SDG-ideeënbox

In deze SDG-ideeënbox vind je een lijst vol inspirerende ideeën om op jouw school aan de slag te gaan met de SDGs. Je kan de lijst inperken door de filters hieronder te gebruiken. Gebruik de Control toets om meerdere opties te selecteren en klik op “zoek “ om de filter toe te passen.

Heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten op mos@vlaanderen.be en misschien wordt jouw idee wel opgenomen.

SDG Niveau Ideeën Doelgroep
SDG 1: Geen armoede Beleid Werk een gelijkekansenbeleid uit en ga engagementen aan rond gelijke kansen voor iedereen op school, ongeacht huidskleur, geloof, handicap of socio-economische achtergrond. Dit kan je aanvullen met een fonds voor gelijke kansen op school, dat sommige kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Werk een gelijkekansenbeleid uit en ga engagementen aan rond gelijke kansen voor iedereen op school, ongeacht huidskleur, geloof, handicap of socio-economische achtergrond. Dit kan je aanvullen met een fonds voor gelijke kansen op school, dat sommige kinderen een financieel duwtje in de rug kan geven. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Doorbreek segregatie via inschrijving en streef een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie na op sociaal-economisch vlak. Zorg dat de informatie om in te schrijven voor iedereen even vlot te vinden is. Organiseer de inschrijvingen zo dat iedereen dezelfde kans heeft om zich in te schrijven op jouw school. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Doorbreek segregatie via inschrijving en streef een zo divers mogelijke leerlingenpopulatie na op sociaal-economisch vlak. Zorg dat de informatie om in te schrijven voor iedereen even vlot te vinden is. Organiseer de inschrijvingen zo dat iedereen dezelfde kans heeft om zich in te schrijven op jouw school. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Schaf tweedehands materialen aan en maak deze toegankelijk voor leerlingen. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Schaf tweedehands materialen aan en maak deze toegankelijk voor leerlingen. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bewaak de maximum factuur. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bewaak de maximum factuur. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Organiseer deelprojecten rond materialen op school, met scholen onderling, met de gemeente of andere organisaties. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Organiseer deelprojecten rond materialen op school, met scholen onderling, met de gemeente of andere organisaties. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Geef de leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Geef de leerlingen inspraak in waar het budget naartoe gaat. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Kom als school tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen (eten, sanitair, energie, douchen, sport, ...) BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Kom als school tegemoet aan de basisbehoeften van de leerlingen (eten, sanitair, energie, douchen, sport, ...) SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Ondersteun verplaatsingsmogelijkheden van de leerlingen vb.: bied fietsen aan,… BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Ondersteun verplaatsingsmogelijkheden van de leerlingen vb.: bied fietsen aan,... SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk hoe je ontbijt en middaglunch voor iedereeen kan organiseren. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Bekijk hoe je ontbijt en middaglunch voor iedereeen kan organiseren. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Plan en implementeer engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met ngo's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz. BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Plan en implementeer engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met ngo's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Bezoek een armoedeorganisatie. BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Bezoek een armoedeorganisatie. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat lokale getuigenissen over leven in armoede aan bod komen. BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat lokale getuigenissen over leven in armoede aan bod komen. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Doe een project rond merkkledij, tweedehandskledij, sociale normen (en andere aspecten uit de armoedecirkel). BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Doe een project rond merkkledij, tweedehandskledij, sociale normen (en andere aspecten uit de armoedecirkel). SO
SDG 1: Geen armoede Klas Help mee in een volkskeuken. BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Help mee in een volkskeuken. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat getuigenissen over leven in armoede van de hele wereld aan bod komen, bv. via documenataires, getuigenissen, uitwisselingsprojecten,… BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Laat getuigenissen over leven in armoede van de hele wereld aan bod komen, bv. via documenataires, getuigenissen, uitwisselingsprojecten,… SO
