SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Ideeën Doelgroep
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de impact van vlees, vliegreizen, spullen op het klimaat. SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen Ga gedurende een maand een uitdaging aan met de klas. Wie doet wat -> checklist maken (bv. 1 maand geen vlees eten). SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de broeikasgassen en hun uitstoot BaO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de broeikasgasemissies die gerelateerd zijn aan energie, landbouw en aan de industrie SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken gevaren van de klimaatverandering die leiden tot rampen zoals droogte, extreme weersomstandigheden, enz. En hun ongelijke sociale en economische impact binnen huishoudens, gemeenschappen en landen en tussen landen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan voor landen (bijvoorbeeld kleine eilandstaten) SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de migratie en vlucht gerelateerd aan klimaatverandering SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de preventie-, mitigatie- en aanpassingsstrategieën en hun samenhang met rampenbestrijding en risicobeperking bij rampen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen maken kennis met lokale, nationale en mondiale instellingen die zich bezighouden met klimaatverandering SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen maken kennis met lokale, nationale en wereldwijde beleidsstrategieën om het klimaat te beschermen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen maken toekomstscenario's (inclusief alternatieve verklaringen voor de wereldwijde temperatuurstijging) BaO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen onderzoeken de effecten van en impact op grote ecosystemen zoals bossen, oceanen, gletsjers en biodiversiteit BaO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen debateren over de ethiek en klimaatverandering SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen voeren een rollenspel uit om de impact van klimaatveranderinggerelateerde fenomenen vanuit verschillende perspectieven te schatten en te voelen SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen analyseren verschillende scenario's voor klimaatverandering met betrekking tot hun aannames, consequenties en hun voorafgaande ontwikkelingspaden SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen ontwikkelen klimaatvriendelijke biografieën SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen ontwikkelen een studiecase over hoe klimaatverandering het risico op rampen in een lokale gemeenschap zou kunnen vergroten SO
SDG 13: Klimaatactie Leerlingen De leerlingen ontwikkelen een op onderzoek gebaseerd project waarin de bewering wordt onderzocht "Degenen die de meeste schade aan de atmosfeer hebben aangericht, moeten dit betalen" SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school heeft een klimaatraad. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie De leerlingen organiseren een actie(bv.tweedehandsbeurs, verkoop zelfgemaakte dessertjes met lokale producten,...) waarvan de opbrengst mee in de pot voor aankoop zonnepanelen gaat. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school start met de ouders een coöperatie voor de aankoop van zonnepanelen of andere energiebesparende aankopen. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school gaat de uitdaging aan om op een jaar 10% minder energie te verbruiken of CO2 uit te stoten. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school daagt de ouders of ouderraad uit om thuis op een jaar minder energie te verbruiken. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school organiseert acties rond mobiliteit (STOP-principe) en infrastructuur: een carpool systeem of fietspool opstarten. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie Werk aan een schoolstraat. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie Leerlingen en ouders helpen aan de vergroening van de speelplaats. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie Organiseer een jaarlijkse boomplantactie met je school. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie Organiseer een energiewijs schoolfeest. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie Ga gedurende een maand met de school een uitdaging aan. (bv. 1 maand met de fiets naar school, geen vlees eten,...) SO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school neemt deel aan een klimaatbende/klimaattraject. BaO
SDG 13: Klimaatactie Actie De school ontwikkelt een webpagina of blog voor groepsbijeenkomsten met betrekking tot klimaatverandering SO
SDG 14: Leven in het water Beleid Maak een actieplan om alle single use plastiek te bannen. BaO
SDG 14: Leven in het water Beleid Vraag aan leveranciers alternatieven voor plastiek. BaO
SDG 14: Leven in het water Beleid Hergebruik regenwater. BaO
SDG 14: Leven in het water Beleid Serveer alleen vis van duurzame visvangst. BaO
SDG 14: Leven in het water Beleid Ban toxische producten en detergenten. BaO
