen en kijk niet alleen naar de impact op het milieu en klimaat (CO2-uitstoot, afval, recyclage, biodiversiteit,...) maar ook op arbeidsomstandigheden en wereldhandel. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer een transparant financieel beleid naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer een transparant financieel beleid naar leerkrachten, leerlingen en ouders toe. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Geef leerkrachten en leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Geef leerkrachten en leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer degelijke functioneringsgesprekken. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Voer degelijke functioneringsgesprekken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ondersteuning aan leerkrachten i.v.m. arbeidsrechten. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ondersteuning aan leerkrachten i.v.m. arbeidsrechten. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ruimte om eigen talenten in te zetten. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Beleid Bied ruimte om eigen talenten in te zetten. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer een bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer een bedrijfsbezoek aan een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer duurzame mini-onderneming op school. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Informeer leerlingen over en geef vormingen over omspringen met geld. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat leerlingen tijdens een uitstap het budget beheren. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Geef leerlingen inspraak in de methodieken, inhouden en evaluatie. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Geef leerlingen inspraak in de methodieken, inhouden en evaluatie. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat leerlingen andere economische modellen zoals donuteconomie, circulaire economie, deeleconomie, communisme, steady-state economieën, economieën met een gezond welzijn, degrowth, zelfvoorzienende economieën, Inclusive Wealth Index6, Global Hunger Index7,... onderzoeken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat leerlingen hun eigen Utopia (denkbeeldig land) creatief uitwerken. Laat hen daarbij bestaande problematieken in kaart brengen en nieuwe modellen ontdekken. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer spreekbeurten over een beroep (bv. van de ouders, familie,…). BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Organiseer spreekbeurten over een beroep (bv. van de ouders, familie,…). SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat je leerlingen hun kleren onder de loep nemen. Bestudeer samen met hen de etiketjes en ontdek hoe onze kleren gefabriceerd worden. Bespreek de gevolgen voor mens en milieu. BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Laat je leerlingen hun kleren onder de loep nemen. Bestudeer samen met hen de etiketjes en ontdek hoe onze kleren gefabriceerd worden. Bespreek de gevolgen voor mens en milieu. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat kan mijn carrière bijdragen aan duurzame ontwikkeling?" SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Breng meerdere levens- en loopbaantrajecten in kaart. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Neem contact op met werkgevers bij activiteiten in de klas. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Verken de behoeften en perspectieven van werkgevers en werknemers door middel van interviews. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bestudeer de bijdragen van economieën aan het menselijk welzijn en bekijk de sociale en individuele gevolgen van werkloosheid. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek theoretische veronderstellingen, modellen en indicatoren voor economische groei (BBP, BNI, HDI). SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek de ongelijkheid op de arbeidsmarkt: vertegenwoordiging en participatie van verschillende sociale groepen, en verschillende inkomsten / lonen en wekelijkse arbeidstijd tussen landen, sectoren, sociale groepen, geslachten. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek de formele en informele arbeid, arbeidsrechten in het bijzonder voor migranten en vluchtelingen, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Bespreek ondernemerschap, (sociale) innovatie, nieuwe technologieën en lokale economieën voor duurzame ontwikkeling. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Klas Breng leerlingen op de hoogte van de concepten en verschijnselen in financiële systemen en hun invloed op economische ontwikkeling (investeringen, kredieten, belangen, banken, speculaties op de beurs, inflatie, enz.). SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Organiseer stages in lokale bedrijven. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Zet een samenwerking op met lokale handelaars. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Plan en implementeer ondernemende en sociale ondernemersprojecten. Bv. Open een duurzaam winkeltje tijdens het oudercontact. SO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Schenk aandacht aan de internationale Mensenrechtendag (10 december) en de internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november). BaO