SDG 1: Geen armoede Klas Organiseer een inleefweek 'Armoede' met je klas. Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Organiseer een inleefweek 'Armoede' met je klas. Ga de uitdaging aan om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Besteed aandacht aan kinderrechten. BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Besteed aandacht aan kinderrechten. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Geef een les over het web van armoede waarin sommigen verstrikt raken. BaO
SDG 1: Geen armoede Klas Geef een les over het web van armoede waarin sommigen verstrikt raken. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Maak kennis met de verschillende domeinen uit het armoedeweb. De leerlingen krijgen zo zicht op de factoren die aan de basis liggen van armoede en de complexiteit ervan. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Neem een kijkje in het cijfermateriaal rond armoede en sociale uitsluiting van Statbel, het Belgisch statistiekbureau en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Bekijk documentaires over het thema armoede. In de audiovisuele beeldbank van het Archief voor Onderwijs zijn zeker actuele en interessante documentaires te vinden. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Moedig stages aan in organisaties die armoede aanpakken. SO
SDG 1: Geen armoede Klas Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project rond: "Wordt armoede groter of kleiner?" SO
SDG 1: Geen armoede Klas Voer een casestudy uit over armoede en rijkdom in geselecteerde landen via desktoponderzoek of op lokaal niveau (door excursies, interviews, etc.). SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een actie op de Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober) SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer ontbijt voor alle leerlingen, (niet enkel voor lln die met een lege maag naar school komen) i.s.m. CLB. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer ontbijt voor alle leerlingen, (niet enkel voor lln die met een lege maag naar school komen) i.s.m. CLB. SO
SDG 1: Geen armoede Beleid Zet als school in op STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen: https://www.aanpakschoolfacturen.be/). BaO
SDG 1: Geen armoede Beleid Zet als school in op STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen: https://www.aanpakschoolfacturen.be/). SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer inzamelacties. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer inzamelacties. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plaats uitleenkasten, ruilkasten of weggeefkasten. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Plaats uitleenkasten, ruilkasten of weggeefkasten. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Ondersteun een school in het buitenland/ontwikkelingsland met materialen (vb: boeken, schriften, potloden,…) en zet uitwisselingsprojecten op. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Ondersteun een school in het buitenland/ontwikkelingsland met materialen (vb: boeken, schriften, potloden,…) en zet uitwisselingsprojecten op. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een sociale actiedag en maak kennis met sociale initiatieven in de buurt. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een sociale actiedag en maak kennis met sociale initiatieven in de buurt. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Benut (meerdaagse)uitstappen om leerlingen te laten kennismaken met duurzame ecologische en sociale initiatieven. Laat leerlingen het budget beheren bv. transport - restaurant - organisatie. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een fietsatelier op school. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Organiseer een fietsatelier op school. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en run een studentenbedrijf dat fairtradeproducten verkoopt. SO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd. BaO
SDG 1: Geen armoede Actie Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Zet in op duurzame en gezonde voeding op school. Serveert de schoolkantine af en toe vis? Kies dan voor MSC-gecertifieerde vis (wilde vis uit duurzame visvangst) of ASC (verantwoord gekweekte vis). De viswijzer helpt je op weg. Zet in op groenten en fruit die duurzaam geproduceerd zijn. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Zet in op duurzame en gezonde voeding op school. Serveert de schoolkantine af en toe vis? Kies dan voor MSC-gecertifieerde vis (wilde vis uit duurzame visvangst) of ASC (verantwoord gekweekte vis). De viswijzer helpt je op weg. Zet in op groenten en fruit die duurzaam geproduceerd zijn. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer sociale werking op school voor leerlingen die een middagmaal op school niet kunnen betalen. Neem dit ook op in het schoolbeleid. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer sociale werking op school voor leerlingen die een middagmaal op school niet kunnen betalen. Neem dit ook op in het schoolbeleid. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Promoot gezonde voedsingsgewoonten op school (bv; via het project Oog Voor lekkers https://www.oogvoorlekkers.be/) BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Promoot gezonde voedsingsgewoonten op school (bv; via het project Snack & Chill https://www.gezondleven.be/projecten/snack-chill/) SO