SDG 14: Leven in het water Beleid Bij het maken van beleidskeuzes neem volgende zaken in acht: voorkomen van afval door de aankoop maximaal te beperken, producten hergebruiken, opknappen, herstellen en recycleren. BaO
SDG 14: Leven in het water Beleid Organiseer een afvalarm of afvalslim schoolfeest BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken waarom zeeën en oceanen van levensbelang zijn: belangrijk ecosysteem, capteren 30% van de totale CO2-uitstoot, zorgen voor 50% van onze zuurstof, onschatbare bron van voedsel, zeewier en minerale rijkdommen, het voedselweb, prooien en roofdieren, diepzee en diepzeewezens SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken waarom zeeën en oceanen onder druk komen staan: handel over zee, visserij, zwerfvuil, ontginning van fossiele brandstoffen via boortplatforms, diepzeemijnbouw, zandwinning,....De biodiversiteit neemt af en stromingen wijzigen. De oceaan warmt op en verzuurt, en het klimaat raakt ontregeld. BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken wat microplastics zijn, wat plasticsoep is en hoe plastic in de zee komt. STE(A)M: Wat zijn plastics en hun levenscyclus? Waar komen (micro)plastics en micropolluenten vandaan? In welke producten zitten deze en in welke niet? Hoe men ze kan vermijden aan de bron? Laat leerlingen meedenken en zoeken naar oplossingen om ze de microplastics te verwijderen uit de oceanen. BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen het lokaal water onderzoeken b.v. van een beek of rivier in de buurt. Laat leerlingen in kaart brengen van waar dit water komt en waar het naartoe stroomt en welke elementen storend zijn voor de waterkwaliteit. BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Organiseer een kunstproject met afval vb. rioolputten the ocean starts here. Hoe stroomt het water van hier naar zee en wat neemt het allemaal mee? (deel van de kringloop) BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Organiseer 'Plogging' tijdens de les LO of gratis kajakken/kanoën als je afval opruimt BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Onderzoek met de leerlingen en breng de maatregelen om diepzee-ecosystemen te beschermen tegen negatieve effecten in kaart. Communiceren de voorstellen aan productontwikkelaars, beleidsmakers,... SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Ga met de leerlingen op zoek naar alternatieven voor single use verpakkingen bv. moederdag en vaderdaggeschenkjes BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Organiseer een excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen water als grote klimaatregelaar kennen: de hydrosfeer: de waterkringloop, wolkenvorming BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen onderzoeken hoe zeeën en oceanen voor Duurzame Mariene Energie kunnen zorgen (hernieuwbare energie, windturbines en hun controverse) SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat leerlingen het ecologisch belang van de koraalriffen, kusten en mangroven onderzoeken SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Laat de leerlingen de inpact van de zeespiegelstijging onderzoeken (landen die geheel of gedeeltelijk landverlies zullen ervaren; klimaatvluchtelingen wat een verlies aan soevereiniteit zal betekenen) SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Debateer met leerlingen over de oceanen en het internationale recht: internationale wateren, geschillen over territoria, goedkope vlaggen en hun aanverwante kwesties SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Speel een rollenspel waarbij bewoners het land verplaatsen vanwege de zeespiegelstijging BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Doe excursies naar kustgebieden BaO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Voer een casestudy uit over culturele en subsistente relaties met de zee in verschillende landen SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Voer laboratoriumexperimenten uit om studenten te voorzien van bewijs van verzuring door de oceaan SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hebben we de oceaan nodig of heeft de oceaan ons nodig?" SO
SDG 14: Leven in het water Leerlingen Debateer met de leerlingen over duurzaam gebruik en beheer van visbestanden op school BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Organiseer een opruimactie ism ouders, buurt, gemeente. Zet een samenwerkingsverband op om de hele gemeente proper te houden. Communiceer deze acties breed. BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Zoek samen met de poetsploeg milieuvriendelijke poetsalternatieven. BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Doe mee aan burgerinitiatieven (vb Mei plastiekvrij). BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Neem deel aan Join for water. BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Breng een bezoek aan Hidrodoe. BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Doe mee aan Wereldwaterdag, World Clean Up Day. BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Voorzie herbruikbare waterflessen, fonteintjes en watertaps BaO