SDG 8: Waardig werk en economische groei Actie Schenk aandacht aan de internationale Mensenrechtendag (10 december) en de internationale Dag van de Rechten van het Kind (20 november). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stippel een beleid uit met gedeelde verantwoordelijkheid van het onderhoud van lokalen bij leerlingen en leerkrachten. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stippel een beleid uit met gedeelde verantwoordelijkheid van het onderhoud van lokalen bij leerlingen en leerkrachten. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Doe eens iets anders: maak van je dak een tuin, tover je school om in een buurthuis of verhuis met je klas naar een woon- en zorgcentrum. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Doe eens iets anders: maak van je dak een tuin, tover je school om in een buurthuis of verhuis met je klas naar een woon- en zorgcentrum. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Deel de schoolinfrastructuur met de buurt (en voor andere doeleinden). BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Deel de schoolinfrastructuur met de buurt (en voor andere doeleinden). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stel een actieplan op voor een duurzaam infrastructuurbeheer  (toegankelijkheid,...). BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Stel een actieplan op voor een duurzaam infrastructuurbeheer  (toegankelijkheid,...). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Werk aan groen op school en in de omgeving. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Werk aan groen op school en in de omgeving. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Schenk aandacht aan de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de schoolroutes. Contacteer de wegbeheerder en breng samen de knelpunten op schoolroutes in kaart. Ga samen op zoek naar oplossingen. Laat je insprireren: https://www.vlaanderen.be/met-de-fiets-naar-school BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Schenk aandacht aan de verkeersveiligheid van de schoolomgeving en de schoolroutes. Contacteer de wegbeheerder en breng samen de knelpunten op schoolroutes in kaart. Ga samen op zoek naar oplossingen. Laat je insprireren: https://www.vlaanderen.be/met-de-fiets-naar-school SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor de duurzaamheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waaronder toeleveringsketens, afvalverwerking en recycling. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor de duurzaamheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) waaronder toeleveringsketens, afvalverwerking en recycling. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor een duurzaam beleid van het internet - van groene chatgroepen tot de ecologische voetafdruk van zoekmachines. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Beleid Zorg voor een duurzaam beleid van het internet - van groene chatgroepen tot de ecologische voetafdruk van zoekmachines. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen nadenken over wat infrastructuur is. Ga op stap in je eigen school of in de buurt en bekijk de infrastructuur (turnzaal, WC, eetzaal, station, brug, voetpad,…). Ga met je leerlingen na of die toegankelijk is voor iedereen. Hoe kan het beter? BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen nadenken over wat infrastructuur is. Ga op stap in je eigen school of in de buurt en bekijk de infrastructuur (turnzaal, WC, eetzaal, station, brug, voetpad,…). Ga met je leerlingen na of die toegankelijk is voor iedereen. Hoe kan het beter? SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een innovatief bedrijf / of gastles van innovatief bedrijf en maak kennis met duurzame beroepen. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een innovatief bedrijf / of gastles van innovatief bedrijf en maak kennis met duurzame beroepen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Richt een van je onderzoeken op school (GIP, spreekbeurt, presentatie, thesis, ontwikkelen van een innoverend product, eco-design…) op het thema van duurzame ontwikkeling. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een bouwwerf om te leren over isolatie, energie, duurzame materialen. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Bezoek een bouwwerf om te leren over isolatie, energie, duurzame materialen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat leerlingen efficient en doelgericht omgaan met communicatie. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat leerlingen efficient en doelgericht omgaan met communicatie. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas De leerlingen maken kennis met en verdiepen zich in duurzame communicatietechnologie. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas De leerlingen maken kennis met en verdiepen zich in duurzame communicatietechnologie. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Richt met je leerlingen een duurzame onderneming op (mini-onderneming, winkeltje op school,...). BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Richt met je leerlingen een duurzame onderneming op (mini-onderneming, winkeltje op school,...). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Betrek leerlingen bij het opwaarderen en herinrichten van de refter, klassen, toiletten, speelplaats,... BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Betrek leerlingen bij het opwaarderen en herinrichten van de refter, klassen, toiletten, speelplaats,... SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Onderzoek duurzame bouwmaterialen, grondstoffen, zonnepanelen, windturbines, zonneboilers binnen STEM onderwijs. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Onderzoek duurzame bouwmaterialen, grondstoffen, zonnepanelen, windturbines, zonneboilers binnen STEM onderwijs. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen een plek in hun gemeente ontwerpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Welke faciliteiten moet zo’n plek hebben? Hoe moet zo’n plek er idealiter uitzien? BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen een plek in hun gemeente ontwerpen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Welke faciliteiten moet zo’n plek hebben? Hoe moet zo’n plek er idealiter uitzien? SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen kennismaken met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen). SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat je leerlingen via Open Bedrijvendag kennismaken met duurzame én innoverende bedrijven. Of misschien werkt één van de ouders in je school wel voor zo’n bedrijf? Nodig hem of haar uit in de klas. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Laat jongeren zelf toekomstplannen uitwerken i.k.v. duurzame en innovatieve ontwikkelingen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Is alle innovatie goed?" SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Ontwikkel met de leerlingen een visie voor een wereld met fossielebrandstofvrije transportsystemen. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Ontwikkel met de leerlingen een bedrijfscontinuïteitsplan voor een lokale onderneming na de impact van een natuurlijk gevaar n.a.v. de klimaatsverandering. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Speel een rollenspel over een dag zonder toegang tot elektriciteit. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Speel een rollenspel over een dag zonder toegang tot elektriciteit. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Doe een onderzoek naar de duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de buurt van de school. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Klas Doe een onderzoek naar de duurzaamheid van de vervoersinfrastructuur in de buurt van de school. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Gebruik ook de buitenruimte als leeromgeving. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Gebruik ook de buitenruimte als leeromgeving. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Nodig ouders, buren en leerlingen uit bij het pimpen van het schooldomein, de inrichting en het onderhoud. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Nodig ouders, buren en leerlingen uit bij het pimpen van het schooldomein, de inrichting en het onderhoud. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Organiseer samen met je leerlingen een ‘duurzame’ uitvindersbeurs. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Organiseer samen met je leerlingen een ‘duurzame’ uitvindersbeurs. SO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Betrek studenten en jongeren bij het ontwikkelen van ruimtes voor gemeenschapsborrels. BaO
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur Actie Betrek studenten en jongeren bij het ontwikkelen van ruimtes voor gemeenschapsborrels. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Streef een sociale mix na in alle klassen. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Streef een sociale mix na in alle klassen. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Doorbreek stereotypen en heb respect voor mensen die dingen op een andere manier doen. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Doorbreek stereotypen en heb respect voor mensen die dingen op een andere manier doen. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Laat leerlingen elkaar ondersteunen en start een buddysysteem op in de school. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Laat leerlingen elkaar ondersteunen en start een buddysysteem op in de school. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Leer hoe om te gaan met diversiteit op school. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Beleid Leer hoe om te gaan met diversiteit op school. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Wissel uit, start een project op met OKAN-Klas en stimuleer een meter- en peterwerking. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Wissel uit, start een project op met OKAN-Klas en stimuleer een meter- en peterwerking. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Zet een uitwisseling op met een school in een andere buurt of een ander land. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Zet een uitwisseling op met een school in een andere buurt of een ander land. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Ga in gesprek met je leerlingen over het thema migratie en vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen op de vlucht slaan, wat de oorzaak is van hun migratie,... Breng een getuigenis van een vluchteling in de klas. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Ga in gesprek met je leerlingen over het thema migratie en vluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen op de vlucht slaan, wat de oorzaak is van hun migratie,... Breng een getuigenis van een vluchteling in de klas. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Sta stil bij de ongelijke verdeling van bestaansmiddelen in eigen land en wereldwijd (inkomensverdeling, aantal vluchtelingen dat wordt opgevangen, …). Hanteer confronterende methodieken en materialen om verschillen en gelijkenissen te tonen zoals 'de privilege walk' of https://www.gapminder.org/resources/ SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Maak je leerlingen bewust van het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de ongelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs in de wereld. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Maak je leerlingen bewust van het belang van kwaliteitsvol onderwijs en de ongelijke kansen op kwaliteitsvol onderwijs in de wereld. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Lees kinderen voor uit boeken die over andere culturen gaan. Breng kinderboeken over andere culturen in de klasbib. BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Lees kinderen voor uit boeken die over andere culturen gaan. Breng kinderboeken over andere culturen in de klasbib. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe beïnvloedt ongelijkheid het geluk van mensen?" SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Speel eenvoudige distributiespellen om psychologische effecten van oneerlijke en ongelijke behandeling of de verergering van de gevolgen van natuurlijke gevaren voor een gemeenschap als gevolg van ongelijkheid te ervaren. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Analyseer het aandeel van verschillende sociale categorieën in de eigen instelling. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Analyseer je eigen persoonlijke geschiedenis in tijden waarin iemand bevoorrecht was of gediscrimineerd. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Voer interviews met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld migranten). SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Ontwikkel een webpagina of blog met een goed begrip van de lokale migratie- en / of vluchtelingensituatie. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Bespreek de hoeveelheid en effecten van internationale ontwikkelingshulp. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Bespreek de historische wortels van de huidige ongelijkheden (inclusief de rol van multinationale ondernemingen). SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Bespreek de verschillende indicatoren om ongelijkheid te meten. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Bespreek de vertegenwoordiging van verschillende sociale groepen / naties in regeringen / op raden van betekenis en macht en instellingen. SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Laat je inspireren door projecten zoals School zonder Rascisme, My Voice My School-project, Project Ongehoord, Sing Me In,… SO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Klas Laat je inspireren door projecten zoals School zonder Rascisme, My Voice My School-project, Project Ongehoord, Sing Me In,… BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Laat je inspireren door projecten zoals School zonder Rascisme, My Voice My School-project, Project Ongehoord, Sing Me In,… BaO
SDG 10: Ongelijkheid verminderen Actie Laat je inspireren door projecten zoals School zonder Rascisme, My Voice My School-project, Project Ongehoord, Sing Me In,… SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zet als school in op community service learning (leren door maatschappelijk engagement). BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zet als school in op community service learning (leren door maatschappelijk engagement). SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zorg voor voldoende ruimte die inspireert. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Zorg voor voldoende ruimte die inspireert. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ondersteun en stimuleer de kinderen, leerlingen, schoolpersoneel die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ondersteun en stimuleer de kinderen, leerlingen, schoolpersoneel die te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school komen. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Werk samen met de buurt en de gemeente. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Werk samen met de buurt en de gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ontwikkel een omgevingsboek van de school. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Ontwikkel een omgevingsboek van de school. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Stel je schoolinfrastructuur open voor derden, zodat iedereen toegang heeft tot de basisdiensten. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Beleid Stel je schoolinfrastructuur open voor derden, zodat iedereen toegang heeft tot de basisdiensten. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Bezoek met je leerlingen een lokale woongemeenschap, woonzorgcentrum, co-housing/deelwoning of kangoeroewoning om duurzaam ruimtegebruik te bespreken. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Bezoek met je leerlingen een lokale woongemeenschap, woonzorgcentrum, co-housing/deelwoning of kangoeroewoning om duurzaam ruimtegebruik te bespreken. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Onderzoek de verschillende mogelijkheden rond duurzame mobiliteit in de buurt van de school. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Onderzoek de verschillende mogelijkheden rond duurzame mobiliteit in de buurt van de school. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Organiseer excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Voer een onderzoek naar diverse afvalstromen (preventie, vermindering, recycle en hergebruik) en zwerfvuil in de gemeente. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Voer een onderzoek naar diverse afvalstromen (preventie, vermindering, recycle en hergebruik) en zwerfvuil in de gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Informeer leerlingen over de luchtkwaliteit in hun gemeente of in hun eigen straat. Breng de verschillen tussen straten of gemeenten in kaart en bespreek die: van waar komen ze en wat kunnen we eraan doen? BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Informeer leerlingen over de luchtkwaliteit in hun gemeente of in hun eigen straat. Breng de verschillen tussen straten of gemeenten in kaart en bespreek die: van waar komen ze en wat kunnen we eraan doen? SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas De leerlingen onderzoeken en verdiepen zich in thema's als ruimtelijke ordening (impact van onze versnippering en lintbebouwing op milieu, klimaat en mens), stedenbouw, lichtvervuiling, geluidsoverlast, biodiversiteitsverlies, ecologische stapstenen, hitte-eilandeffect, natuurlijke waterhuishouding, hemelwateropvang mogelijkheden en duurzaam watergebruik, afvalverwerking en composteren, klimaat-mitigatie en adaptatie, groendaken. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Doe een onderzoek naar de watercyclus en herstel van grondwater door stedenbouw (groene daken, regenwateropvang, daglicht oude rivierbeddingen, duurzame stedelijke drainage). SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Kleur het grondplan van je gemeente in met groene zones: wat is de verhouding bebouwing en groen. Wat is de gemiddelde afstand die men moet afleggen om in een natuurlijke omgeving te gaan wandelen? SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Neem contact op met de duurzaamheids- of Noord-Zuidambtenaar en vraag welke innovatieve duurzaamheidsprojecten er lopen in jouw gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Doe een onderzoek naar de preventie en veerkracht bij rampen en weersproblemen binnen de gemeente. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Doe een studie rond de stedelijke ecologie en hoe wildlife zich aanpast aan de nederzettingen van de mens. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Doe een onderzoek naar de dynamiek in verschillende gemeenschappen (besluitvorming, governance, planning, conflictoplossing, alternatieve gemeenschappen, gezonde gemeenschappen, incl. sluipende gemeenschappen, ecovillages, transitiesteden). SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Nodig oudere generaties uit om te praten over hoe de regeling in de loop van de tijd is veranderd. Vraag hen naar hun connectie met de bioregio. Gebruik kunst, literatuur en geschiedenis om het nederzettingsgebied en de veranderingen ervan te verkennen. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Ontwikkel een (jeugd)actieproject over duurzame steden en gemeenschappen. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Zou het duurzamer zijn als we allemaal in steden zouden woonden?" SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Zet acties op rond zwerfafval, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, hitte-eilandeffect,... in de buurt. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Zet acties op rond zwerfafval, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, hitte-eilandeffect,... in de buurt. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Heb aandacht voor duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke ordening, schaarse ruimte, natuurvoordelen,... en vermijd stereotypen ivm wonen (huisje-tuintje-boompje). BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Heb aandacht voor duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke ordening, schaarse ruimte, natuurvoordelen,... en vermijd stereotypen ivm wonen (huisje-tuintje-boompje). SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Gebruik de schoolomgeving als verlengde van het klaslokaal. Grijp de eigen schoolomgeving incl. het lokale erfgoed aan als leerkans. Laat je inspireren door project zoals Buurten met Erfgoed, Omgevingsonderwijs,... BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Klas Gebruik de schoolomgeving als verlengde van het klaslokaal. Grijp de eigen schoolomgeving incl. het lokale erfgoed aan als leerkans. Laat je inspireren door project zoals Buurten met Erfgoed, Omgevingsonderwijs,... SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Zet acties op rond duurzame mobiliteit: Heb daarbij aandacht voor zowel 'stappers', 'trappers', 'openbaar vervoer' en "personenvervoer' en hanteer het STOP-principe. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Zet acties op rond duurzame mobiliteit: Heb daarbij aandacht voor zowel 'stappers', 'trappers', 'openbaar vervoer' en "personenvervoer' en hanteer het STOP-principe. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Laat leerlingen concreet invulling geven aan een publieke groene ruimte of een gemeenschappelijke tuin in samenwerking met het lokaal bestuur. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Laat leerlingen concreet invulling geven aan een publieke groene ruimte of een gemeenschappelijke tuin in samenwerking met het lokaal bestuur. SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Werk samen met je buurt: volkstuintjes, erfgoed, lokale boer,... BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Werk samen met je buurt: volkstuintjes, erfgoed, lokale boer,... SO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap. BaO
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen Actie Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Indien de school dingen produceert, hanteert ze een duurzaam productiebeleid? SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Let bij aankoopbeslissingen op sociale en milieuaspecten. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Let bij aankoopbeslissingen op sociale en milieuaspecten. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school hanteert duurzaamheidscriteria bij het aankopen van kledij (werkpakken, sportkledij, uniform,...). BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school hanteert duurzaamheidscriteria bij het aankopen van kledij (werkpakken, sportkledij, uniform,...). SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school gaat duurzaam om met materialen (onderhouden van materialen en toestellen). BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid De school gaat duurzaam om met materialen (onderhouden van materialen en toestellen). SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Bij de aankoop van elektrische apparaten bekijkt men het volledige energielabel voor de duurzaamste keuze. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Bij de aankoop van elektrische apparaten bekijkt men het volledige energielabel voor de duurzaamste keuze. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Neem deel aan groepsaankopen. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Neem deel aan groepsaankopen. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Voorzie een budget voor de aankoop van duurzame bekers, brooddozen, drinkbussen,... BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Voorzie een budget voor de aankoop van duurzame bekers, brooddozen, drinkbussen,... SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Vraag de standaardleveranciers van de school voor een duurzaam alternatief voor hun producten/diensten. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Vraag de standaardleveranciers van de school voor een duurzaam alternatief voor hun producten/diensten. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Werk een afvalbeleid uit. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Werk een afvalbeleid uit. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Plaats zonnepanelen op het dak en deel de elektriciteit met de buurt. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Plaats zonnepanelen op het dak en deel de elektriciteit met de buurt. SO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Weer alle plastiek en wegwerpverpakking uit de school. BaO
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie Beleid Weer alle plastiek en wegwerpverpakking uit de school. SO