SDG 2: Geen honger Beleid Maak afspraken met de keuken/catering om te voldoen aan: lokale, ecologische, faire, vegetarische, seizoensgebonden, biologische producten. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Maak afspraken met de keuken/catering om te voldoen aan: lokale, ecologische, faire, vegetarische, seizoensgebonden, biologische producten. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Gebruik een detectiemethode voor lege brooddozen. Voer een beleid rond brooddozen, tussendoortjes en traktaties. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Gebruik een detectiemethode voor lege brooddozen. Voer een beleid rond brooddozen, tussendoortjes en traktaties. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Bied gratis soep en brood aan voor alle leerlingen. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Bied gratis soep en brood aan voor alle leerlingen. SO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer onderzoeken van kleinschalige initiatieven bv. eigen kok, gebruik van lokale producten, voedselveiligheid… BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Organiseer onderzoeken van kleinschalige initiatieven bv. eigen kok, gebruik van lokale producten, voedselveiligheid… SO
SDG 2: Geen honger Beleid Voer een beleid rond voedselverspilling. BaO
SDG 2: Geen honger Beleid Voer een beleid rond voedselverspilling. SO
SDG 2: Geen honger Klas De leerlingen leren verschillende kookculturen kennen bv. potluck, veggie, wereldkeuken... BaO
SDG 2: Geen honger Klas De leerlingen leren verschillende kookculturen kennen bv. potluck, veggie, wereldkeuken... SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer met leerlingen het concept honger en ondervoeding. Bestudeer groepen die er bijzonder kwetsbaar voor zijn. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer de oorzaken van honger en ondervoeding, inclusief de relatie tussen klimaatverandering en voedselzekerheid en de uitputting van de bodemkwaliteit. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer de gevolgen van honger en ondervoeding voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Maak de link met migratie. SO
SDG 2: Geen honger Klas Leg verbanden tussen de fysieke, emotionele en sociaal-culturele functies van voedsel. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bekijk honger in relatie tot overvloed, obesitas en voedselverspilling. SO
SDG 2: Geen honger Klas Hang een poster van de voedingsdriehoek op in de klas en verwijs er regelmatig naar in de lessen. BaO
SDG 2: Geen honger Klas Hang een poster van de voedingsdriehoek op in de klas en verwijs er regelmatig naar in de lessen. SO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond lokaal en seizoensgebonden producten. Bezoek boeren uit de buurt, een lokale CSA-boer, een bedrijf met permacultuur, een agroforestryboer,... BaO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond lokaal en seizoensgebonden producten. Bezoek boeren uit de buurt, een lokale CSA-boer, een bedrijf met permacultuur, een agroforestryboer,... SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer concepten en principes van duurzame landbouw, waaronder klimaatbestendige praktijken, biologische landbouw, biologisch-dynamische landbouw, permacultuur en agro-bosbouw. SO
SDG 2: Geen honger Klas Gebruik onderzoekend leren om de voedselkennis te vergroten, de voedselkilometers te berekenen van het ontbijt, tussendoortjes, middagmaal,... BaO
SDG 2: Geen honger Klas Gebruik onderzoekend leren om de voedselkennis te vergroten, de voedselkilometers te berekenen van het ontbijt, tussendoortjes, middagmaal,... SO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond fairtrade: bezoek een wereldwinkel, voedelsbank, maak de link met mensenrechten. BaO
SDG 2: Geen honger Klas Werk rond fairtrade: bezoek een wereldwinkel, voedelsbank, maak de link met mensenrechten. SO
SDG 2: Geen honger Klas Ga winkelen en lees verpakkingen van lievelingsvoeding, de ingrediëntenlijst, de labels,… BaO
SDG 2: Geen honger Klas Ga winkelen en lees verpakkingen van lievelingsvoeding, de ingrediëntenlijst, de labels,… SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer excursies naar plaatsen waar duurzame landbouw wordt beoefend. SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer met de leerlingen een debat rond duurzame voeding. BaO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer met de leerlingen een debat rond duurzame voeding. SO
SDG 2: Geen honger Klas Bestudeer de oorzaken en gevolgen van honger in de wereld. SO
SDG 2: Geen honger Klas Maak analyses van case studies gericht op adequaat en niet-adequaat overheidsbeleid of managementstrategieën van ondernemingen om honger te bestrijden, voedselverspilling tegen te gaan en duurzame landbouw te bevorderen. SO
SDG 2: Geen honger Klas Organiseer rollenspelen met kleinschalige producenten versus grote ondernemingen op een mondiale markt die wordt beïnvloed door belastingen, subsidies, tarieven, quota's, enz. SO
SDG 2: Geen honger Klas Laat leerlingen kennis maken met instellingen en bewegingen die verband houden met honger en duurzame landbouw (bv; FAO, Foodwatch, Slow Food, community-based agriculture, the International Peasants' Voice via Campesina, etc.) SO
SDG 2: Geen honger Klas Bekijk de impact van natuurlijke gevaren en rampen in de voedselproductiesystemen. SO
SDG 2: Geen honger Klas Volg de weg van het voedsel van boerderij tot vork : het telen, oogsten en bereiden van voedsel, bv. Stedelijke of schooltuinprojecten. BaO
SDG 2: Geen honger Klas Volg de weg van het voedsel van boerderij tot vork : het telen, oogsten en bereiden van voedsel, bv. Stedelijke of schooltuinprojecten. SO