SDG 14: Leven in het water Actie Ontwikkel een (jeugd) actieproject met betrekking tot het leven onder water BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Voorzie een budget voor groen op de school, onderzoek daarbij mogelijke subsidiekanalen BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Geef inspraak aan leerlingen, leerkrachten, ouders en eventueel de buurt voor de realsatie van meer groen op de school BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Betrek partners en experten bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van groen op school. BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Heb aandacht bij het ontwerpen en aanleggen van een groene speelplaats voor inheemse soorten. BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Creëer een groene en avontuurlijke speelplaats met aandacht voor leernatuur, biodiversiteit en welbevinden. BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Bekijk het leren in, van en met de natuur vanuit het leerplan. BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Gebruik geen pesticiden en herbiciden om onkruid te bestrijden. BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Zorg voor voldoende vuilbakken en maak sorteren aanlokkelijk. BaO
SDG 15: Leven op het land Beleid Sluit je aan bij een netwerk van kinderen en natuur. Zo krijg je tips over meer natuur op school. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Besteed aandacht aan natuurbeleving in de leeractiviteiten. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen groenexpertise opdoen via verschillende kanalen vb ecopedia. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Doe inspiratie op over buitenlesgeven vb buitenlesdag.be BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Doe mee aan citizen science projecten. SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bezoek een organisatie/bedrijf die aan permacultuur doet of een bioboer. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Leg een moestuin aan en beheer deze samen met de buurt. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Werk samen met een expert of meester: imker, compostmeester,... BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Betrek de leerlingen bij de onderhouds- en beheerswerken. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Stimuleer onderzoeksprojecten van leerlingen waarin ze de buurt bevragen over de biodiversiteit. Laat leerlingen het aandeel groen van de buurt berekenen. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat leerlingen de verschillende biotopen in de buurt van de school ontdekken en bestuderen. (park, vijver, bos, in de buurt). BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Maak met de leerlingen een bioblitz aan voor jouw school en breng de biodiversiteit in kaart. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen de gevolgen van palmoliegebruik , papiergebruik, ...op de biodiversiteit onderzoeken. SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Breng met de leerlingen de versnipperingplaatsen van de gemeente in kaart SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Inventariseer met de leerlingen de dieren die overlijden door het verkeer. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bekijk met de leerlingen de ontsnipperingsplaatsen op het schooldomein. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bekijk en Inventariseer met de leerlingen welke dieren het schooldomein betreden BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Waarom is biodiversiteit belangrijk? BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Bekijk met de leerlingen welke acties er in de gemeente worden ondernomen om de kleine groene gebieden met elkaar te verbinden zodat dieren zich verder kunnen verplaatsen BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat leerlingen de bedreigingen voor de biodiversiteit onderzoeken: habitatverlies, ontbossing, fragmentatie, invasieve soorten en overexploitatie (veroorzaakt door niet-duurzame productie- en consumptiepraktijken, niet-duurzame technologieën, enz.) SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen de gevaren van uitsterven bestuderen: individueel bedreigde soorten, hoe uitsterven voor altijd, de lange tijd die nodig is om soorten te vormen, en de zes massa-uitstervingen SO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat leerlingen de invloed van de klimaatverandering op de biodiversiteit onderzoeken. BaO
SDG 15: Leven op het land Leerlingen Laat de leerlingen de invloed van de klimaatverandering op de bodemvorming, -structuur onderzoeken en laat hen zoeken naar mogelijke acties om woestijvorming tegen te gaan SO
SDG 15: Leven op het land Actie Plaats een bijenkorf, insectenhotel en/of vogelkastjes, wormenbak op school. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Voorzie schuil-/overwinteringsplaatsen vb houtstapels, mesthopen, rommelhoekjes,... BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Investeer geld uit schoolactiviteiten voor groen op school. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Doe mee aan de paddentrekactie. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Doe mee aan de boomplantactie. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Leg een schooltuin/moestuin aan. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Organiseer (meerdaagse) duurzame schooluitstappen. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Organiseer een buitenlesdag. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Sensibiliseer de leerlingen rond sorteren BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Pimp de vuilbakken op school. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Sensibiliseer de leerlingen rond papiergebruik. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Organiseer een modderdag op school. BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Doe mee aan sensibiliseringsacties vb week van het bos, vogeltelweek, bodemhelden,... BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Geef aandacht aan Earth Day (22 april) en / of Wereldmilieudag (5 juni) BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Geef een overzicht van de omgeving, markeer gebieden van verschillende dieren in het wild en barrières, zoals verspreidingsbarrières zoals wegen en populaties van invasieve soorten BaO
SDG 15: Leven op het land Actie Plant een wildtuin voor wilde dieren, bijvoorbeeld bijenvriendelijke bloemen, insectenhotels, vijvers, enz. in stedelijke gebieden BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Beleid Maak een transparant beleid voor ouder- en leerlingenraad BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Beleid Maak een antipestbeleid en stel een actieplan op. BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Beleid Stel je groene speelplaats open na de schooluren BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Leer de leerlingen debatteren/dialoog voeren/ mening uiten met respect voor de andere. Voer geregeld een klasdebat. BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Schenk aandacht aan oorzaken en gevolgen van geweld en conflicten wereldwijd. Speel in op de actualiteit en leg ook de link met herinneringseducatie. BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Leer de leerlingen op een vreedzame manier opkomen voor datgene waarin ze geloven. Leer hen geweldloze communicatie/conflicthantering gebruiken. BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Hou een debat over misdaad en straf en vergelijk wetten en straffen over de hele wereld SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek klimaatrechtvaardigheid SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek Trade justice SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek kinderarbeid en uitbuiting van kinderen BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek dat vrede vaak vooraf gaat aan wereldwijde verdragen en overeenkomsten met betrekking tot oorlog, vrede en vluchtelingen SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek corruptie en hoe het te meten SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek de illegale wapenhandel SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek drugsmisbruik en zijn handel SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bezoek Kazerne Dossin in Mechelen over de Holocaust en mensenrechten (WO II). Andere plekken die je kan bezoeken zijn bijvoorbeeld de militaire begraafplaatsen, de Menenpoort en het In Flanders Field Museum (WOI). Leg de link met hedendaagse vormen van antisemitisme, racisme, discriminatie, polarisatie en radicalisering. BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Laat leerlingen kennismaken met het rechtssysteem in België. Doe dat ook met internationale rechtssystemen en alternatieve manieren van rechtspraak, zoals verzoeningscommissies in pakweg Zuid-Afrika of Rwanda. Inspiratie vind je op 'de kracht van je stem SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie. Voorzie in je dagdagelijkse lespraktijk ook genoeg ruimte voor het ventileren van gevoelens en meningen. En werk aan democratische attitudes. Organiseer klas- en schooldebatten en doorbreek het wij-zijdenken. BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek cyberpesten SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Bespreek Fakenews BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Maak de wapenwedloop bespreekbaar SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Maak van het conflict in Syrië een minder ver-van-mijn-show en laat je leerlingen een brief schrijven naar een gevluchte Syrische leeftijdsgenoot in Libanon met het project Jongeren op de vlucht van Caritas International. SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Voer een rollenspel uit over verschillende mensen van over de hele wereld die het slachtoffer zijn van onrecht SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Heb interreligieuze dialogen in scholen en universiteitscampussen over rechtvaardigheid en gelijkheid SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Organiseer een excursie naar een