SDG 2: Geen honger Actie Leg een moestuin aan. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Leg een moestuin aan. SO
SDG 2: Geen honger Actie Ga aan de slag met de groenten uit de moestuin: maak een receptenboekje, broodbeleg, kook met de geteelde producten,.. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Ga aan de slag met de groenten uit de moestuin: maak een receptenboekje, broodbeleg, kook met de geteelde producten,.. SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een solidariteitsmaaltijd. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een solidariteitsmaaltijd. SO
SDG 2: Geen honger Actie Composteer op school. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Composteer op school. SO
SDG 2: Geen honger Actie Hou kippen op school. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Hou kippen op school. SO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een actiedag waarbij men verschillende keukens kan proeven. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Organiseer een actiedag waarbij men verschillende keukens kan proeven. SO
SDG 2: Geen honger Actie Kook met gekke groenten. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Kook met gekke groenten. SO
SDG 2: Geen honger Actie Vermijd voedselverlies. Organiseer een restjesdag,... BaO
SDG 2: Geen honger Actie Vermijd voedselverlies. Organiseer een restjesdag,... SO
SDG 2: Geen honger Actie Maak een gezonde lunch met lokale producten. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Maak een gezonde lunch met lokale producten. SO
SDG 2: Geen honger Actie Betrek leerlingen om overgebleven voedsel naar mensen in nood te brengen. SO
SDG 2: Geen honger Actie Sta stil bij Wereldvoedseldag op 16 oktober. BaO
SDG 2: Geen honger Actie Sta stil bij Wereldvoedseldag op 16 oktober. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zet in op de uitbouw van een gezondheidsbeleid in je school. Mijn Gezonde School (https://www.mijngezondeschool.be/) helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zet in op de uitbouw van een gezondheidsbeleid in je school. Mijn Gezonde School (https://www.mijngezondeschool.be/) helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties naar een samenhangend (thematisch) gezondheidsbeleid. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie, installeer een veilig schoolklimaat en open klasklimaat. Zorg dat het schoolbeleid op een participatieve en transparante manier tot stand komt. Laat je hiervoor begeleiden door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Erken de meerwaarde van leerlingenparticipatie, installeer een veilig schoolklimaat en open klasklimaat. Zorg dat het schoolbeleid op een participatieve en transparante manier tot stand komt. Laat je hiervoor begeleiden door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten van leerlingen en leerkrachten. Richt je niet enkel op de kennis. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Evalueer de ontwikkeling van persoonlijke talenten van leerlingen en leerkrachten. Richt je niet enkel op de kennis. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Integreer bewegend leren en outdoor education in het schoolbeleid. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Integreer bewegend leren en outdoor education in het schoolbeleid. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Organiseer outdoor education of het buiten lesgeven. Maak een platform waarop leerkrachten hun lessen delen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Organiseer outdoor education of het buiten lesgeven. Maak een platform waarop leerkrachten hun lessen delen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat leerlingen de mogelijkheid hebben om voldoende water te drinken. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat leerlingen de mogelijkheid hebben om voldoende water te drinken. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat de lokalen voldoende geventileerd zijn wanneer de leerlingen er les krijgen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg dat de lokalen voldoende geventileerd zijn wanneer de leerlingen er les krijgen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg voor een nette en aangename omgeving in het groen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Zorg voor een nette en aangename omgeving in het groen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Voer een beleid rond prestatiedruk. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Beleid Voer een beleid rond prestatiedruk. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer klasgesprekken over welzijn, prestatiedruk, bewegen, alocholgebruik, drugs, zelfmoord, vaccins, gezonde en ongezonde voeding, overgewicht, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veilige seks, verkeersongevallen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer klasgesprekken over welzijn, prestatiedruk, bewegen, alocholgebruik, drugs, zelfmoord, vaccins, gezonde en ongezonde voeding, overgewicht, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veilige seks, verkeersongevallen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer onderzoek naar het binnenklimaat van de klas (CO2, verwarming, verlichting, luchtkwaliteit,...). BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Voer onderzoek naar het binnenklimaat van de klas (CO2, verwarming, verlichting, luchtkwaliteit,...). SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek een discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek een discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek seksuele gezondheid en aids, genitale verminking,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bekijk video's die gezondheidsbevorderend gedrag vertonen (bijvoorbeeld een condoom gebruiken voor veilige seks, 'nee' zeggen tegen drugsaanbiedingen...). SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bekijk films of reportages over gezondheidscrissisen elders in de wereld. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bekijk films of reportages over gezondheidscrissisen elders in de wereld. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek de invoed van het gebruik van chemicaliën, de vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem op de gezondheid. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Bespreek de invoed van het gebruik van chemicaliën, de vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem op de gezondheid. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Beluister verhalen van mensen met ernstige ziekten, een drugsverslaving, enz. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Informeer de leerlingen over epidemieën en endemische ziekten. Welke zijn die, wat zijn de uitdagingen, hoe worden successen geboekt (Malaria, Zika, Ebola, Covid 19,...)? BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Klas Informeer de leerlingen over epidemieën en endemische ziekten. Welke zijn die, wat zijn de uitdagingen, hoe worden successen geboekt (Malaria, Zika, Ebola, Covid 19,...)? SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Onderneem acties om een gezond binnenklimaat na te streven. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Onderneem acties om een gezond binnenklimaat na te streven. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer lezingen rond de problematiek van leerlingen (cyberpesten, gamen, alcohol, drugs,...) voor de ouders. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer lezingen rond de problematiek van leerlingen (cyberpesten, gamen, alcohol, drugs,...) voor de ouders. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Zet een peter- en meter werking op. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Zet een peter- en meter werking op. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Sluit aan bij actuele initiatieven en actiedagen rond het welzijn. Maak hulplijnen bekend. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Sluit aan bij actuele initiatieven en actiedagen rond het welzijn. Maak hulplijnen bekend. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in de klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Deel de ruimte zowel in de klas als op de speelplaats zo in dat ze tegemoet komt aan de noden van ieders welzijn: bv. stille ruimte, rustige zone, chill out zone, avontuur,... SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een cursus EHBO op school. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer one mile a day of 10 000 stappen per dag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer een complimentendag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. Doe mee aan Buitenlesdag. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Geef buiten les. Doe mee aan Buitenlesdag. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een 'groene school' met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Maak van je school een 'groene school' met groene gezellige ruimtes waar het goed is te vertoeven. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Steun de generatie rookvrij en werk samen aan een rookvrije toekomst. SO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. BaO
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn Actie Organiseer peer-to-peer mediation en maak kinderen en jongeren vaardig om zelf conflicten op te lossen. Peer-to-peer mediation staat voor bemiddeling onder gelijken. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen o.a. via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleentje Swart). Het donutonderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Gebruik het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018. (Geïnspireerd op het economische donut-model van Kate Raworth en het model van Arjen Wals en Heleentje Swart). Het donutonderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring en leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Doe mee aan de Internationale 'Dag van de Leerkrachten'. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Actie Doe mee aan de Internationale 'Dag van de Leerkrachten'. Zo worden niet alleen de leerkrachten in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de hele school gesensibiliseerd rond de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Veranker het differentiëren en inclusief onderwijs. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Professionaliseer in EDO en in de 21e eeuwse vaardigheden. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Stel een bijscholingsbeleid op. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Organiseer pedagogische studiedagen. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten. BaO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Geef pedagogische ondersteuning aan leerkrachten. SO
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs Beleid Zet in op leerlingenparticipatie. BaO