plaatselijke rechtbank of een politiebureau BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Ontwerp een poster "Wat is eerlijk / rechtvaardig" op school BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Hou debatten over kwesties van rechtvaardigheid van historische en culturele context, de verdwijningen in Argentinië, Apartheid in Zuid-Afrika, enz. en hoe deze rechtvaardigheidskwesties zich hebben ontwikkeld SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zou een vreedzame wereld eruit zien?" SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Leerlingen Laat leerlingen kennismaken met het internationale strafhof en zijn rol SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Organiseer schooldebatten SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee aan de week tegen pesten // anti-pestdag BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee met schrijf-ze-vrijdag of de week van de vrede SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee aan de Vlaamse Vredesweek van Pax Christi (elk jaar rond eind september-begin oktober). BaO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Doe mee aan de jaarlijkse Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Zo steun je mensen die elke dag enorme risico’s nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten. SO
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten Actie Heb aandacht voor de Internationale Dag van de Vrede (21 september) BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Zet in op duaal leren (stages in partnerbedrijven). SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Doe mee aan groepsaankopen (van bv. zonnepanelen, herbruikbare bekers, drinkflessen, ...). BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Versterk buurtparticipatie. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Deel de infrastructuur van de school buiten de schooluren (bv. speelplaats, turnzaal, refter, ...). BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Werk samen met lokale handelaars. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Werk samen met het gemeentebestuur. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Zet in op internationale samenwerking. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Sluit je aan bij stedenband. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Werk samen met scholenbanden (VVOB). BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Beleid Stimuleer een duurzame grondhouding en streef naar een duurzame visie op scholengroepniveau. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen verschillende staatsvormen onderzoeken. SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen de actualiteit opvolgen. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Leer de leerlingen in diverse vormen samenwerken. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Leer de leerlingen discusieren op een respectvolle manier. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat leerlingen aansluiten op Equator. Dit is een beveiligd internationaal leerplatform waarmee kinderen uit de hele wereld samen groeien naar actief wereldburgerschap. Leerlingen uit de lagere school wisselen videoboodschappen met elkaar uit en leren zo elkaars leefwereld beter kennen. Dat doen ze onder begeleiding van een leerkracht. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen een analyse maken over de ontwikkeling en implementatie van wereldwijd beleid inzake klimaatverandering, biodiversiteit, enz. SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Laat de leerlingen een analyse maken van de voortgang bij het implementeren van de SDG's wereldwijd en op nationaal niveau en bepaal wie verantwoordelijk is voor de voortgang of het ontbreken ervan. SO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Leerlingen Voer simulatiespellen uit die gerelateerd zijn aan wereldwijde conferentieonderhandelingen (bijvoorbeeld National Model United Nations, de klimaattop,...) BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Actie Werk samen met MOS en ngo's. BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Actie Schakel ouders in bij het inrichten en onderhouden van de buitenruimte, bij het pimpen van de eetzaal, ... BaO
SDG 17: Partnerschappen voor de goals Actie Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor SDG's BaO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je insprireren door het aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs BaO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je insprireren door het aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs SO
SDGs in het algemeen Klas Laat je insprireren door het educatief aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs BaO
SDGs in het algemeen Klas Laat je insprireren door het educatief aanbod van tal van organisaties met de inspiratiegids "Teach for SDGs" https://11.be/teachforsdgs SO
SDGs in het algemeen Beleid Neem de SDGs op in in de visie of het opvoedingsproject van de school BaO
SDGs in het algemeen Beleid Neem de SDGs op in in de visie of het opvoedingsproject van de school SO
SDGs in het algemeen Beleid Breng op één of andere manier in beeld hoe jullie school omgaat met de SDG's. Dat kan bijvoorbeeld met het SDG-kompas. BaO
SDGs in het algemeen Beleid Breng op één of andere manier in beeld hoe jullie school omgaat met de SDG's. Dat kan bijvoorbeeld met het SDG-kompas. SO
SDGs in het algemeen Beleid Zet in op professionalisering van het schoolteam omtrent educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie. Mis de jaarlijkse Teach Up! 2030 niet. https://teachup2030.be/ BaO
SDGs in het algemeen Beleid Zet in op professionalisering van het schoolteam omtrent educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschapseducatie. Mis de jaarlijkse Teach Up! 2030 niet. https://teachup2030.be/ SO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je als school niet afschrikken door de veelheid en diversiteit aan maatschappelijke uitdagingen en SDGs. Het is erg verrijkend om te zoeken naar verbindingen of dwarsverbanden tussen deze thema’s zonder daarbij thematische verdieping uit het oog te verliezen. Laat je hierin inspireren door andere scholen via https://www.samenlevingindeklas.be/ BaO
SDGs in het algemeen Beleid Laat je als school niet afschrikken door de veelheid en diversiteit aan maatschappelijke uitdagingen en SDGs. Het is erg verrijkend om te zoeken naar verbindingen of dwarsverbanden tussen deze thema’s zonder daarbij thematische verdieping uit het oog te verliezen. Laat je hierin inspireren door andere scholen via https://www.samenlevingindeklas.be/ SO
SDGs in het algemeen Klas Ga op zoek naar lesmaterialen die te maken hebben met SDGs. Je kan hiervoor de SDGs-themapagina op KlasCement raadplegen. https://www.klascement.net/mos/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/ BaO
SDGs in het algemeen Klas Ga op zoek naar lesmaterialen die te maken hebben met SDGs. Je kan hiervoor de SDGs-themapagina op KlasCement raadplegen. https://www.klascement.net/mos/thema/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/ SO
SDGs in het algemeen Klas Geef les over de de historiek van, het belang van en de rapportage over de SDGs. Dat kan op verschillende manieren. Er bestaan al heel wat bordspelen, educatieve pakketten,… om leerlingen kennis te laten maken met de SDGs. BaO
SDGs in het algemeen Klas Geef les over de de historiek van, het belang van en de rapportage over de SDGs. Dat kan op verschillende manieren. Er bestaan al heel wat bordspelen, educatieve pakketten,… om leerlingen kennis te laten maken met de SDGs. SO
SDGs in het algemeen Klas Doe aan systeemdenken adhv de SDGs. Link jouw lesonderwerp aan de SDGs. Je kan daarvoor de SDG-woordenwolk gebruiken. BaO
SDGs in het algemeen Klas Doe aan systeemdenken adhv de SDGs. Link jouw lesonderwerp aan de SDGs. Je kan daarvoor de SDG-woordenwolk gebruiken. SO
SDGs in het algemeen Klas Hang poster van de SDGs op in de klas en verwijs er regelmatig naar. BaO
SDGs in het algemeen Klas Hang poster van de SDGs op in de klas en verwijs er regelmatig naar. SO
SDGs in het algemeen Actie Leg bij acties die je organiseert op school telkens de link naar de SDGs. Dit kan je doen door de icoontjes van de belangrijkste SDGs die linken aan de actie mee op te nemen in de communicatie erover. Je kan ook de SDG-impactroos hiervoor inzetten. BaO
SDGs in het algemeen Actie Leg bij acties die je organiseert op school telkens de link naar de SDGs. Dit kan je doen door de icoontjes van de belangrijkste SDGs die linken aan de actie mee op te nemen in de communicatie erover. Je kan ook de SDG-impactroos hiervoor inzetten. SO
SDGs in het algemeen Actie Probeer de impact van elke actie op de SDGs in te schatten. Denk na over je actie en pas ze aan zodat ze nog meer impact genereert. Je kan daarvoor de SDG-impactroos gebruiken. BaO
SDGs in het algemeen Actie Probeer de impact van elke actie op de SDGs in te schatten. Denk na over je actie en pas ze aan zodat ze nog meer impact genereert. Je kan daarvoor de SDG-impactroos gebruiken. SO
SDGs in het algemeen Actie Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor de SDGs. BaO
SDGs in het algemeen Actie Plan en implementeer een bewustmakingscampagne voor de SDGs. SO
SDGs in het algemeen Actie Maak de SDGs zichtbaar op school bv. aan de hand van een muurtekening, vlag of posters. BaO
SDGs in het algemeen Actie Maak de SDGs zichtbaar op school bv. aan de hand van een muurtekening, vlag of posters. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk op school het thema armoede en kansarmoede met een kinderrechtenbril. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk op school het thema armoede en kansarmoede met een kinderrechtenbril. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Voer als school een doortastend armoedebeleid. Vind hiervoor tips in materialen die uitgewerkt zijn door organisaties die strijden tegen armoede. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Voer als school een doortastend armoedebeleid. Vind hiervoor tips in materialen die uitgewerkt zijn door organisaties die strijden tegen armoede. SO